StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige opties


Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
van Teyens, Froukje 
 15 jan 1625Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26671
2
Swart, Melcher Jaens 
 15 jan 1660Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56980
3
Ennema, Age Johannes 
 15 jan 1673Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53780
4
Rinnerts, Jan 
 15 jan 1673Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57146
5
Jetses, Wybe 
 15 jan 1688Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33653
6
Temmes, Pytter 
 15 jan 1707Kollum (Fr) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3176
7
Douwes, Janke 
 15 jan 1708Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31645
8
Martens, Jansen 
 15 jan 1708Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51368
9
Bakker, Sybren Ulbes 
 15 jan 1711Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53092
10
Jaspers, Ybeltje 
 15 jan 1713Boornbergum, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I894
11
Ypes, Gertje 
 15 jan 1713Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60329
12
Berends, Roelofke 
 15 jan 1719Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38974
13
Muurling, Jochum Piers 
 15 jan 1719Giethoorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29757
14
Wytsma, Lolke Annes 
 15 jan 1719IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24027
15
Vegelin van Claerbergen, Catharina Johanna 
 15 jan 1726Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26630
16
Cnossen, Wybe Sierks 
 15 jan 1730De Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60151
17
Siccama, Johan Hora 
 15 jan 1738Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26614
18
Douna(Douma), Marijke Popkes 
 15 jan 1739Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62363
19
Oenema, Oene Wytses 
 15 jan 1741Ouwsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61506
20
Alberts, Grietje 
 15 jan 1742Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62091
21
van der Ploeg, Jacob Harmens 
 15 jan 1755Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44573
22
Jansma, Geert Jans 
 15 jan 1756Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8444
23
Knobbe, Berend Koops 
 15 jan 1763Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16362
24
Buwalda, Jan Eelkes 
 15 jan 1764Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60538
25
Hellinga, Geeske Ybeles 
 15 jan 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36215
26
Ringia, Thomas Rinzes 
 15 jan 1764Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25687
27
Teunis, Willemke 
 15 jan 1768 I20704
28
Feenstra, Martzen Martjen Pieters 
 15 jan 1769Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22195
29
Viersen, Jelske Jacobs 
 15 jan 1769Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46600
30
Haarsma (Stavorsius), Tetje Jeens (Fetje Tettje) 
 15 jan 1770Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66224
31
van der Brug, Roel Harmens 
 15 jan 1771Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24298
32
van der Meulen (Mulder ?), Jan Arjens 
 15 jan 1777Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30283
33
Okkema, Okke Tjipkes 
 15 jan 1780Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54012
34
Fokkema, Trijntje Wiebes 
 15 jan 1781Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60440
35
van der Meer, Egbert Jans 
 15 jan 1782Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45375
36
Bakker, Margjen Gerrits 
 15 jan 1785Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34120
37
Aardema, Simon Jacobs 
 15 jan 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29578
38
Torenmans, Taetske Gerbens 
 15 jan 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47567
39
van der Meulen, Liefke Bouwes 
 15 jan 1786Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21833
40
Sjaarda, Sake Douwes 
 15 jan 1787Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63519
41
van Broek, Tamme Jacobs 
 15 jan 1787Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64037
42
Haasdijk, Aukje Pieters 
 15 jan 1791Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52984
43
Sikkema, Tjerk Jans 
 15 jan 1791Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11875
44
Breeuwsma, Oege Aukes 
 15 jan 1792Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28780
45
de Vries, Aalke Jurjens 
 15 jan 1792Boornbergum, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6215
46
de Vries, Antje Wybes 
 15 jan 1792Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47502
47
Koldijk, Tjitske Tjisses 
 15 jan 1792Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62448
48
Veenema, Trijntje Gabes 
 15 jan 1792Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52963
49
van der Vinne, Jitze Pieters 
 15 jan 1793Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53607
50
Eintje, Antje Roels 
 15 jan 1794Compagnie Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65674

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
van Holdinga, Wilcke Bottes 
 15 jan 1522Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50520
2
Brantsum, Siedts Claesdr 
 15 jan 1585Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28518
3
Aebeles, Luitjen 
 15 jan 1589De Triemen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20135
4
Rinia, Haye Hayes 
 15 jan 1647Huizem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29995
5
Buma, Jouck Goris 
 na 14 jan 1680 I26545
6
Clases, Jouck 
 15 jan 1730Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46214
7
van Heemstra, Schelto Feyes 
 15 jan 1733Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19764
8
(Knol), Otte Harms 
 15 jan 1737Veendam, Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12066
9
Ykema, Yke Johannes 
 15 jan 1751Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36789
10
Westerhuis, Heercke Pytters 
 15 jan 1764Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60942
11
Twijnstra, Jacob Jacobs 
 15 jan 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60966
12
Hattums, Oetske 
 15 jan 1781Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29629
13
Ypma, Jan Yebs 
 15 jan 1798Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43090
14
Dantuma, Hessel Hedmans 
 15 jan 1800Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22220
15
Klaases, Sytske 
 15 jan 1802Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19384
16
Haisma, Haye Tjallings 
 15 jan 1805Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31718
17
van der Meulen, Janke Pieter 
 15 jan 1808Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53821
18
Hansma, Jan Johannes 
 15 jan 1816Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1005
19
Gaukes, Jitske 
 15 jan 1818Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27396
20
Slaaf, Harmen Geerts 
 15 jan 1819Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34586
21
Loonstra, Ate Harings 
 15 jan 1820Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21742
22
Hoekstra, Jelke Joons 
 15 jan 1823Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18469
23
Prins, Johannes Doekes 
 15 jan 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63128
24
Siccama, Rolina Maria Hora Vrouwe van Klinckema 
 15 jan 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26587
25
Steffens, Maaike 
 15 jan 1829Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58085
26
de Koe, Antje Ages 
 15 jan 1830Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27425
27
Baas, Klaas Wygers 
 15 jan 1832Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49685
28
de Bosch, Martzen Remmelts 
 15 jan 1834Opeinde, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2309
29
Houkes, Egbert Jans 
 15 jan 1834Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28845
30
Venema, Aaltje Jans 
 15 jan 1835Niehove Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46886
31
Brander, Hendrik Harmens 
 15 jan 1837Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43478
32
Schaap, Trijntje Anskes 
 15 jan 1837Terherne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51951
33
Smids, Uilkje Johannes 
 15 jan 1839Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21531
34
Bekius, Jouke Douwes 
 15 jan 1841Sint Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64976
35
Dolstra, Hendrik Oenes 
 15 jan 1842Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44247
36
van der Meer, Corneliske Folkerts 
 15 jan 1842Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26273
37
Zandberg, Roel Eebes 
 15 jan 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24807
38
Römer, Minke Johans 
 15 jan 1843Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54303
39
Smidt, Trijntje Johannes 
 15 jan 1844Bergum, Tytsjerksteradiel, Friesland, Netherlands Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16282
40
van der Wey, Wytske Idses 
 15 jan 1844Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57671
41
Wymenga, Jan Roels 
 15 jan 1847Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21211
42
Agema, Trijntje Aeges 
 15 jan 1848(Hen'deel) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8860
43
Dijkma (Dijkema), Tjeerd Tjeerds 
 15 jan 1848Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63122
44
Ritzema (Ritsma), Maria Hermanus 
 15 jan 1848Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62465
45
Siccama, Antje Johannes 
 15 jan 1848Oldehove Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67440
46
van der Wal, Maaijke Beints 
 15 jan 1849Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8745
47
Offringa, Aafke Eites 
 15 jan 1851Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54210
48
de Waard, Antje Sytzes 
 15 jan 1854Aduard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32744
49
Siezinga, Andries Jans 
 15 jan 1856 I45410
50
van Doezum, Trijntje Alberts 
 15 jan 1856Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19510

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 30 van 30

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pytters, Heert 
Abes, Sytske 
 15 jan 1632Aldeboarn, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1828
I2189
2
Sikkes (Sickes), Jouw (Juw) 
Tabes, Dieuwke 
 15 jan 1688Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63880
I63879
3
Minnes, Minne 
Roels, Jencke 
 15 jan 1708Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47669
I47670
4
Jansen, Jan 
Hibma, Tietje Pyters 
 15 jan 1741Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35215
I35216
5
Tolsma, Auke Doekles 
Cuperus, Sytske Minnes 
 15 jan 1741Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54031
I54032
6
Eeringa, Hendrik Douwes 
Heslinga, Aaltje Jacobus 
 15 jan 1764Boxum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60333
I60332
7
Zoethout, Haye Reinders 
Tromp, Haantzen Michiels 
 15 jan 1764Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53735
I53736
8
Minnes, Sybren 
Buma, Akke Gatses 
 15 jan 1769Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43846
I43847
9
Tjeerds, Arend 
Johannes, Wytske 
 15 jan 1786Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28556
I28560
10
Hylarides, Wierd Pyters 
Eekema (Ecama), Jitske Jelles 
 15 jan 1790Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63381
I63398
11
Wytsma, Jacob Lolkes 
Annma, Anneke Piers 
 15 jan 1796Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24023
I24024
12
Bos, Sybe Oedzes 
Pama, Gerkjen Tjallings 
 15 jan 1804Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2346
I2347
13
Buwalda, Eelke Ulbes 
Douwes, Lysbeth Jans 
 15 jan 1809Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10485
I10486
14
Kuperus, Jan Nannes 
Tolsma, Sytske Aukes 
 15 jan 1809Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61098
I61099
15
Kuperus, Klaas Nannes 
Osinga, Sytske Hendriks 
 15 jan 1809Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61103
I61102
16
Schoolland, Bareld Jans 
Zijlstra, Minke Bouwes 
 15 jan 1809 I58047
I58046
17
Wijnstra, Jochem Annes 
de Jong, Elisabeth Jacobs 
 15 jan 1813Gemeente Opsterland, Friesland, Nederland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2654
I2660
18
Wouda, Pier Geerts 
van der Bij, Grietje Eelkes 
 15 jan 1817Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59225
I59226
19
Nieuwenhuis, Jouke Douwes 
Algra, Lijsbert Symens 
 15 jan 1822Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58350
I58351
20
Wiersma, Louis Wiebes 
Gabes, Janke 
 15 jan 1822Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45178
I31359
21
Schuil, Gerrit Harms 
Hoekstra, Menke Taekes 
 15 jan 1829Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44944
I44945
22
Annema, Pieter Lefferts 
Kooistra, Lieuwkjen Heinzes 
 15 jan 1845Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45730
I45731
23
Sikkens, Berend Abeles 
Lodewegen, Janna Hindriks 
 15 jan 1848Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33194
I33195
24
de Jong, Aise Thomas 
van der Bij, Aukjen Siebes 
 15 jan 1850Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51061
I51060
25
van der Meulen, Jan Rintjes 
Kroese, Minke Lammerts 
 15 jan 1866Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12831
I3524
26
Troelstra, Pieter Jelles 
Oosterbaan, Sjoukje Douwes 
 15 jan 1908Den Haag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20463
I20465
27
Claus, Sierk Johannes 
Hummel, Maaike Derks 
 15 jan 1921Aduard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46915
I46914
28
Koop, Hendrik Pieters 
Kingma, Corneliske Pals 
 15 jan 1921Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66907
I66906
29
Pol, Rieuwert 
Wielsma, Janke 
 15 jan 1932Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3156
I3155
30
Hogeveen, Durk 
Wijnstra, Klaaske 
 15 jan 1953Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48875
I48874
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe