StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Kalender


    april 2021    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Aeltje Wybes (1662)   Engeltje Willems (1785)   Yck Bennes (1609)   Abraham Theunis (1811)   Catharina Jantina Talens (1982)   Leuke Eisses (1735)   Alle Ebeles Blaauw (van Wijk... (1653)   Lutske Johannes (1688)   Marijke Ruurds van der Veen (1942)   Auke Willems (1797)   Aaltje Simons van der Iest (1923)   Ykje van der Heide (1997)   Jel Foppesdr Siulema (1638)   Jel Reynsdr Hoytema (1625)   Andele Clazes Cuperus (1742)   Eibertje Wynzens Wiarda (1802)   Hendrik Sakes (Kruipeltje) (1796)   Lamke Feddes van der Naalt (1974)   Lijsbeth Reiners (1805)   Sybe Pieters (1746)   Antje Sijtzes (1803)   Antje Luitjens (1714)   Rinse Hessels Keegstra (1758)   Pyter Aukes Bijzitter (1697)   Klaas Jelles Wijngaarden (1761)   Pieter Jansen (1722)   Ruurd Dirks van der Meer (1778)   Tytje Paulus Jongsma (1793)   Rienk Watzes Zestiene (1727)   Aaltje Joukes (1726)   Minke Petrus Bouma (1805)   Fokke Theunis de Bruin (1809)   Minne Andries Wagenaar (1808)   Lemke Tjeerds van der Zijl (1769)   Libbe Cornelis (Munstra) (1788)   Popke Datema (1766)   Uilke Eebes Klomp (1769)   Ruurd Sytzes Boonstra (1787)   Antje Jans Krol (1791)   Lucas Jans Poelman (1725)   Ymkjen Gosses (1719)   Grietje Minnes Haijema (1688)   Hendrik Tjallings van der Ve... (1800)   Ybeltje Fokkes de Vries (1748)   Trijntje Gerrits Adema (1794)   Jacob Hommes Dijkstra (1735)   Anje Tjarks Harms (1785)   Jeltje Wytses Reitsma (1746)   Antje Kornelis (1760)   Antje Abels (1753)   Eelkie Dirks (1724)   Beitske Sipkes (1737)   Jacob Tjeerds Huizinga (1763)   Antje Tjibbes de Haan (1803)   Pierius Alberts Winsemius (1761)   Sjuck Sjucks van Burmania / ... (1622)   Bouwe Jelles / Aaltjen Tonni... (1701)   Wiebe Jacobs Swieringa / Hen... (1899)   Wybe Hommes / Janke Joostes (1755)   Haije Wiegers Mink / Aaltje ... (1823)   Andries Tjeerds / Hiltje Pet... (1769)   Wyger Gerbens / Bieuwke Djoe... (1705)  StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe