StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 58

      1 2 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Genealogisch Onderzoek

Huwelijksakte Idaarderadeel, 1823
Man : Sybren Jacobs Valk, oud 23 jaar, geboren te Heeg
Ouders: Jacob Sybrens Valk en Rutje Gosses
Vrouw : Doetje Johannes Bijlsma, oud 31 jaar, geboren te Wartena
Ouders: Johannes Siedzes Bijlsma en Tietje Tijsses
Datum : 14 augustus 1823, akte nr. 16 
Gezin F158
 
2
BRON: E-RA-NM.,
Nadat Sjoerd was overleden werd op 1 mei van dat jaar boelgoed gehouden van het vee en
boeren-gereedschappen. Het betrof 16 koeien, 4 rieren, 5 hokkelingen, 2 bruine ruin- en 1 bruine
merriepaard, 3 schapen met lammeren. Het boerengereedschap bestond o.a uit: 3 hooiwagens, 1
aardkar, ploeg, 2 eggen, gierbak, hooisleep, rogge- en boekweitzeef, winde, 2 barten, ladders,
tijmme, paardetuig, harken, vorken enz. Verder 1 karn met koperen hoep, koperen en houten emmers,
groote koperen handketel. Dan ook nog een partij hooi, sluik- en ander stroo, 2 beste mesthoopen
en wat verder zal worden aangeboden.,
Als opmerking staat erbij:"Koekblokken en Disschen worden niet toegelaten".,
Op 18 december (provisioneel) en op 30 december (finaal) van datzelfde jaar worden de onroerende
goederen verkocht met deze beschrijving: "Eene BOERENHUIZING, met SCHUUR, LIJTSHUIS, Erf en
Boomgaard, staande en geleegen op de Harste onder Suameer, benevens Bouw-, en Weid-, en
Hooilanden, Scharren en Heide, aldaar, onder Garijp, Eernewoude en Oudega gelegen, te zamen groot
bijna 42 bunder, waarvan Huis, Erf en Bouw-, en Weidlanden en een perceel Heide, ter grootte van
bijna 18 bunder, in eenen kavel gelegen, en zulks in 34 percelen, behoudens het regt van
zamenvoeging. De Landen direct na de zamenvoeging, de Huizing c.a. 12 Mei 1866 te aanvaarden., 
Haarsma, Sjoerd Andries (I364)
 
3 -Overleden bij een motor ongeluk. Hij was veekoopman.

De link naar het krantenbericht:
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-19581013-1017&vw=org&lm=folkert%2Cwilken%2CAMB%2CBCH%2CBNH%2CBRU%2CDAM%2CDRC%2CEMS%2CFEA%2CFKC%2CFRC%2CGBS%2CGZB%2CHAH%2CHEC%2CHGL%2CHOH%2CJCH%2CKHN%2CKSK%2CKVC%2CKVF%2CKVH%2CMCK%2CMDW%2CMFH%2CMOH%2CNDC%2CNOF%2CNOK%2CNOL%2CNPD%2CNVHN%2CNVP%2CPEK%2CROJ%2CSBO%2CSNB%2CSSN%2CSSP%2CTAC%2CVEE%2CWEZ%2CWKL%2CWKW%2CZFH%2CZOH%2CLC 
Wilkens, Folkert Hendriks (I504)
 
4 2 ling met Louw paar dagen geleefd. Wobbes, Sieds Martinus' (I551)
 
5 2 ling met Sieds. Paar dagen geleefd allebei. Wobbes, Louw Martinus' (I550)
 
6 ?Bij een verkeersongeval op de rijksweg tussen Sneek en Joure overleden. Door gladheid kwam een
tegemoet komende auto dwars op de weg te staan. Hedzer, die samen met twee bouwvak-collega's
onderweg was naar hun werk, botste frontaal op de andere auto. In die andere auto was ook een
slachtoffer te betreuren. BRON: Leeuw.Courant van 7 februari 1975, 
Sietsma, Hedzer (I552)
 
7 Aangever geboorte van Aafje Wibbelink is Lammert Barelds de Jong. Wibbelink, Aafje Jans (I467)
 
8 Anne Kooistra zijn beroep was boerenknecht.
Hij was eerder getrouwd met Grietje Tjitzes van der Wal. Is jong gestorven samen met haar jongste dochter. Anne heeft toen zijn eerste dochter bij Bokje de Jong naar haar vernoemd. 
Gezin F99
 
9 Beroep was vrachtschipper
Woonplaats was Haskerdijken
Ongehuwd 
Brouwer, Lammert Lammerts (I630)
 
10 Beroep was vrachtschipper
Woonplaats was Haskerdijken
Ongehuwd 
Brouwer, Lammert Lammerts (I630)
 
11 Beroep: Huisvrouw

Mina woonde de eerste jaren van haar huwelijk in een woonschip op De Veenhoop. 
Brouwer, Mina Lammerts (I637)
 
12 Beroep: Schipper / Zuigerbaas

Levensloop

Eelze heeft op tankschepen gevaren. Hij heeft in de oorlog gevangen gezeten in Vugt maar wist daar te ontsnappen. Hij is overgelopen naar de Engelse linies. Na de oorlog is Eelze gescheiden en heeft hij baggerwerk in binnen- en buitenland gedaan. Hij woonde in 1954 in Middelharnis. Ealze heeft ook lange tijd gevaren en gewoond aan boord van M.S. Linquenda samen met zijn broer Tjitte en schoonzus Tjitske Brouwer - Boorsma. 
Brouwer, Ealze Lammerts (I633)
 
13 Beroep: Dienstmeid Wibbelink, Teuntje Alida Jans (I461)
 
14 Beroep: Schipper

Roelof is een broer van Sijbrigje Hoekstra. Deze is getrouwd met Pieter Jans Brouwer, een oom van eega Gelske. 
Hoekstra, Roelof (I663)
 
15 Beroep: Timmerknecht, Houtzaagmolenaar Wibbelink, Antonius Jans (I464)
 
16 Beroep: Timmerman Wibbelink, Rinze Jans (I460)
 
17 Beroep: Timmerman Wibbelink, Jan Jans (I466)
 
18 Beroep: Timmerman Wibbelink, Jan Hendriks (I458)
 
19 Beroep: Visser Kleinhuis, Bonne Jelles (I404)
 
20 Berop: skûtsjeskipper en beropsskipper.

Farde earst op in skûtsje, letter op in skip fan 150 ton. Hat de measte SKS-kampioenskippen op syn namme (11), it earste wie yn 1946: 7 kear foar it doarp Grou en 4 kear op syn eigen skip foar Langwar (de Twee Gebroeders).

De bêste skipper ea, yn de sks.
 
Zwaga, Ulbe Rienks (I668)
 
21 BRON: E-RA-NM

Zijn broer Roode Andries neemt voor zich en zijn broers: Pieter (48 jr.), Jan (33 jr.) en Sjoerd
(28 jr.) de naam Haarsma aan. Ze wonen dan te Suameer. 
Haarsma, Sjoerd Andries (I364)
 
22 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I323)
 
23 Er is een foto van Elizabeth Wibbelink beschikbaar Wibbelink, Elizabeth Jans (I465)
 
24 Hij was eerder getrouwd met Klaaske Postma Bies, Pieter Pieters (I581)
 
25 Huisvrouw Brouwer, Aaltje Lammerts (I625)
 
26 Huisvrouw Brouwer, Gelske Lammerts (I628)
 
27 Huisvrouw Brouwer, Willemke Lammerts (I632)
 
28 Is overleden aan de Spaanse griep.
Deze ziekte heerste in die tijd. 
Wagenaar, Sjoerd Kornelis (I731)
 
29 Is overleden aan de Spaanse griep.
Deze ziekte heerste in die tijd. 
Wagenaar, Wierd Kornelis (I732)
 
30 Lammert was schipper op een skûtsje, actief in het vervoer van modder en zand. Hij liet in 1924 te Briltil een bolschip bouwen, dat de naam Hoop doet leven kreeg. Lammert Brouwer hield van snel zeilen. Door de wijze van werk verdelen bij afgravingen (wie het eerst komt krijgt de vracht) was dat ook economische noodzaak. Lammert Brouwer deed dan ook graag mee aan de westrijden skûtsjesilen en won ook vaak: onder andere in Burgum (1907), In Earnewâld (1926, 1930 en 1944).  Gezin F165
 
31 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I554)
 
32 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I555)
 
33 Na 9 maanden jong overleden Wilkens, Sieds (I524)
 
34 Omgekomen door een auto ongeluk op 20 juni 2000 op de Heerenweg in Suameer. http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-20000621-15009&vw=org&lm=sjoerd%2Choekstra%2CAMB%2CBCH%2CBNH%2CBOL%2CBRU%2CDAM%2CDRC%2CEMS%2CFEA%2CFKC%2CFRC%2CGBS%2CGZB%2CHAH%2CHEC%2CHGL%2CHOH%2CJCH%2CJOU%2CKHN%2CKLA%2CKOE%2CKSK%2CKVC%2CKVF%2CKVH%2CMCK%2CMDW%2CMFH%2CMOH%2CNDC%2CNOF%2CNOK%2CNOL%2CNPD%2CNVHN%2CNVP%2CPEK%2CROJ%2CSBO%2CSNB%2CSNN%2CSSN%2CSSP%2CTAC%2CVEE%2CWEZ%2CWKL%2CWKW%2CWNZ%2CZFH%2CZOH%2CDVHN%2CLC Hoekstra, Sjoerd (I197)
 
35 Ongehuwd Visser, Jacob Abrahams (I569)
 
36 Pieter Eelzes Bies/Pieters gaf de naam Pieters op in de provincie Groningen, toen dat verplicht werd. Maar hij gebruikte altijd de achternaam Bies. Hij was een schipper en als hij dan in Friesland was gaf hij de naam Bies op. Zijn kinderen deden dat net zo. De ene helft Pieters en de andere Bies. In Friesland werden ze dus meestal Bies genoemd. En in Groningen Pieters. Gezin F163
 
37 Predikant Brouwer, Jan Lammerts (I623)
 
38 Rinze Jans de Vries, wonende te Hillegom (ZH), wordt als vader vermeld op 30 maart 1777 te Hillegom (ZH).
getuige: Cornelis de Vries
getuige: Cornelis van Til 
de Vries, Aafje Rinzes (I459)
 
39 Schipper / Kantonnier

Ze kregen geen kinderen. 
Brouwer, Willem Lammerts (I631)
 
40 Schipper op het skûtsje ''de Twee Gebroeders''.
Handelde in zwarte brand, turf, kolen enz.

Woonde te Eendrachtsweg 3
en Greate Buorren 2a te Garijp, Friesland, Nederland. 
Bies, Gosse Pieters (I320)
 
41 Schipper, Chauffeur Brouwer, Jan Evert Lammerts (I624)
 
42 Schipper, Melkvaarder. Schreef tevens een boek: ''Hoop doet leven''. Auteur: Klaas Jansma. Brouwer, Pieter Lammerts (I626)
 
43 Schipper, Werkte bij Philips & Hout en metaalbewerker Brouwer, Taeke Lammerts (I636)
 
44 Schippersche / Huisvrouw Brouwer, Akke Lammerts (I629)
 
45 Sjoerd Haarsma is overleden aan valse kroep. Haarsma, Sjoerd Riemers (I286)
 
46 Veehouder Toering, Kornelis Jans (I658)
 
47 Veehouder te Oudega (Sm.)
Woonde te te Nijega A 60 (Hegewei/Hogeweg), te Oudega Opperbuorren East 1 en te Opeinde Oerdwars 1 
Haarsma, Sjoerd Riemers (I17)
 
48 Veldarbeider, veehouder te De Tike.
Moest als kleine jongen als in de kost bij een schipper om de kost te verdienen. 
Wobbes, Sieds Louwes (I297)
 
49 Vroeg overleden Kleinhuis, Bonne Geerts (I402)
 
50 Was eerder getrouwd met Froukje Riemersma. Daarna met Hiltje Wobbes Sietsma, Hielke Jans (I526)
 

      1 2 Volgende»
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe