StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 104

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
van Idsinga, Anna Margaretha 
 18 sep 1662Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45276
2
Foeckes, Geeske 
 18 sep 1672Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32654
3
Gerrits, Grietje 
 18 sep 1717 I10564
4
Algera, Halbe Sjoerds 
 18 sep 1718Wirdum fr. Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50162
5
Martens, Douwe 
 18 sep 1727Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11195
6
Jurjens, Fettje 
 18 sep 1729Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22796
7
de Haan, Foppe Jans 
 18 sep 1746Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60534
8
Reins, Hendrik 
 18 sep 1746Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32167
9
van Seijen, Sytze Gosses 
 18 sep 1757Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22496
10
Kroodsma, Abraham Sytzes 
 18 sep 1764Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44088
11
Douwes, Lamke 
 18 sep 1765Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51199
12
Hofstra, Antie Joukes 
 18 sep 1768Oldelamer/Oldetrijne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53278
13
van der Molen, Jantje Hendriks 
 18 sep 1768Noordwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23850
14
Veenstra, Aukjen Gurbes 
 18 sep 1769Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42280
15
Veenstra, Bontje Ernstes 
 18 sep 1772Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43503
16
Iwema, Siebe Bonnes 
 18 sep 1774Tolbert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56491
17
Hildama, Debora Pieters 
 18 sep 1775Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32179
18
van Driesum, Feike Geerts 
 18 sep 1780Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45578
19
Eringa, Jeltje Arends 
 18 sep 1783Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58199
20
Riemersma, Pieter Jans 
 18 sep 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14347
21
Tjaarda, Sjoerdtje Tjeerds 
 18 sep 1785Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63518
22
van der Beek, Pieter Gerardus 
 18 sep 1785Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52400
23
Boerema, Froukje Jans 
 18 sep 1791Marum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7894
24
Jellema, Wytse Hendriks 
 18 sep 1792Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25052
25
Noppert, Femmigjen Jacobs 
 18 sep 1793Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34037
26
van der Veen, Jelle Roels 
 18 sep 1794Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11300
27
Wijmenga, Klaas Roels 
 18 sep 1796Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13772
28
van der Kooi, Tjitske Rypkes 
 18 sep 1797Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58345
29
Postma (Posthuma), Jan Ales 
 18 sep 1799Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66314
30
Mook, Yttje Johans 
 18 sep 1803Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11238
31
Scheeringa, Jantje Hotzes 
 18 sep 1806Sebaldeburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30622
32
Dijkstra, Ytje Roels 
 18 sep 1807Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33316
33
Knijpstra, Haye Jans 
 18 sep 1807Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27528
34
van der Ley, Anne Atzes 
 18 sep 1808Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67671
35
de Brouwer, Theodora Petrus 
 18 sep 1809Son Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18018
36
Boonstra, Marten Alles 
 18 sep 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41359
37
Hattuma, Hylkje Romkes 
 18 sep 1810Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56527
38
van der Linde, Christoffe Willems 
 18 sep 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32661
39
Kootstra, Aaltje Ates 
 18 sep 1813Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47042
40
Nicolai, Johanna Johannes 
 18 sep 1813Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26989
41
Gorter, Fokke Wiebes 
 18 sep 1815Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45082
42
Fennema, Gepke Melles 
 18 sep 1816Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56391
43
Groenewoud, Willem Rinzes 
 18 sep 1818Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25254
44
Postema, Albertje Folkerts 
 18 sep 1819Zevenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58205
45
Ram, Grietje Hendriks 
 18 sep 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45516
46
Hellinga, Aafke Ybeles 
 18 sep 1820Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8241
47
van der Sluis, Pieter Wytzes 
 18 sep 1821Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64172
48
Visbeek, Klaas Douwes 
 18 sep 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45242
49
Haarsma, Hielke Siebes 
 18 sep 1823Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37621
50
de Jong, Anne Foppes 
 18 sep 1824Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59124

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 99

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jelles, Keimpe 
 18 sep 1663Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20423
2
Jelgersma, Freerk Gerbens 
 18 sep 1716Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59968
3
van Haren, Willem Ernst 
 18 sep 1728St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55722
4
van Heemstra, Willem Hendrik 
 18 sep 1775Fogelsanghstate, Veenklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19766
5
Sybolts, Tietje 
 18 sep 1796Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34936
6
Poppinga, Tjerk Wybrens 
 18 sep 1812Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17179
7
Jelles, Neeltie 
 18 sep 1813Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37907
8
van der Vliet, Aaltje Jans 
 18 sep 1818Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53063
9
Ketellapper, Hendrikje Jans 
 18 sep 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59361
10
Buffinga, Berentje Alberts 
 18 sep 1823Enumatil Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47276
11
Sytsma, Nammen Sytses 
 18 sep 1823Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25502
12
Kolk, Geertje Jacobs 
 18 sep 1826Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50365
13
Looyenga, Aaltje Andries 
 18 sep 1826Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34631
14
Uiterdijk, Harm Jans 
 18 sep 1827Niehove Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57181
15
van Dijk, Tjeerd Kobus 
 18 sep 1827Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27445
16
Westra, Lubbert Lipkes 
 18 sep 1827Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44206
17
van der Berg, Wybe Alberts 
 18 sep 1828Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52543
18
Pool, Wytske Johannes 
 18 sep 1834Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17382
19
van Warners, Heinze Rienks 
 18 sep 1840Opeinde, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4016
20
Nicolai, Jan Minderts 
 18 sep 1841Sebaldeburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37323
21
Bijstra, Hemke Alberts 
 18 sep 1844Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39119
22
van der Wal, Jelle Klazes 
 18 sep 1846Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39874
23
Gerritsma, Gerrit Jakobs 
 18 sep 1847Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42129
24
Lageveen, Ynskjen Ates 
 18 sep 1847Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25618
25
Oebeles, Ritske Hendriks 
 18 sep 1847Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17274
26
van der Meer, Aukje Hendriks 
 18 sep 1847Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16485
27
Zuidersma, Martje Annes 
 18 sep 1847Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31838
28
Jiskes, Froukje 
 18 sep 1848Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61553
29
Kramer, Neeltje Johannes 
 18 sep 1849Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17211
30
Swierstra, Pieter Johannes 
 18 sep 1851Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36064
31
Klazema, Metze Klazes 
 18 sep 1852 I36396
32
Boersma, Meintje Jans 
 18 sep 1856 I47421
33
de Vries, Johannes Johannes 
 18 sep 1858Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52328
34
de Schiffart, Johan Reinolds 
 18 sep 1862Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53553
35
Loonstra, Haring Ates 
 18 sep 1865Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21744
36
Hoekstra, Antje Thomas 
 18 sep 1866Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29897
37
Hoekstra, Antje Tomas 
 18 sep 1866Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31741
38
Kuipers, Antje Durks 
 18 sep 1868Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54623
39
Nijenhuis, Wiebe Ebbels 
 18 sep 1871Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67866
40
Kits, Jan Jans 
 18 sep 1872Groningen, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8578
41
Hietkamp, Harmen Aalderts 
 18 sep 1874De Wilp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18422
42
Woudsma, Wytske Aants 
 18 sep 1876Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69372
43
Dam, Marijke Klazes 
 18 sep 1877Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28321
44
Foulon, Lodewijk 
 18 sep 1877Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28026
45
van den Berg, Fokke Jeens 
 18 sep 1879Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55467
46
van der Werf, Elisabeth Douwes 
 18 sep 1879Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62479
47
Bijstra, Pier Aukes 
 18 sep 1880Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63040
48
Vondeling, Klaas Adams 
 18 sep 1881Appelscha Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35854
49
Steensma, Jacob Pieters 
 18 sep 1888Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28163
50
van der Meulen, Hendrik Sierds 
 18 sep 1893Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34619

1 2 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 39 van 39

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jorna Jelgers, Murck Keimpes 
Mattheusdr, Jetske 
 18 sep 1605Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25566
I25567
2
Gerlsma, Tjepcke Baukes 
Hibbema, Tjeertie Jacobs 
 18 sep 1707Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53808
I53809
3
Couperus, Abraham Petrus 
Hoppinga, Gesiena 
 18 sep 1735Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8059
I8061
4
Iestra, Jacob Sytzes 
Sytzes, Doetje 
 18 sep 1757Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32954
I32955
5
Groenewoud, Jurjen Meinderts 
Pieters (Pytters), Hebeltje 
 18 sep 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65347
I65348
6
Kort, Ruurd Jans 
de Jager, Hiltje Ruurds 
 18 sep 1785Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7148
I7149
7
Kuperus, Folkert Petrus 
Hemstra, Ruurdtje Ruurds 
 18 sep 1791Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62218
I62219
8
Veenstra, Joeke Wopkes 
Tiekstra, Iemkje Fokkes 
 18 sep 1791Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18035
I18036
9
Wind, Douwe Heins 
Bosma, Aukjen Gooitzens 
 18 sep 1800Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53317
I53318
10
Hofman, Bruin Arends 
Horreus, Reinouw Jelles 
 18 sep 1808Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56136
I56137
11
van Beyma, Petrus Johannes 
Trip, Geertrui Aegidius 
 18 sep 1808Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41857
I41858
12
Feenstra, Oeds Joons 
Stienstra, Antje Oedzes 
 18 sep 1816 I14596
I14597
13
Kootstra, Wytze Jans 
Tilstra, Antje Wytzes 
 18 sep 1816Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32284
I32283
14
van der Heide, Koert Hendriks 
Reitsma, Akke Tjitzes 
 18 sep 1819Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56879
I50182
15
Zwerver, Jacob Melles 
Reitsma, Trijntje Gerrits 
 18 sep 1819Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21723
I21724
16
Overmeer, Wiebe Thomas 
Terwisscha van Scheltinga, Maria Sabina 
 18 sep 1830Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51333
I51334
17
Poelman, Lucas Eits 
Leisma, Asseltje Lykeles 
 18 sep 1836Marum, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3391
I3392
18
van Haren, Hermanus Roelofs 
de Haan, Romkje Mients 
 18 sep 1838Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41533
I41534
19
Korfmaker, Jelmer Annes 
Zandstra, Wytske Klazes 
 18 sep 1841Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45543
I45544
20
Veenstra, Jan Wolters 
Boomsma, Hendrikje Siebes 
 18 sep 1847Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13834
I20376
21
Boonstra, Jan Heeres 
Schurer, Attje Gaitzens 
 18 sep 1852Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45093
I45094
22
Nobach, Waatze Hermanus 
van der Kooi, Dieuwke Ypes 
 18 sep 1852Surhuisterveen, Gem. Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16875
I16876
23
de Jong, Douwe Jans 
Vegter, Grietje Roelofs 
 18 sep 1856Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54428
I54430
24
Adema, Douwe Siebrens 
Pol, Antje Hendriks 
 18 sep 1858Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37338
I37337
25
van der Veen, Tjerk Ales 
Ophuis, Gertje Jans 
 18 sep 1858Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28117
I28116
26
Bottema, Meint Willems 
Oosterhof, Sytske Hendriks 
 18 sep 1862Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54547
I54546
27
Zijlstra, Nicolaas 
Eij, Elisabeth 
 18 sep 1863Putten, Gelderland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16175
I16176
28
Bosgraaf, Jan Jans 
Heida, Dettje Sjoerds 
 18 sep 1869Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64312
I64311
29
Ipema, Jacob Iepes 
Klunder, Klaaske Reinders 
 18 sep 1869 I57569
I57570
30
Notenbomer, Pieter Harms 
Siersema, Auktje Dirks 
 18 sep 1875Grootegast, Groningen, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19894
I19895
31
Ponne, Pieter Hendrikus 
van der Ley, Jeltje Jacobs 
 18 sep 1875Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4610
I4611
32
Spoelstra, Tiemen Jans 
Pitstra, Aukje Rinzes 
 18 sep 1876Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7204
I7205
33
van der Heyde, Wytze Lammerts 
Hylkema, Tjitske Piekes 
 18 sep 1879Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32525
I501054
34
van der Veen, Anne Nannes 
Bouwer, Trijntje Jaspers 
 18 sep 1880Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15238
I15239
35
Heuker, Egbert Jans 
Alkema, Aaltje Jans 
 18 sep 1886Marum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49737
I49738
36
Veenstra, Wiebren Fokkes 
Bos, Anna Willems 
 18 sep 1897Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2236
I2235
37
Doornbos, Sikke Meenes 
Dijkstra, Anna Martha 
 18 sep 1919Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47335
I18455
38
Brandsma, Petrus 
Wieringa, Maria 
 18 sep 1920Uithuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8800
I8801
39
Zandstra, Taede Piers 
Holtrop, Pierkje Gerrits 
 18 sep 1941Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67285
I67284
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe