StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Bolsward 


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Tymensdr  1485Bolsward I35202 abezand 
2 (Jongama) Juwinga, Wyts Goslycksdr  1510Bolsward I50483 abezand 
3 Algera, Douwe Ighes  1575Bolsward I47261 abezand 
4 Algrra, Jelck Douwes  1605Bolsward I23216 abezand 
5 Allinga, Bauck Claesses  1602Bolsward I45297 abezand 
6 Allinga, Doutien Bauckedr  1647Bolsward I57611 abezand 
7 Andela, Sybren Ulbes  31 jul 1792Bolsward I55437 abezand 
8 Arentsma, Albert Gysberts  1506Bolsward I62695 abezand 
9 Arentsma, Gysbert Alberts  1480Bolsward I62694 abezand 
10 Aysma, Tjets Scheltesdr  23 dec 1633Bolsward I19122 abezand 
11 Banga, Tyetske Oenes  1580Bolsward I60587 abezand 
12 Banga, Tyetske Oenes  1580Bolsward I60589 abezand 
13 Bangma, Oeds Pieters  26 aug 1823Bolsward I41969 abezand 
14 Bijlsma, Feike Jacobs  27 sep 1750Bolsward I57937 abezand 
15 Blaauw, Anne Yskes  4 okt 1815Bolsward I53893 abezand 
16 Blaauw, Gerben Hendriks  9 jan 1839Bolsward I57709 abezand 
17 Blaauw, Trijntje Annes  2 nov 1862Bolsward I53907 abezand 
18 Bockema, Pytcke Franses  1597Bolsward I19269 abezand 
19 Bonnema, Jan Jacobs  1 mrt 1876Bolsward I34392 abezand 
20 Bonnema, Reinuw Tjalckedr  1598Bolsward I51630 abezand 
21 Bos, Grietje Geerts  1777Bolsward I27215 abezand 
22 Brouwer, Engeltje Durks  6 feb 1807Bolsward I36033 abezand 
23 Brouwer, Hinke Dirks  15 mrt 1809Bolsward I36008 abezand 
24 Buma, Janke Pieters  4 mrt 1771Bolsward I51413 abezand 
25 Claases, Aukjen  1735Bolsward I62643 abezand 
26 Couperus, Jan Janssen (John Ian Couper)  1590Bolsward I6054 abezand 
27 Couperus, Trijntje Oepkes  12 nov 1864Bolsward I28783 abezand 
28 de Boer, Catharina Sybrens  4 aug 1805Bolsward I27498 abezand 
29 de Boer, Johannes Lolkes  4 okt 1848Bolsward I49275 abezand 
30 de Boer, Sjoukje Johannes  28 jun 1892Bolsward I49276 abezand 
31 de Boer, Sybren Dirks  23 mrt 1764Bolsward I27497 abezand 
32 de Groes, Pietje Leenderts  23 jan 1821Bolsward I49273 abezand 
33 de Jong, Japikje Jelles  26 nov 1835Bolsward I66413 abezand 
34 de Vries, Jantje Tjerks  6 apr 1772Bolsward I63404 abezand 
35 Douma, Sierkje Sierks  27 feb 1801Bolsward I55438 abezand 
36 Enga, Abbe  1475Bolsward I19815 abezand 
37 Eysma, Frans Jacobs  1525Bolsward I35203 abezand 
38 Eysma, Jacob Frericks  1485Bolsward I35201 abezand 
39 Eysma, Tyets Franses  1557Bolsward I35198 abezand 
40 Ferwerda, Mintje Thomas  12 aug 1900Bolsward I7755 abezand 
41 Feyckes, Tieerd  1587Bolsward I42511 abezand 
42 Fockens, Baukje Lieuwes  8 mei 1795Bolsward I54301 abezand 
43 Fogelsangh, Gerrit Dyercks  1510Bolsward I43313 abezand 
44 Folkersma, Johannes Harkes  28 jan 1722Bolsward I47081 abezand 
45 Fopma, Seerke  1545Bolsward I25762 abezand 
46 Fopma, Sipcke Tjallesz  1550Bolsward I25754 abezand 
47 Galama, Hans Ynthes  1560Bolsward I34983 abezand 
48 Galama, Johanna Jans  10 mei 1847Bolsward I41631 abezand 
49 Galama, Montze Hanzes  1600Bolsward I34985 abezand 
50 Galama, Tabe Yntthes  1525Bolsward I34979 abezand 

1 2 3 4 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 203

1 2 3 4 5 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Tymensdr  16 apr 1542Bolsward I35202 abezand 
2 à Nijeholt, Ayzo Lycklama  21 sep 1824Bolsward I50555 abezand 
3 Abma, Johan Ruurds  18 apr 1960Bolsward I65155 abezand 
4 Abma, Trijntje Roelofs  28 jul 1909Bolsward I54147 abezand 
5 Agema, Feite Baukes  16 sep 1807Bolsward I11836 abezand 
6 Algera, Ighe Meyes  26 aug 1650Bolsward I47260 abezand 
7 Allema, Ds Nicolaas Claas  26 mei 1727Bolsward I36025 abezand 
8 Andringa, Juw Juws van  1575Bolsward I23615 abezand 
9 Arentsma, Gysbert Alberts  31 mei 1541Bolsward I62694 abezand 
10 Aukema, Mintje Abes  8 nov 1939Bolsward I63411 abezand 
11 Banga, Tyetske Oenes  1618Bolsward I60587 abezand 
12 Bangma, Geertje Eelkes  20 sep 1840Bolsward I36785 abezand 
13 Bangma, Oeds Obbes  4 aug 1826Bolsward I41972 abezand 
14 Bangma, Pieter Oedzes  24 mrt 1828Bolsward I41970 abezand 
15 Bees, Anke  6 mrt 1823Bolsward I11837 abezand 
16 Beinema, Pietertje Floris  21 aug 1941Bolsward I48383 abezand 
17 Bergsma, Trijntje Joukes  6 aug 1830Bolsward I32692 abezand 
18 Blaauw, Gerben Hendriks  19 feb 1909Bolsward I57709 abezand 
19 Blaauw, Hendrik Gerbens  8 jan 1864Bolsward I57707 abezand 
20 Bleeker, Jan Haayes  6 sep 1928Bolsward I47372 abezand 
21 Boetes, Nieske Johannes  16 jul 1961Bolsward I33218 abezand 
22 Bonnema, Jan Jacobs  30 jan 1901Bolsward I38668 abezand 
23 Bonnema, Rinske Oepkes  23 feb 1848Bolsward I28786 abezand 
24 Bouma, Jantje Johannes  20 mrt 1853Bolsward I57607 abezand 
25 Brandsma, Fokje Hendriks  17 nov 1858Bolsward I41629 abezand 
26 Brandsma, Grietje Sies  3 dec 1942Bolsward I38584 abezand 
27 Brandsma, Hendrik Mevis  5 jun 1884Bolsward I35139 abezand 
28 Brandsma, Sies Sipkes  2 mrt 1913Bolsward I38590 abezand 
29 Brandsma, Titus Hendriks  31 okt 1920Bolsward I35141 abezand 
30 Brouwer, Dirk (Durk) Wopkes  21 dec 1825Bolsward I36010 abezand 
31 Camminga, Syts Watzes  9 mrt 1574Bolsward I50495 abezand 
32 Couper, John (Ian)  1620Bolsward I8057 abezand 
33 Couperus, Oepke Petrus  27 aug 1886Bolsward I28788 abezand 
34 Couperus, Petrus Epeus  15 mrt 1855Bolsward I28787 abezand 
35 de Boer, Catharina Sybrens  29 jan 1845Bolsward I27498 abezand 
36 de Boer, Sybren Dirks  8 sep 1808Bolsward I27497 abezand 
37 de Bruin, Evertje Sytses  13 jan 1859Bolsward I33765 abezand 
38 de Bruin, Gerben Sytzes  4 mei 1855Bolsward I50304 abezand 
39 de Groes, Pietje Leenderts  6 feb 1909Bolsward I49273 abezand 
40 de Haan, Wietske Hinnes  1 aug 1965Bolsward I56773 abezand 
41 de Meer, Wytske Kornelis  11 feb 1866Bolsward I53901 abezand 
42 de Vries, Grietje Symens  20 jan 1706Bolsward I45288 abezand 
43 Dijkstra, Aafke Sipkes  21 jun 1936Bolsward I30735 abezand 
44 Drijfhout, Klaaske Jurjens  21 mei 1847Bolsward I25369 abezand 
45 Epema, Riemke Tiepckes  8 jan 1671Bolsward I56977 abezand 
46 Eysinga, Jantje Sybes  27 sep 1826Bolsward I57653 abezand 
47 Eysma, Frans Jacobs  5 apr 1589Bolsward I35203 abezand 
48 Eysma, Jacob Frericks  1555Bolsward I35201 abezand 
49 Feitsma, Minne Sjoerds  17 dec 1919Bolsward I69048 abezand 
50 Ferwerda, Mintje Thomas  9 feb 1986Bolsward I7755 abezand 

1 2 3 4 5 Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID   Stamboom 
1 Cammingha, Taecke Sickes  Bolsward I20547 abezand 
2 Galema, Otto Ysbrands  Bolsward I27494 abezand 
3 ter Henne, Rinske Dirks  Bolsward I12540 abezand 
4 Tietema, Saeckel Harings  Bolsward I23622 abezand 
5 van Camstra, Pieter Wigles Cammingha  Bolsward I19212 abezand 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID   Stamboom 
1 Algera / Unia  1575Bolsward F23528 abezand 
2 Algera / van Hylckama Vlieg  13 mei 1865Bolsward F27730 abezand 
3 Alma / Brouwer  26 sep 1830Bolsward F17687 abezand 
4 Alma / Lamringh  20 apr 1704Bolsward F17685 abezand 
5 Bangma / Lammertsma  30 sep 1849Bolsward F20759 abezand 
6 Bangma / Siebes  1811Bolsward F20760 abezand 
7 Blaauw / Wynia  31 mei 1896Bolsward F27014 abezand 
8 Brandsma / Postma  28 apr 1870Bolsward F17218 abezand 
9 Brandsma / van Scheltinga  3 nov 1832Bolsward F17217 abezand 
10 Brouwer / Mesdag  22 apr 1804Bolsward F17674 abezand 
11 Couperus / Bonnema  11 okt 1825Bolsward F13906 abezand 
12 de Boer / Galema  22 sep 1799Bolsward F13237 abezand 
13 de Boer / Lammertsma  11 jun 1876Bolsward F24571 abezand 
14 de Groot / van der Baan  21 feb 1835Bolsward F13054 abezand 
15 de Vries / Jensma  1 jul 1671Bolsward F22506 abezand 
16 Eysma /   1520Bolsward F17249 abezand 
17 Eysma / Tymens  1554Bolsward F17250 abezand 
18 Faber / Lieuwes  10 jun 1703Bolsward F20773 abezand 
19 Galama /   1483Bolsward F17131 abezand 
20 Galama / Kramer  6 mei 1911Bolsward F32254 abezand 
21 Galama / Postma  19 aug 1879Bolsward F32253 abezand 
22 Galema / Kramer  10 mei 1875Bolsward F20585 abezand 
23 Galema / van den Oever  11 jun 1843Bolsward F25646 abezand 
24 Galema / van Scheltinga  20 feb 1850Bolsward F14174 abezand 
25 Greydanus / Tjallema  14 mei 1870Bolsward F11152 abezand 
26 Halbertsma / Fockens  13 jul 1823Bolsward F27230 abezand 
27 Hannema / Johannis  1590Bolsward F31687 abezand 
28 Hannema / Remmertsdr  1560Bolsward F31688 abezand 
29 Hannema / Wiersma  18 mei 1878Bolsward F31674 abezand 
30 Hannema / Ykema  5 mei 1866Bolsward F31669 abezand 
31 Harinxma / Popma  1455Bolsward F11636 abezand 
32 Herema / Haytsma  1604Bolsward F25215 abezand 
33 Hettema / Inthiema  9 mei 1698Bolsward F17138 abezand 
34 Hettinga / Tolsma  19 mei 1860Bolsward F13239 abezand 
35 Hettinga / Witteveen  28 apr 1906Bolsward F25651 abezand 
36 Hilarides / Blaauw  19 feb 1888Bolsward F27018 abezand 
37 Hilarides / Reitsma  28 nov 1857Bolsward F27016 abezand 
38 Hogenbrug / Hoitema  Bolsward F20191 abezand 
39 Hogenbrug / van Reidsma  8 aug 1756Bolsward F20192 abezand 
40 Hylkema / Couperus  14 mei 1885Bolsward F13904 abezand 
41 Inthiema / Ates  Bolsward F17156 abezand 
42 Jelgersma / Jelgersma  30 nov 1719Bolsward F11194 abezand 
43 Jelgersma / Zwart  1765Bolsward F11193 abezand 
44 Jensma / Allinga  11 aug 1622Bolsward F22507 abezand 
45 Juwinga / Harinxma  1495Bolsward F24750 abezand 
46 Kramer / Romkes  21 mei 1826Bolsward F27126 abezand 
47 Lammertsma / Piso  11 apr 1819Bolsward F20758 abezand 
48 Meylema / Rispens  1553Bolsward F13746 abezand 
49 Mobach / Veltman  4 jun 1876Bolsward F5616 abezand 
50 Monsma / Hanckama  1565Bolsward F26594 abezand 

1 2 Volgende»

StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe