StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Botnia, Juw (Julius) Douwes 
 23 apr 1540Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50474
2
Eidsma, Johannes Ages 
 23 apr 1701Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53801
3
Runia, Jacob Jans 
 23 apr 1713Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55096
4
Tjaardstra, Jan Tjeerds 
 23 apr 1713Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51178
5
Weidenaar, Anke Everts 
 23 apr 1724Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23005
6
Hinkes, Grietje 
 23 apr 1730Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58019
7
Veenstra, Gurbe Jelkes 
 23 apr 1730Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42282
8
Tjebbes, Jitske 
 23 apr 1734Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16819
9
Winkler, Tiberius Tjallingius 
 23 apr 1736Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60271
10
de Boer, Luitzen Paulus 
 23 apr 1739Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61622
11
Jans, Lysbert 
 23 apr 1747Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54160
12
Spoelman, Baukjen Jans 
 23 apr 1753Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54176
13
Kalma, Jetse Hommes 
 23 apr 1758Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32592
14
Klazens, Geertje 
 23 apr 1758Niehove Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36526
15
Munnick (Munnix) Munniks, Johannes Coerts 
 23 apr 1758Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66184
16
Wiegersma, Wyger Martens 
 23 apr 1765Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22240
17
Bootsma, Hiltje Johannes 
 23 apr 1769Loënga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32585
18
Kingma, Luitjen Ymkes 
 23 apr 1769Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54520
19
Schonewald, Johanna Margrieta 
 23 apr 1769Amsterdam, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I217
20
Dijkstra, Jan Minzes 
 23 apr 1776Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19753
21
de Haan, Wybe Roelofs 
 23 apr 1779Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11520
22
Steindam, Grietje Gerrits 
 23 apr 1779Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48550
23
Minderts, Sjoukjen 
 23 apr 1783Zuider-Dragten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68012
24
Straatsma, Eeltje Taekes 
 23 apr 1784Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53038
25
Harmsma, Lammert Rinzes 
 23 apr 1785Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12564
26
Schukking, Gerrit Haites 
 23 apr 1785Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46112
27
Penninga, Evert Hendriks 
 23 apr 1786Drachten, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14405
28
Postma, Jacob Folkerts 
 23 apr 1786Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42593
29
Reitsma, Baukje Maria Gjalts 
 23 apr 1790Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54382
30
van Binsbergen, Adrianus Jans 
 23 apr 1790Dodewaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10364
31
Brouwers, Antje Douwes 
 23 apr 1791Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35672
32
Kamstra, Mootske Alberts 
 23 apr 1791Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48164
33
Swart, Douwe Durks 
 23 apr 1793Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25427
34
Zorge, Klaas Jans 
 23 apr 1796Marum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41671
35
de Jong, Roel Harmens 
 23 apr 1797Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69171
36
Wijbenga, Biense Deddes 
 23 apr 1799Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30875
37
Boersma, Antje Luitjens 
 23 apr 1802Doezum, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4131
38
Oostinga, Jeppe Riepkes 
 23 apr 1803Lutjegast, Grootegast, Groningen, The Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15829
39
van der Meulen, Bonne Egberts 
 23 apr 1803Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64357
40
Algra, Sipke Rinderts 
 23 apr 1804Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13036
41
Wellinga, Geertje Sipkes 
 23 apr 1809Zuiderdragten, Nl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5413
42
Zijlstra, Geert Engberts 
 23 apr 1809Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43684
43
Faber, Jan Pieters 
 23 apr 1811Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59106
44
Wagenaar, Jeltje Martens 
 23 apr 1813Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59524
45
Kuipers, Emke Annes 
 23 apr 1815Oldekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45938
46
de Vries, Trijntje Liebbes 
 23 apr 1816Suameer, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15770
47
Snapper, Angenietje (Antje) 
 23 apr 1816Putten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16148
48
Walthuis, Teetske Krijns 
 23 apr 1817Nes Friesland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5820
49
Graansma, Wytske Hayes 
 23 apr 1820Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23283
50
de Boer, Janke Wietzes 
 23 apr 1822Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46296

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 143

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Minnema, Frans Franses 
 23 apr 1540Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50482
2
Dekema, Jarich Juws 
 23 apr 1553Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25160
3
Roorda, Goffe Sybrantsz 
 23 apr 1559Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19274
4
Humalda, Bjuck Fransdr 
 23 apr 1594 I25706
5
Gerlsma, Sicke Hayes 
 23 apr 1650Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25417
6
Inia, Harmen Dirks 
 23 apr 1667Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20803
7
Popma, Saepck (Sophia) Reynsdr [2] 
 23 apr 1679 I19081
8
Jelsma, Jurjen Jurjens 
 23 apr 1688 I18786
9
Heslinga, Mattheus Scheltes 
 23 apr 1747Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54550
10
Humalda, Frans Binnert Sjucks (Aebinge van) 
 23 apr 1755Hallum, Ferwerderadiel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19717
11
Wijma, Fettje Fokkes 
 23 apr 1763Marum ( Gron.) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7290
12
Hendriks, Sibbeltje 
 23 apr 1779Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58216
13
Bouma, Jannes Wisses 
 23 apr 1781Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50448
14
Bouritius, Aaltje Haaijes 
 23 apr 1781Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50449
15
Bosma, Jetske Tjeerds 
 23 apr 1784Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64714
16
Kuperus, Petrus Asmus Joukes 
 23 apr 1792Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52303
17
Huitema, Sjoukje Ruurds 
 23 apr 1804Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33711
18
Eyzes, Lamke 
 23 apr 1809Paessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52086
19
Egberts, Auckjen 
 23 apr 1812Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35606
20
Jelles, Wimke 
 23 apr 1812Opende Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28171
21
van der Meer, Sije Hendriks 
 23 apr 1812Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35607
22
Kloosterman, Bein Hinnes 
 23 apr 1816Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65058
23
Aardema, Goitske Fokkes 
 23 apr 1819Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20085
24
Petrus, Fintje 
 23 apr 1825Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36200
25
Zuidstra, Lysbert Alberts 
 23 apr 1825Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58013
26
van der Zweep, Antje Geerts 
 23 apr 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22765
27
Berends, Jeltje 
 23 apr 1828Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36107
28
Noordhof, Reinder Jannes 
 23 apr 1828Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36106
29
Stilma, Lubbrig Martens 
 23 apr 1830Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7760
30
Jans, Kunske 
 23 apr 1831Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65724
31
van Eyck, Gerrit Jelkes 
 23 apr 1836Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49149
32
Landmeter, Janke Gialts 
 23 apr 1837Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58042
33
Buruma, Roelof Hendriks (Baron(sma)) 
 23 apr 1838 I18014
34
Paulusma, Sake Pieters 
 23 apr 1839Tietjerksteradeel (Fr.) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14047
35
Wartena, Auke Ruurds 
 23 apr 1839Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44240
36
de Vries, Aaltje Jilles 
 23 apr 1841Surhuisterveen (Achtkarspelen) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5548
37
van der Meer, Johannes Geerts 
 23 apr 1842Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16003
38
Tjepkema, Alle Pieters 
 23 apr 1843Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27789
39
Buursma, Lokke Alberts 
 23 apr 1844Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36378
40
Roorda, Engbert Pieters 
 23 apr 1844Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47181
41
Lindeboom, Dieuwke Alberts 
 23 apr 1845Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55319
42
de Vries, Willem Wopkes 
 23 apr 1846Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50598
43
Groeneveld, Jantje Dirks 
 23 apr 1847Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41978
44
van der Meer, Keimpe Eelkes 
 23 apr 1847Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67924
45
Doortien, Aaltje Jogchums 
 23 apr 1848Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49460
46
Boonstra(Boonsma), Klaas Durks 
 23 apr 1849Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65734
47
Postma (Posthumus), Jarig Jarigs (Jarich) 
 23 apr 1853Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52476
48
Vaatstra, Kornelis Gooitzens 
 23 apr 1854Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47245
49
Bos, Annigjen Geerts 
 23 apr 1855Luinjeberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46277
50
de Vries, Lolkje Geerts 
 23 apr 1857Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13360

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Andringa, Sybe Nammens 
Botes, Jantjen 
 23 apr 1682Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57091
I57092
2
de Baer, Hette Pieters 
Tjebbedr, Rikstje (Richtje) 
 23 apr 1718Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28420
I28421
3
Reitsema, Gerrit Reits 
Wiersema, Antje Pieters 
 23 apr 1727Niekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37327
I37328
4
Gerbens, Sicke 
Johannis, Nieske 
 23 apr 1730Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14545
I14546
5
Cornelis, Sipke 
Rienks, Sietske 
 23 apr 1740Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55320
I55321
6
Heslinga, Mattheus Scheltes 
Gerrits, Trijntje 
 23 apr 1746Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54550
I54551
7
Lammerts, Wolter 
Alles, Vrouke 
 23 apr 1752Nuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36226
I36227
8
Alberda, Albert Gerrits 
Terpstra, Maaycke Gerbens 
 23 apr 1753Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48121
I48122
9
de Klein, Benjamin Binnerts 
Roelofs (Roels), Antje 
 23 apr 1758Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63130
I63131
10
Reinsma, Tjalke Piers 
Rientses, Attje 
 23 apr 1780Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42637
I42638
11
Herrema (Herma), Gerrit Jans 
Jans, Dieuwke 
 23 apr 1786Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62946
I62945
12
Tolsma, Doekele Klazes 
Bangma, Swopkje Eeltjes 
 23 apr 1786Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45351
I45350
13
Huizinga, Rinse Tjallings 
de Jager, Antje Daniëls 
 23 apr 1797Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38475
I38476
14
Jonker, Klaas Jans 
de Vries, Hinke Jans 
 23 apr 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2415
I2735
15
Zaadsma, Wopke Jans 
Kornelis, Sijke 
 23 apr 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57379
I57383
16
Bosch, Gerrit Lieuwes 
de Roos, Antje Jans 
 23 apr 1809Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48790
I48791
17
Knobbe, Koop Berends 
Tjepkes, Janke 
 23 apr 1809Sintjohannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16369
I16370
18
Bruinsma, Feike Hilbrands 
Bangma, Tiettje Jans 
 23 apr 1810Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37304
I37305
19
Wielsma, Jan Doekes 
Siccama, Antje Johannes 
 23 apr 1812Kolum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3169
I3167
20
Andringa, Jacob Sybrens 
van der Meer, Taetske Eelkes 
 23 apr 1813Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53566
I53569
21
Meijer, Geert Jacobs 
Veldstra, Antje Tunnis 
 23 apr 1815Leek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4178
I4169
22
Arendz, Petrus Tjeerds 
Wouda, Martzen Durks 
 23 apr 1817Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11627
I36666
23
Raven, Kornelis Sjoerds 
de Vries, Aafke Egberts 
 23 apr 1817Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52443
I52442
24
Akkerman, Jan Hilberts 
Mast, Margjen Jochems 
 23 apr 1818Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56847
I56848
25
van der Laan, Kornelis Tijsses 
Wiersma, Doetje Metskes 
 23 apr 1820Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68176
I68175
26
Duursma, Douwe Jans 
de Jong, Gaaitske Jans 
 23 apr 1822Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2554
I13634
27
Jonker, Jan Klaases 
Dijkstra, Sjoukje Uilkes 
 23 apr 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27783
I27784
28
Westerdijk, Klaas Everts 
Kamstra, Dieuwke Hayes 
 23 apr 1826Leeuwarden, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I571
I573
29
Bron, Hendrik Jans 
Lenstra, Roelofje Alberts 
 23 apr 1828Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64158
I64159
30
de Boer, Dirk Jans 
Wadman, Maaike Douwes 
 23 apr 1829Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59802
I59803
31
Heidstra, Herre Murks 
Mosselman, Fokjen Jacobs 
 23 apr 1831Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58573
I58574
32
Schilstra, Jan Hotzes 
Stilma, Antje Martens 
 23 apr 1838Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46025
I46024
33
Stilma, Klaas Martens 
Rheen, Geertje Sybes 
 23 apr 1838Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6005
I6006
34
Hansma, Lieuwe Tammes 
van der Berg, Ettje Durks 
 23 apr 1840Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1013
I4015
35
Hoekstra, Bonnephasius Douwes 
Pietersma, Renske Alderts 
 23 apr 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27602
I27601
36
van der Tuin, Sjoerd Jans 
Wijma, Geeske Oedses 
 23 apr 1842Bergum, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7515
I9654
37
Veenstra, Meindert Joons 
Ophuis, Geertje Sints 
 23 apr 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45997
I45996
38
Wijbenga, Sipke Deddes 
Dijkstra, Feikje Reitzes 
 23 apr 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32053
I32054
39
Hummel, Harm Pieters 
Postema, Albertje Folkerts 
 23 apr 1843Leek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58204
I58205
40
Rodenboog, Hindrik Harms 
Middel, Trientje Harms 
 23 apr 1843Leek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58203
I58202
41
Geertsma, Anne Andries 
Haisma, Romkjen Hayes 
 23 apr 1853Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33286
I33287
42
Scholte, Evert Willems 
Tuttel, Jantje Jans 
 23 apr 1853Aengwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34122
I34121
43
Mesdag, Hendrik Willems 
van Houten, Sientje Derks 
 23 apr 1856's-Gravenhage Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28802
I28803
44
de Jong, Jan Klazes 
Scholten, Geertje Egberts 
 23 apr 1865Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30868
I30869
45
Douma, Popke Heerkes 
Jansma, Antje Sjoerds 
 23 apr 1868Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59811
I59812
46
Feenstra, Lieuwe Jans 
Klomp, Jinke Ebes 
 23 apr 1869Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55247
I55246
47
Gaikema, Martinus Tjeerds 
Huizinga, Tjitske Wiebes 
 23 apr 1870Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64124
I64125
48
de Vries, Jitse Gerrits 
Halbesma, Foekje Sikkes 
 23 apr 1879Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47848
I53085
49
Tacoma, Rommert Sybes 
Boonstra, Klaaske Gerrits 
 23 apr 1885Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65546
I65545
50
Krol, Jan Pieters 
Bottema, Lolkje Johannes 
 23 apr 1887Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27035
I27034

1 2 Volgende»

StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe