StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Kalender


    juni 2021    
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Anne Ruurds Veenstra (1939)   Anskjen Feyes Venema (1809)   Albert Jans Kater (1773)   Geert Karstes Bron (1826)   Wolter Schuirman (1743)   Sierk Gooitzens Bijma (1809)   Otte Hepkes Hoogeveen (1803)   Frytsen Rienks Kooistra (1804)   Sybrigjen Fokes (1805)   Tjetske Gerbens (1781)   Rinze (Rinse) Alles (1783)   Froukje Wymers (1743)   Lipck Foockes (1665)   Anne Jans (1803)   Ymkje Jelles (1788)   Aaltje Jans (1771)   Detje Hendriks (1798)   Aurelia Eriks van Haersma (1761)   Antje Thomas Boontje (1844)   Hylkje Wilts (1799)   Sytske Aukes (1792)   Teye Hedzers (1798)   Jantje Symons (1831)   Wytze Abes (1795)   Jacob Richts (1741)   Jantjen Menses (1761)   Catharina Gerrits van Ingen (1754)   Rudmer Sierks van der Veen (1742)   Trijntje Lammerts de Vries (1762)   Valentijn Gros (1665)   Gerryt Tjebbes (1659)   Witte Jelkes Westra (1741)   Janke Johannes van der Leest (1778)   Sytze Hendriks Jager (1763)   Klaas Sjoerds van der Wal (1789)   Hiltje Sytzes van der Zee (1791)   Trijntje Doekes (1716)   Antje Hayes Meerterga (1761)   Aaltje Annes Feenstra (1792)   Marijtje Cornelis de Ruyter (1787)   Gerben Folkerts van der Meul... (1795)   Geert Hendriks Elzinga (1792)   Sieuwke Eelkes Venema (1796)   Ids Symens Monsma (1800)   Wybrig Reins Bangma (1748)   Petrus Johannes Winsemius (1655)   Harm Jans Helmus (1774)   Jan Klaasens Linstra / Jantj... (1773)   Uitse Brugts / Froukjen Geer... (1754)   Wopke Jacobs Hoekstra / Ybel... (1817)   Philippus Franses Humalda / ... (1660)   Keimpe Jelles / Tjitske Oege... (1649)  StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe