StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 7 van 7

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 G 59 1788 DEN 4 OCTOBER IS OVERLEDEN DE / EERBARE ANTJE
JANS DOKTER HUIS- / VROUW V AN AARJEN LEENDERTS OUD /
SESENZEVENTIG JAAR EN LElT ALHIER / BEGRAVEN /
Antje Jans Dokter, ged. Vrp. 9 Oct. 1712, was een dr. van Jan Gerbens D.
en Jannigje Heerts (X Vrp. 22 Oct.1702, beiden (vlg. fam.aant.) overl. 1738).
Zij X Vrp. 21 Oct. 1731 Arjen Leenderts. 10 Maart 1734 worden beiden
lidmaat Ned. Herv. Kerk. Aarjen Leenderts † Vrp. 19 Maart 1763 (zie
G 69); hij was kerk- en armvoogd van Vrp. 1728-1730, 1732-1734 en
1748-1750, volmacht aldaar 1734-1736, 1742-1746 en 1754-1760, volmacht
van de Bildtpollen 1742-1763 en ouderling te Vrp. 1756-1758.

bron http://www.fa.knaw.nl
grafopschriften kerk vrouwenparochie 
Dokter, Antje Jans (I215)
 
2 ., gemeenteontvanger der Oud-
Bildtsomslagen aldaar 1713-'37, volmacht van de Bildtpollen 1736-'38
 
Dokter vh/Rodenhuis, Jan Gerbens (I153)
 
3 Boer en dorpsrechter in Vrouwenparochie Heert Jans (I209)
 
4 Dorpsrechter, Ontvanger, Zaakwaarnemer en Chirurgijn te Vrouwenparochie Hoitsma, Johannes Jacobus (I213)
 
5 Het Bildt, dopen, geboortejaar 1768, doopjaar 1777
Dopeling: Cathrijna Secylia
Geboren op 21 juli 1768
Gedoopt op 5 januari 1777 in St. Annaparochie
Dochter van A. Camphuisen, rector te Zierikzee en Petronella Bonnema

Opm.: De vader is al overleden, de moeder is doopheffer

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : CATHARINA
Vader : A.
Moeder : PETRONELLA
 
Bonnema, Petronella (I207)
 
6 jachtmeester van Prins Willem V in het stadhouderlijk jachtdomein Het Bildt. Lochnaar, Christiaan Carel (I206)
 
7 Nazaten noemen zich Dijkstra,anderen nemen de naam Leistra aan Waling Yedes (I202)
 
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe