StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Familie Zandstra/Agema

Mijn stamboomonderzoek, 2009,  is breed opgezet. Ik onderzoek een parenteel (zowel mannelijk als vrouwelijke lijn); het meest uitgebreid, zowel eigen familie als aangetrouwden. (Aanverwantschap) Ik heb lijnen van verwanten vanuit ene tak gehecht aan andere bestaande tak verwanten binnen de stamboom. Kortom men hecht de ene familie aan de andere en zo blijft men verwanten. Door het hechten van vele families uit het bestaande takken met andere bestaande takken kwam ik bij veel bekende friezen uit. Ook kwam ik tot ondekking, na intensief zoeken, dat mijn vrouw dezelfde oudbetovergrootouders heeft; in zeventiende eeuw trouwden Oeds Rinzes met Auckjen Gerkes in 1695 te Oostermeer. Mijn lijn komt van de oudeste zoon en mijn vrouw van de jongste. 

Ook komen in deze site adellijke families (voor de hand liggend, want vroeger was Friesland dunbevolkt), bekende Friese politici, sporters en BN’ ers in voor, dezen zijn aan elkaar verwant. Grote Pier, Kimswerd en Jancko Douwama, Oldeboorn. Amateur-astronoom: Eise Jeltes Eisinga, Franeker. Dammer: Jannes van der Wal, Driesum. Friese dichter: Obe Pieters Postma, Cornwerd. Sportvrouw: Foekje Dillema, Burum . Straatmuziekanten: Peije Rasp (Freerk de Jong) Ureterp. Jan de Roos, Ureterp. Andere bekende personaria's: Sterke Jerke Drogeham. IJje IJes Wijkstra, Doezum. Keimpe Sikkema, Zwaagwesteinde. Gais Meinsma Greydanus, (personage uit het boek "Hoe God verdween uit Jorwerd") van Geert Mak, ook hij is in deze stamboom opgenomen als verwant. Om maar eens een aantal namen te noemen.   Familienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

de Vries (1,408)
de Jong (1,004)
Veenstra (939)
Dijkstra (889)
de Boer (730)
Hoekstra (606)
van der Veen (578)
Boonstra (537)
Postma (537)
Jans (521)
 
de Haan (473)
van der Wal (370)
van der Meulen (333)
Kooistra (329)
van der Meer (327)
van der Heide (304)
Visser (298)
Nicolai (275)
Bosma (265)
Boersma (243)
 
Bouma (241)
de Groot (241)
Zijlstra (236)
Westra (224)
Elzinga (213)
Zandstra (211)
Kloosterman (208)
Brouwer (200)
Douma (198)
Hendriks (191)
Toon top Op aantal treffers gerangschikt


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe