StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Wommels 


Geboorte

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Abma, Harmen Gerrits  11 feb 1834Wommels I25989 abezand 
2 Abma, Kornelis Freerks  4 okt 1823Wommels I53247 abezand 
3 Blanksma, Maaike Kornelis  16 aug 1800Wommels I53249 abezand 
4 Brantsma, Aeltie Gerbens  1648Wommels I43066 abezand 
5 Brantsma, Gerben Folckerts  1680Wommels I43065 abezand 
6 Couperus, Oepke Petrus  5 jan 1840Wommels I28788 abezand 
7 de Boer, Gosse Martens  23 mrt 1849Wommels I13895 abezand 
8 de Groot, Trijntje Douwes  26 dec 1821Wommels I61669 abezand 
9 Dijkstra, Berber (Berendina) Foekes  14 feb 1888Wommels I16323 abezand 
10 Dijkstra, Jan Dirks  26 dec 1849Wommels I41756 abezand 
11 Dircx, Jan  1763Wommels I57959 abezand 
12 Gossedr, Gerlts  1558Wommels I25755 abezand 
13 Gossesdr, Gerlandt  1570Wommels I53985 abezand 
14 Hagema, Lysbeth Jacobs  22 jul 1772Wommels I25556 abezand 
15 Hartman, Hessel Juws Braarda (Baerda)  1636Wommels I53825 abezand 
16 Heeg, Lijsbeth Gerkes  17 mei 1856Wommels I29222 abezand 
17 Herder, Oebele  3 mei 1931Wommels I9441 abezand 
18 Hettema, Jan Annes  15 sep 1847Wommels I53212 abezand 
19 Hiemstra, Antje Jans  21 jul 1794Wommels I42671 abezand 
20 Hottinga, Haringh Heresdr  1475Wommels I19263 abezand 
21 Hottinga, Jarich Heres van  1483Wommels I49564 abezand 
22 Hottinga, Jel Heresdr  1482Wommels I24449 abezand 
23 Hylarides, Douwe Jelles  18 jul 1854Wommels I27979 abezand 
24 Hylarides, Douwe Wierds  22 okt 1796Wommels I63353 abezand 
25 Hylarides, Janke Pieters  4 mrt 1853Wommels I63414 abezand 
26 Hylarides, Pieter Wierds  15 okt 1792Wommels I63379 abezand 
27 Jans, Barber  1741Wommels I51121 abezand 
28 Jongama, Luts Laeses (Lucia)  1572Wommels I50541 abezand 
29 Kingma, Gerrit Yntes  1705Wommels I25720 abezand 
30 Kingma, Gerritje Yntes  7 jul 1786Wommels I1869 abezand 
31 Kingma, Tryn Yntes  5 aug 1712Wommels I28077 abezand 
32 Kingma, Ynte Ates  20 mei 1678Wommels I25721 abezand 
33 Kloosterman, Hinke Wybes  1745Wommels I35901 abezand 
34 Kuperus, Reinder Nanne  28 mei 1894Wommels I61089 abezand 
35 Mulder, Steven Oenes  17 nov 1905Wommels I63763 abezand 
36 Noordenbos, Andreas Ulbes  22 nov 1791Wommels I38144 abezand 
37 Noordenbos, Klaaske Ulbes  4 mrt 1780Wommels I28050 abezand 
38 Okkes, Eelke  1690Wommels I25400 abezand 
39 Pieters, Douwe  7 aug 1768Wommels I34703 abezand 
40 Piso, Jacob Johans  5 dec 1876Wommels I51928 abezand 
41 Plantinga, Douwe Jans  1850Wommels I61685 abezand 
42 Plantinga, Sjouke Jans  16 dec 1854Wommels I61671 abezand 
43 Radersma, Jan Gabes /Wynia  24 nov 1725Wommels I23553 abezand 
44 Ringia, Aaltje Thomas  28 aug 1803Wommels I38607 abezand 
45 Sippens, Jeesck Sipckedr  1525Wommels I38369 abezand 
46 Struiksma, Andries Gaatzes  19 nov 1766Wommels I63166 abezand 
47 Struiksma, Dieuwke Reinders  22 apr 1870Wommels I59263 abezand 
48 Symens, Pytje  16 jul 1747Wommels I46653 abezand 
49 Terpstra, Gerrit Rientzes  1732Wommels I46652 abezand 
50 Tiemersma (Tiemensma), Floris Sakes  6 sep 1816Wommels I65131 abezand 

1 2 Volgende»Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overleden    Persoon-ID   Stamboom 
1 (Herema Van) Walta, Jancke Tjercksdr  7 jun 1544Wommels I50476 abezand 
2 Abbema, Harmen Freerks  29 sep 1850Wommels I25992 abezand 
3 Abma, Freerk Aukes  2 jun 1868Wommels I53248 abezand 
4 Abma, Murk Harmens /Abbema  10 nov 1892Wommels I35313 abezand 
5 Agema, Age Rientses  22 mrt 1837Wommels I551 abezand 
6 Andela, Gerbrig Ulbes  25 dec 1874Wommels I35316 abezand 
7 Brantsma, Aeltie Gerbens  7 sep 1709Wommels I43066 abezand 
8 Cuperus, Tetje Petrus /Kuperus  10 okt 1826Wommels I52305 abezand 
9 de Groot, Berber Jentjes  23 mrt 1910Wommels I25988 abezand 
10 de Groot, Jeltje Klazes  29 mrt 1898Wommels I48804 abezand 
11 de Groot, Jentje Klazes  10 apr 1887Wommels I25981 abezand 
12 de Groot, Trijntje Douwes  12 okt 1888Wommels I61669 abezand 
13 de Vries, Siebrigjen Deddes  25 jun 1924Wommels I62894 abezand 
14 Dijkstra, Oene Baukes  23 sep 1964Wommels I4753 abezand 
15 Eekema (Ecama), Jitske Jelles  22 jan 1851Wommels I63398 abezand 
16 Eysinga, Tjallinga Aedonia  27 jul 1733Wommels I26985 abezand 
17 Faber, Janke Taedes  21 sep 1927Wommels I50053 abezand 
18 Galama, Tryn Ygesdr (Haringsma van)  3 mrt 1597Wommels I25759 abezand 
19 Gorter, Antje Klazes  8 jan 1870Wommels I35323 abezand 
20 Heeg, Jantje Dirks  1 nov 1920Wommels I41764 abezand 
21 Hemrica, Harke Johannes  28 jul 1982Wommels I41651 abezand 
22 Heslinga, Akke Ulbes  26 sep 1758Wommels I44639 abezand 
23 Hettema, Anne Annes  17 apr 1864Wommels I53210 abezand 
24 Hettema, Jan Annes  16 okt 1926Wommels I53212 abezand 
25 Hettinga, Uiltje Pieters  29 okt 1909Wommels I53773 abezand 
26 Hoekstra, Reinder Matthijs Klazes  10 apr 1990Wommels I52856 abezand 
27 Hoitinga, Japikje Siedses  1 mrt 1990Wommels I62193 abezand 
28 Hottinga, Hero Jarichs  1502Wommels I24450 abezand 
29 Hottinga, Jarich Epe Jarichs  1502Wommels I19040 abezand 
30 Hottinga, Jarich Heres van  1528Wommels I49564 abezand 
31 Huizinga, Wybe Gjalts  21 jul 1966Wommels I36450 abezand 
32 Hylarides, Jelle Douwes  25 nov 1918Wommels I27978 abezand 
33 Hylarides, Pieter Douwes  17 mrt 1859Wommels I63355 abezand 
34 Hylarides, Wierd Pyters  25 sep 1826Wommels I63381 abezand 
35 Jouwsma, Jelle Pieters  19 feb 1904Wommels I41753 abezand 
36 Kamstra, Akke Pieters  18 okt 1979Wommels I9410 abezand 
37 Kingma, Tryn Yntes  1754Wommels I28077 abezand 
38 Kingma, Wybkjen Tjeerds  6 aug 1852Wommels I25993 abezand 
39 Kingma, Ynte Ates  1734Wommels I25721 abezand 
40 Kooistra, Yke Hendriks  2 aug 1977Wommels I54206 abezand 
41 Koster, Jantje Hotzes  6 mei 1895Wommels I63356 abezand 
42 Kruger (Cruger), Joacomina Andreas  27 feb 1820Wommels I29861 abezand 
43 Meintema, Grietje Doekes  10 apr 1990Wommels I52855 abezand 
44 Mulder, Wytze Oenes  10 aug 1908Wommels I63761 abezand 
45 Noordenbos, Johannes Ulbes  22 feb 1820Wommels I29866 abezand 
46 Noordenbos, Ulbe Johannes  20 feb 1820Wommels I29860 abezand 
47 Noordmans, Jacob Dirks  10 dec 1815Wommels I65128 abezand 
48 Okkes, Eelke  12 apr 1763Wommels I25400 abezand 
49 Siebenga, Aaltje Jans  2 mrt 1986Wommels I41652 abezand 
50 Tippersma, Hendrik Pieters  8 mei 1954Wommels I62194 abezand 

1 2 Volgende»Getrouwd

Treffers 1 t/m 34 van 34

   Gezin    Getrouwd    Gezins-ID   Stamboom 
1 Bakker / Agema  7 mei 1842Wommels F6876 abezand 
2 Bonnema / Wiersma  6 mei 1814Wommels F19033 abezand 
3 Bouma / Adama  23 mei 1840Wommels F12221 abezand 
4 Faber / Bakker  1 mei 1909Wommels F9765 abezand 
5 Faber / Pyters  6 jun 1756Wommels F22173 abezand 
6 Greydanus (Greijdanus) / de Hoop  3 aug 1820Wommels F32984 abezand 
7 Hettema / Abma  15 mei 1869Wommels F26654 abezand 
8 Hettema / Tuinstra  19 nov 1845Wommels F26653 abezand 
9 Hottinga / Donia  1475Wommels F11640 abezand 
10 Hylarides / Koster  8 mei 1852Wommels F32051 abezand 
11 Jacobs / Faber  16 apr 1752Wommels F27854 abezand 
12 Jorritsma / Boschma  15 mei 1869Wommels F23756 abezand 
13 Jorritsma / Tiemersma  18 mei 1872Wommels F32990 abezand 
14 Joustra / Rolsma  16 jun 1799Wommels F18653 abezand 
15 Kingma / Noordenbos  22 nov 1801Wommels F13519 abezand 
16 Kingma / Piers  28 apr 1700Wommels F12304 abezand 
17 Noordenbos / Kruger (Cruger)  6 sep 1772Wommels F14468 abezand 
18 Piso / Wynia  14 mei 1859Wommels F25974 abezand 
19 Radersma / Wynia  14 mei 1752Wommels F11166 abezand 
20 Rolsma (Rollema) / Annema  28 aug 1785Wommels F26655 abezand 
21 Schilstra / Roukema  6 mei 1863Wommels F22937 abezand 
22 Terpstra / Symens  29 dec 1765Wommels F23215 abezand 
23 Timmenga / Hiemstra  12 mei 1883Wommels F33326 abezand 
24 Tymersma (Tiemersma) / Noordmans  9 sep 1815Wommels F32988 abezand 
25 van der Mark / Struiksma  4 jul 1894Wommels F29878 abezand 
26 van der Valk / Wijma  16 dec 1868Wommels F21027 abezand 
27 van Loon / Tjallema  17 dec 1821Wommels F9057 abezand 
28 Wynia / Rijpma  4 mei 1839Wommels F24943 abezand 
29 Wynia / Tuinstra  1830Wommels F13467 abezand 
30 Wynia later Kingma / Kingma  22 mei 1735Wommels F13535 abezand 
31 Wytsma / Schuringa  1810Wommels F24129 abezand 
32 Ydtsma / Galama  1555Wommels F12323 abezand 
33 Ydtsma / Jarichsdr  1487Wommels F12320 abezand 
34 Ypma / Vellinga  13 okt 1827Wommels F33814 abezand StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe