StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige opties


Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pieters, Sjoerd 
 27 okt 1661Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44106
2
Strikwerda, Durk Jacobs 
 27 okt 1678Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39394
3
Ruiter, Jan Wijchers 
 27 okt 1686Blokzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60411
4
Jans, Anck 
 27 okt 1703Kolum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13411
5
Steffens, Hittje 
 27 okt 1713Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32219
6
Pieters, Jan 
 27 okt 1737Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64672
7
Boorsma, Isak Tjerks 
 27 okt 1738Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65527
8
Jacobs, Pietje 
 27 okt 1743Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31081
9
Jans, Seijke 
 27 okt 1748Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53564
10
Bosch, Gerrit Lykeles /Bos 
 27 okt 1754Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54169
11
Gorter, Antje Jans 
 27 okt 1754Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17556
12
Gerrits, Aaltje 
 27 okt 1756Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32839
13
van der Kooij, Rypke Jans 
 27 okt 1762Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55326
14
Hendriks, Geertje 
 27 okt 1765Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36307
15
de Groot, Sjoerd Pieters 
 27 okt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64914
16
Jagt, Jans Derks 
 27 okt 1766Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68310
17
Posthumus, Gerben Hinnes 
 27 okt 1768Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21185
18
Tolsma, Harmen Folkerts 
 27 okt 1771Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17627
19
Algera (Algra), Bonne Pieters 
 27 okt 1772Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27134
20
Pool (Modderman), Trijntje Wybes 
 27 okt 1773Noorderdragten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51572
21
Bangma, Uilkjen Cornelis 
 27 okt 1775Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37688
22
Donia, Jeltje Gerrits 
 27 okt 1775Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40046
23
de Boer, Antje Luitsens 
 27 okt 1776Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61624
24
Hartmans, Hartman Dirks 
 27 okt 1780Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64925
25
Bruinsma, Wijckje Jans 
 27 okt 1782Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12579
26
de Heer, Lemke Jans 
 27 okt 1783Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68877
27
de With, Tyde Botes 
 27 okt 1784Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46257
28
Jagt, Stijntje Jans 
 27 okt 1787Zandhuizen/Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68312
29
van Dijk, Andries Johannes 
 27 okt 1788Gerkeskleaster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34434
30
Algera, Antje Arends 
 27 okt 1789Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67382
31
Leiker, Melle Kornelis 
 27 okt 1791Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12767
32
Sybesma, Aafke Sybes 
 27 okt 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49920
33
Zandstra, Menze Sjoerds 
 27 okt 1791Burum, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5792
34
Viersen, Tjerk Feddes 
 27 okt 1793Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37656
35
Wijnstra, Harmke Louwkes 
 27 okt 1793Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35405
36
Landheer, Froukje Sjoerds 
 27 okt 1795Hardegarijp, Tie-Deel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3551
37
Jaarsma, Adam Gerrits 
 27 okt 1798Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27097
38
Vuist, Etje Feikes 
 27 okt 1798Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35707
39
Siderius, Pietje Jans 
 27 okt 1799Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46029
40
Haanstra, Aaltje Rimkes 
 27 okt 1802Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55208
41
Beek, Ernst Fokkes 
 27 okt 1803Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56268
42
Buursma, Alle Tjeerds 
 27 okt 1803Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38961
43
Kiestra, Ybeltje Jans 
 27 okt 1803Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44300
44
Postma, Aukjen Molles 
 27 okt 1804Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58471
45
Talsma, Leendert Jans (Tolsma) 
 27 okt 1817Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64898
46
Veenstra, Hinke Lieuwes 
 27 okt 1817Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29450
47
van Slooten, Rienk Liepes 
 27 okt 1818Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68223
48
Veenstra, Minne Wijtze 
 27 okt 1820Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54469
49
Rispens, Klaas Renzes 
 27 okt 1821Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16010
50
Ytsma, Aagtje Jacobs 
 27 okt 1823Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62844

1 2 3 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
De Haan, Willem Wybes 
 27 okt 1754Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69139
2
Smedes, Aaltje Foppes 
 27 okt 1771Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3544

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 128

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dekema (Dekama van), Juw Hettes (Julius) (Juw) 
 27 okt 1523Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19110
2
van Oenema, Matthys 
 27 okt 1614Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19243
3
Atses, Nannetje 
 27 okt 1666Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45279
4
van Glinstra, Johanna Hildegond 
 27 okt 1748Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53935
5
Jacobs, Eelke 
 27 okt 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60328
6
Johannes, Wytske 
 27 okt 1801Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42776
7
van der Meer, Oene Jurjens 
 27 okt 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58073
8
Kingma, Klaas Tjeerds 
 27 okt 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31007
9
Oetzes, Jitske 
 27 okt 1815Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29333
10
van der Wier, Hiltje Uitzes 
 27 okt 1815Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58472
11
Heidstra, Kornelis Pieters 
 27 okt 1819Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41412
12
Sytsma, Klaas Sytzes 
 27 okt 1820Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52818
13
Eppinga, Wytze Wytzes 
 27 okt 1822Tijnje Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68335
14
Sjuks, Pietje (Pytje) 
 27 okt 1822Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20431
15
Westerterp, Klaas Tjerks 
 27 okt 1823Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14676
16
Ketelaar, Jan Alberts 
 27 okt 1825Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15420
17
Minnes, Sjoukjen 
 27 okt 1826Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38340
18
Sipma, Oebele Binnes 
 27 okt 1826Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43660
19
Bijma, Theuntje Sierks 
 27 okt 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10174
20
Jeltema, Jan Jans 
 27 okt 1827Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66509
21
Faber, Sytske Geerts 
 27 okt 1828Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42076
22
de Wilde, Janke Rinzes 
 27 okt 1831Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64233
23
Meinardy, Geeske Johannes 
 27 okt 1833Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4479
24
Hooisma, Johannes Alberts 
 27 okt 1834Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69010
25
Liekelema, Maaike Liekeles 
 27 okt 1834Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31972
26
Oostvries, Jan Jans 
 27 okt 1834Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34425
27
van der Meer, Pieter Harts 
 27 okt 1835Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53637
28
Sibma, Jitske Wolters 
 27 okt 1838Drachten Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13262
29
Jager, Gurbe Rinzes 
 27 okt 1842Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24309
30
Riddersma, Rixtjen Tjallings 
 27 okt 1842Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33146
31
Ellens, Elle Jacobs 
 27 okt 1843Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33232
32
Flokstra, Grietien Cornelis 
 27 okt 1843Kloosterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68311
33
Postmus, Jelle Alberts 
 27 okt 1844Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28751
34
de Vries, Sierd Wiggeles 
 27 okt 1846Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8264
35
de Jong, Baukje Gjalts 
 27 okt 1849Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49511
36
Watzema, Jeltje Ruurds 
 27 okt 1849Oldeboorn - gemeente Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9262
37
Algera, Tantje Symons 
 27 okt 1850Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64485
38
Gorter, Ytje Egberts 
 27 okt 1850Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59647
39
Haisma, Jelke Hayes 
 27 okt 1852Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43742
40
Westra, Wipkje Gjalts 
 27 okt 1852Bergum, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11623
41
Kooistra, Ate Rinnerts 
 27 okt 1853Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28664
42
Vrieswijk, Antje Hendriks 
 27 okt 1854Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68829
43
van der Ley, Trijntje Lubbes 
 27 okt 1857Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17075
44
van der Meer, Grietje Douwes 
 27 okt 1857Westerhorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61209
45
de Bruin, Fokke Theunis 
 27 okt 1859Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18099
46
Mast, Hans Harmens 
 27 okt 1862Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51976
47
Veenema, Tjibbe Jeens 
 27 okt 1866Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47591
48
de Jong, Allardus Taedes 
 27 okt 1867Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33292
49
Jonker, Jan Klaases 
 27 okt 1868Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27783
50
van Kammen, Oene Stevens 
 27 okt 1870Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37246

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 28 van 28

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Adama, Dirck Sybrens (Sijbrants, Sybrands) 
Riddersma, Geertje Klaases 
 27 okt 1675Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20257
I20258
2
Otten, Jan 
Jans, Klaasjen 
 27 okt 1730Oldemarkt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43133
I43134
3
Wiarda, Wierd Wynses 
Kijl, Egbertie Gerrits (Eibertje) 
 27 okt 1737Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63383
I63393
4
Spinder, Pieter Jans 
Flink, Anskjen Simens 
 27 okt 1754Drogeham, Achtkarspelen, Fr, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3359
I3360
5
Teernstra, Marten Aedsges 
Bentema, Elisabeth Douwes 
 27 okt 1765Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45149
I45150
6
Geerts, Jan 
Ritsma, Anna Hermanna 
 27 okt 1778Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35744
I35743
7
Dijkstra, Pieter Douwes 
Knol, Jeltje Jans 
 27 okt 1782Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48077
I48076
8
Nicolai, Minnert Lieuwes 
Planting, Pytje Sytzes 
 27 okt 1799Rijperkerk, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4930
I4931
9
van Zandbergen, Hermannus Jacobs 
Houwink, Lieuwkje 
 27 okt 1811Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36048
I36051
10
Helder, Luitjen Jans 
Zuidstra, Lysbert Alberts 
 27 okt 1815 I58012
I58013
11
Wijkstra, Hendrik Eites 
Bonnema, Roelfke Eijes 
 27 okt 1825Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13282
I13285
12
Tjeerdsma, Henderikus Pieters 
Veenstra, Trijntje Harmens 
 27 okt 1826Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46023
I46022
13
Gosliga, Pier Johannes 
Goinga, Hittie Pieters 
 27 okt 1827Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34934
I52847
14
Sikma, Ale Cornelis 
de Vries, Teatske Teunis 
 27 okt 1838Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55170
I55171
15
Vlietstra, Roelof Klazes 
de Jong, Janke Jans 
 27 okt 1839 I57562
I57563
16
Postma, Jan Harmens 
Top, Wiebrigje Berends 
 27 okt 1851Grootegast, Groningen, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19664
I19526
17
Dijkstra, Waling Gerrits 
de Boer, Aafke Jans 
 27 okt 1855Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10210
I10211
18
Oudman, Jan Jans 
Pettinga, Willemke Jetzes 
 27 okt 1855Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7685
I7686
19
Houwing, Geert Folkerts 
van der Heide, Frederika Willems 
 27 okt 1860Ontwedde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52787
I52786
20
Katsma, Klaas Jans 
van der Veen, Lutske Hendriks 
 27 okt 1866Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40249
I7669
21
van Dijk, Jan Alberts 
Bekkema, Willemina Arends 
 27 okt 1883Drachten, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18124
I18125
22
Duursma, Haaije Douwes 
Renkema, Jacobiena Gerrits 
 27 okt 1888Marum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21455
I21454
23
Gorter, Albert Klazes 
Veenstra, Jaantje Jacobs 
 27 okt 1894Marum, Gr, NL Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9858
I9525
24
Zandstra, Jan Feddes 
Geertsma, Tjitske Hommes 
 27 okt 1899Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30200
I30199
25
Vlietstra, Jelle Klazes 
Westerhof, Antje Roels 
 27 okt 1900Bergum (Fr.) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26749
I26750
26
Sennema, Jan Hendriks 
Hoving, Trientje Geerts 
 27 okt 1904Zuidhorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34841
I34840
27
Walda, Jan Harmens 
Popkema, Sytske Geerts 
 27 okt 1904Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42182
I42181
28
van der Veen, Nanne Annes 
Toonstra, Aafke Klazes 
 27 okt 1906Achtkarspelen, Fr, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4087
I4077
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe