StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Menaldum 


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 102

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Arjens, Dieuwkje  25 sep 1729Menaldum I29583 abezand 
2 Baarda, Gerlof Sybes (Sijbes)  13 mei 1838Menaldum I65371 abezand 
3 Baarda, Sijbe Gerlofs  5 okt 1809Menaldum I65369 abezand 
4 Baarda, Sytske Gerlofs  18 mrt 1807Menaldum I28910 abezand 
5 Boersma, Antje Jans  18 apr 1784Menaldum I60970 abezand 
6 Bonnema, Jacob Jans  3 sep 1850Menaldum I38666 abezand 
7 Boomsma, Rebecca Sjoerds  3 sep 1772Menaldum I62187 abezand 
8 Boonstra, Ditsen Pieters  22 aug 1839Menaldum I34398 abezand 
9 Boonstra, Trijntje Dirks  2 aug 1840Menaldum I65064 abezand 
10 Brantsum, Albert Jurjens  1570Menaldum I53847 abezand 
11 Buma, Frouck Feddes  7 jun 1641Menaldum I39397 abezand 
12 Camstra, Lucia Helena  11 okt 1693Menaldum I63704 abezand 
13 Castelein (Kastelein), Hedzer Melles  13 okt 1785Menaldum I67381 abezand 
14 Cuperus, Sytske Minnes  feb 1721Menaldum I54032 abezand 
15 de Boer, Jeltje Jans  15 feb 1840Menaldum I54097 abezand 
16 de Boer, Wytze Franses  1749Menaldum I65342 abezand 
17 de Groot, Gatske IJsbrands  1794Menaldum I55665 abezand 
18 de Jong, Doetje Tjitzes  6 nov 1905Menaldum I25343 abezand 
19 de Jong, Lijsbert Hendriks  8 mrt 1822Menaldum I65066 abezand 
20 de Nes, Hiske Jans  6 okt 1821Menaldum I67121 abezand 
21 Donia, Jan Keimpes van  1526Menaldum I21798 abezand 
22 Donia, Sierck Jans  1560Menaldum I21797 abezand 
23 Donia, Sierck Keimpes van  1522Menaldum I22065 abezand 
24 Donia, Syds Keimpes  1580Menaldum I28478 abezand 
25 Duisenberg, Jan Christiaan  28 sep 1846Menaldum I67126 abezand 
26 Faber, Fockjen Jansdr  13 jul 1673Menaldum I48499 abezand 
27 Fogelsangh, Ebel Syeckes  30 mrt 1574Menaldum I28519 abezand 
28 Fopma, Janke Symens  7 jun 1757Menaldum I54766 abezand 
29 Fopma, Symon Rutgers  6 aug 1724Menaldum I25847 abezand 
30 Gerbranda, Jancke Tjepckesdr  1560Menaldum I28472 abezand 
31 Gerbranda, Margaretha Tjepckesdr  1555Menaldum I28476 abezand 
32 Gerbranda, Tjet Tjepckes Roorda  1550Menaldum I19233 abezand 
33 Gerbranda, Tyepcke Johans (Roorda Van) (Goslinga)  1526Menaldum I19231 abezand 
34 Heslinga, Feycke  1445Menaldum I34994 abezand 
35 Heslinga, Wijke Reimers  30 aug 1840Menaldum I63486 abezand 
36 Heslinga, Yfke Gerbens  6 aug 1861Menaldum I54563 abezand 
37 Hoekstra, Yfke Tjallings  1810Menaldum I66360 abezand 
38 Hoogland, Wijke Pieters  19 jan 1850Menaldum I60972 abezand 
39 Jepma, Evert Klazes  18 dec 1768Menaldum I51003 abezand 
40 Keestra, Berber Pieters  3 apr 1829Menaldum I67807 abezand 
41 Kikstra, Tjeerd Dirks  3 apr 1880Menaldum I4814 abezand 
42 Koning, Johannes Arjens  13 okt 1797Menaldum I61657 abezand 
43 Kramer, Taeke Ypes  10 jun 1874Menaldum I54093 abezand 
44 Krol, Jan Sjoerds  20 aug 1752Menaldum I23870 abezand 
45 Kuperus, Hendrik Klazes  13 dec 1809Menaldum I61127 abezand 
46 Kuperus, Sytze Klazes  1817Menaldum I61111 abezand 
47 Lautenbach, Wapke Wilems  1745Menaldum I54743 abezand 
48 Leen, Fettje Franzes  5 mrt 1827Menaldum I51663 abezand 
49 Miedema, Gerlof Gerrits  10 jul 1838Menaldum I56726 abezand 
50 Osinga, Arjen Jans  29 jul 1723Menaldum I50996 abezand 

1 2 3 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 113

1 2 3 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Agema, Aukje Meiles  7 feb 1897Menaldum I40828 abezand 
2 Algera, Houwkjen Gerks  8 okt 1826Menaldum I63205 abezand 
3 Baarda, Gerlof Sijbes  11 sep 1828Menaldum I65367 abezand 
4 Baarda, Lolkje Gerlofs  21 nov 1814Menaldum I42737 abezand 
5 Boersma, Wikjen Jans  14 mei 1878Menaldum I34402 abezand 
6 Boonstra, Akke Johannes  4 nov 1854Menaldum I54094 abezand 
7 Boonstra, Pieter Minnes  28 jul 1867Menaldum I34401 abezand 
8 Brantsum, Siedts Claesdr  15 jan 1585Menaldum I28518 abezand 
9 Camstra, Syts Riencksdr  26 nov 1481Menaldum I21501 abezand 
10 Camstra, Tjalling Homme Tjallings  9 okt 1727Menaldum I63703 abezand 
11 Castelein (Kastelein), Hedzer Melles  17 mrt 1856Menaldum I67381 abezand 
12 de Boer, Dieuwke Johannes  30 dec 1825Menaldum I61694 abezand 
13 de Boer, Jeltje Jans  18 mrt 1916Menaldum I54097 abezand 
14 de Nes, Hiske Jans  26 jun 1853Menaldum I67121 abezand 
15 de Nes, Jan Pieters  8 apr 1858Menaldum I67119 abezand 
16 Donia, Wybe Pyters /Hibma  1698Menaldum I35188 abezand 
17 Douma, Jente Dircks /Domna  15 mei 1695Menaldum I51496 abezand 
18 Eysinga, Rigtje Joukes  1798Menaldum I25848 abezand 
19 Faber [2], Jeltje Jobs  7 jan 1921Menaldum I20064 abezand 
20 Feitsma, Geertje Halbes  3 dec 1914Menaldum I64841 abezand 
21 Fogelsangh, Syecke Gerrits  14 mei 1585Menaldum I28517 abezand 
22 Fopma, Geartsje Louws  1780Menaldum I25845 abezand 
23 Fopma, Louw Arjens  1722Menaldum I25843 abezand 
24 Fopma, Symon Rutgers  1790Menaldum I25847 abezand 
25 Galama, Aelcke Hansesdr  9 apr 1622Menaldum I52291 abezand 
26 Galama, Hylck Gaelesdr  24 nov 1596Menaldum I25157 abezand 
27 Gerkes, Sjoerdje  6 apr 1740Menaldum I57680 abezand 
28 Grouwstra, Bauke Willems  22 nov 1832Menaldum I63204 abezand 
29 Haytsma, Ebel Bonnesdr  24 apr 1653Menaldum I50457 abezand 
30 Hellema, Arjen Doekes  16 dec 1807Menaldum I42964 abezand 
31 Hellema, Imkje Klazes  9 dec 1864Menaldum I60962 abezand 
32 Heslinga, Johannus Hessels  8 okt 1933Menaldum I51106 abezand 
33 Heslinga, Wijke Reimers  3 apr 1912Menaldum I63486 abezand 
34 Hesselius, Tjitze Jentjes  1 nov 1873Menaldum I40827 abezand 
35 Hoogland, Pieter Bienses  24 aug 1889Menaldum I60963 abezand 
36 Huitema [2], Fokje  18 mrt 2005Menaldum I9175 abezand 
37 Hylarides, Aafke Douwes  30 sep 2001Menaldum I27995 abezand 
38 IJlstra, Sjoukje Sikkes  6 jan 1929Menaldum I51107 abezand 
39 Jager, Ritzert Sytzes  23 jul 1876Menaldum I34395 abezand 
40 Johannes, Engel  Menaldum I52239 abezand 
41 Juckama, Rixt Ritskesdr  13 dec 1539Menaldum I28493 abezand 
42 Kalma, Fettje Karsten  20 jul 1945Menaldum I62674 abezand 
43 Kalma, Jacob Jolts  11 sep 1901Menaldum I46104 abezand 
44 Keestra, Pieter Jans  5 jun 1835Menaldum I67801 abezand 
45 Keuning, Elizabeth Jacobs  28 mrt 1899Menaldum I61242 abezand 
46 Kingma, Meinte Yntes  24 mrt 1870Menaldum I64712 abezand 
47 Klazes, Rebecca  6 dec 1787Menaldum I42965 abezand 
48 Koldijk, Rintje Sybren  29 jan 1892Menaldum I58703 abezand 
49 Koning, Arjen Jouws  3 feb 1824Menaldum I61693 abezand 
50 Koopal, Jeltje Doekeles  31 mrt 1864Menaldum I55365 abezand 

1 2 3 Volgende»Begraven

Treffers 1 t/m 9 van 9

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID   Stamboom 
1 Boonstra, Pieter Minnes  Menaldum I34401 abezand 
2 Camstra, Syts Riencksdr  Menaldum I21501 abezand 
3 Fogelsangh, Syecke Gerrits  Menaldum I28517 abezand 
4 Galama, Hylck Gaelesdr  Menaldum I25157 abezand 
5 Gerbranda, Margaretha Tjepckesdr  Menaldum I28476 abezand 
6 Osinga, Hendrik Jans  Menaldum I57677 abezand 
7 Roorda, Rienck Ruurts  Menaldum I28492 abezand 
8 van der Meulen, Eelkje  Menaldum I9440 abezand 
9 van Donia, Sierck Keimpes  Menaldum I18746 abezand 

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID   Stamboom 
1 Agema / Lautenbach  16 mei 1762Menaldum F27459 abezand 
2 Baarda / Tjeerdsdr  1 jun 1806Menaldum F33114 abezand 
3 Boonstra / de Jong  13 mei 1840Menaldum F32953 abezand 
4 Bruinsma / Veeman  9 mei 1878Menaldum F16750 abezand 
5 Camstra / van Aylva  25 jan 1685Menaldum F32238 abezand 
6 Cleiterp (Kleiterp) / Greydanus  20 sep 1818Menaldum F32841 abezand 
7 de Boer / Sjoerds  7 sep 1777Menaldum F33101 abezand 
8 de Nes / van der Mei  18 jun 1820Menaldum F34051 abezand 
9 de Schiffart / Allema  11 mei 1871Menaldum F26832 abezand 
10 de Vries / Daan  25 aug 1904Menaldum F14775 abezand 
11 Dijkstra / Poelstra  8 nov 1844Menaldum F25490 abezand 
12 Dijkstra / Reinalda  8 nov 1844Menaldum F25489 abezand 
13 Dircks / Tjessema  28 okt 1674Menaldum F28641 abezand 
14 Donia / Gerbranda  1575Menaldum F13739 abezand 
15 Duisenberg / de Nes  12 jun 1844Menaldum F34058 abezand 
16 Feitsma / Westerveld  13 nov 1823Menaldum F32837 abezand 
17 Gerbranda / Goslinga  Menaldum F13220 abezand 
18 Gerbranda / Popma  1550Menaldum F8836 abezand 
19 Grasman / Bloemhof  11 mei 1876Menaldum F31561 abezand 
20 Greydanus / Hager  27 mei 1875Menaldum F18408 abezand 
21 Greydanus / Sikma  6 mei 1868Menaldum F18407 abezand 
22 Heslinga / Agema  16 mei 1838Menaldum F27462 abezand 
23 Heslinga / Hoitenga  5 mei 1910Menaldum F25542 abezand 
24 Hesselius / Agema  17 mei 1843Menaldum F20171 abezand 
25 Hesselius / de Groot  21 okt 1819Menaldum F27942 abezand 
26 Hesselius / Miedema  23 mei 1819Menaldum F20170 abezand 
27 Hogeveen / Tolsma  30 okt 1884Menaldum F30866 abezand 
28 Hoitsma / Kamstra  7 mrt 1866Menaldum F25546 abezand 
29 Hylkema / Kuperus  6 aug 1862Menaldum F2775 abezand 
30 Jansonius / van Wicheren  26 mei 1793Menaldum F22763 abezand 
31 Jellema / Douwes  Menaldum F15317 abezand 
32 Kingma / Snijder  29 nov 1854Menaldum F31562 abezand 
33 Koldijk / Terpstra  9 jun 1855Menaldum F29579 abezand 
34 Koning / de Boer  17 mei 1795Menaldum F31177 abezand 
35 Kundersma / van der Meer  10 mei 1854Menaldum F12123 abezand 
36 Kuperus / Hoytinga  22 mei 1839Menaldum F30858 abezand 
37 Kuperus / Jepma  17 mei 1865Menaldum F30859 abezand 
38 Kuperus / Sinnema  7 apr 1887Menaldum F20950 abezand 
39 Kuperus / Veeman  25 apr 1872Menaldum F30860 abezand 
40 Meintema / Buwalda  27 nov 1879Menaldum F31442 abezand 
41 Miedema / de Boer  7 mei 1863Menaldum F28503 abezand 
42 Nieuwland / Hoogland  13 mei 1874Menaldum F30789 abezand 
43 Nieuwland / Osinga  29 apr 1846Menaldum F30782 abezand 
44 Nieuwland / van der Veen  22 jul 1915Menaldum F30791 abezand 
45 Noordenbos / Nieuwland  16 mei 1889Menaldum F24025 abezand 
46 Osinga / Fopma  19 jun 1718Menaldum F25482 abezand 
47 Osinga / Schiphof  6 jun 1832Menaldum F31437 abezand 
48 Osinga / Tolsma  20 mrt 1785Menaldum F30853 abezand 
49 Osinga / Tolsma  19 jan 1817Menaldum F25539 abezand 
50 Rinsma / Feitsma  16 mei 1849Menaldum F32838 abezand 

1 2 Volgende»

StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe