StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 415

      1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Geboorteakte Westdongeradeel, 1881
Aangiftedatum 2 juni 1881, akte nr. 95
Eelkje Hofman, geboren 1 juni 1881
Dochter van Jan Pieters Hofman en Lieuke Marks Krol
Wonende te Holwerd

 
KROL, Lieukje Marks (I59)
 
2
 
PAWLOWSKY, Frida Ella (I2)
 
3
Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-968836
[van] Arkel, Frederika Wilhelmina

* partner:Nieuwenkamp, J.C.
* datum begrafenis:02-01-1969
* grafnummer:2-13-4
* woonplaats:Almelo


 
VAN ARKEL, Frederika Wilhelmina (I243)
 
4
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-37
Inventarisnr: 2024
Gemeente: Tietjerksteradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 30
Datum: 13-05-1865
Bruidegom Rinze Kamminga
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Britsum, gemeente Leeuwarderadeel
Bruid Saapke de Haan
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Harkema Opeinde, gemeente Achtkarspelen
Vader bruidegom Pieter Tietes Kamminga
Moeder bruidegom Antje Rinzes Ferwerda
Vader bruid Durk Jelles de Haan
Moeder bruid Ank Hendriks Zevenhuizen 
Gezin F403
 
5
overleden in het ziekenhuis oudenbosch fransiscanen broeders begraven in uchelen heidehof

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.4G;fol.13
Datum: 08-11-1928
Bruidegom Piet Christiaan Hofman
Leeftijd: 41
Geboorteplaats: Leeuwarden
Bruid Frida Ella Pawlowskij
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Domnau (Duitsland)
Vader bruidegom Hendrik Hofman
Moeder bruidegom Aafje Plantenga
Vader bruid Johann Pawlowskij
Moeder bruid Maria Aust
Nadere informatie beroep Bg.:scheikundige  
HOFMAN, Piet Christiaan (I1)
 
6
vertrekt 25-9-1862 van Harkema Opeinde naar Bergum 
DE HAAN, Saapke Durks (I1152)
 
7

Westdongeradeel, dopen, geboortejaar 1784, doopjaar 1784
Dopeling: Baukje
Geboren op 31 maart 1784
Gedoopt op 9 mei 1784 in Holwerd
Dochter van Pijtter Jans en Wijtske Jans

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : BAUKJE
Vader : PIETER JANS
Moeder : WIETSKE JANS

 
HOFMAN, Baukje (I1656)
 
8 Janke Gerrits Koopmans, overleden 27 september 1854, 57 jaar, vrouw Dochter van Gerrit Hyltjes Koopmans en Antje Pieters

Westdongeradeel, dopen, geboortejaar 1796
Kind: Janke
Geboren op 25 april 1796 in Nes
Kind van Gerrit Hyltjes en Antje Pieters

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Kind : JENTJE of JANKE
Vader : GERRIT HIELKES
Moeder : ANTJE PIETERS

Westdongeradeel, huwelijken 1785
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 januari 1785 in Holwerd
Man : Gerrit Hyltjes afkomstig van Hallum
Vrouw : Antje Pytters afkomstig van Holwerd

Gestandaardiseerde namen: GERRIT HIELKES en ANTJE PIETERS

Eerdere kinderen zijn dus mogelijk in Hallum geboren/gedoopt. 
KOOPMANS, Gerrit Hielkes (I274)
 
9 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I16)
 
10 1.

Geboorteakte Westdongeradeel, 1821 Aangiftedatum 16 mei 1821, akte nr. 84 Antje Hofman, geboren 15 mei 1821 Dochter van Jan Pieters Hofman en Jeltje Gerrits Koopmans

2.

Geboorteakte Westdongeradeel, 1824 Aangiftedatum 3 augustus 1824, blad nr. 44 Pieter Hofman, geboren 2 augustus 1824 Zoon van Jan Pieters Hofman en Jeltje Gerrits Koopmans Wonende te Holwerd

3.

Geboorteakte Westdongeradeel, 1827 Aangiftedatum 2 juni 1827, blad nr. 34 Baukje Hofman, geboren 2 juni 1827 Dochter van Jan Pieters Hofman en Jeltje Gerrits Koopmans Wonende te Holwerd

4.

Geboorteakte Westdongeradeel, 1827 Aangiftedatum 2 juni 1827, blad nr. 35 Maaike Hofman, geboren 2 juni 1827 Dochter van Jan Pieters Hofman en Jeltje Gerrits Koopmans Wonende te Holwerd

5.

Geboorteakte Westdongeradeel, 1828 Aangiftedatum 12 augustus 1828, blad nr. 56 Pieter Hofman, geboren 11 augustus 1828 Zoon van Jan Pieters Hofman en Jeltje Gerrits Koopmans Wonende te Holwerd

6.

Geboorteakte Westdongeradeel, 1831 Aangiftedatum 5 april 1831, blad nr. 29 Wytske Hofman, geboren 4 april 1831 Dochter van Jan Pieters Hofman en Jeltje Gerrits Koopmans Wonende te Holwerdnaamsaanneming 1811

Holwerd, deel 1 folio 45
Hofman, Pieter Jans, Holwerd
Kinderen:
Jan 25, Sjierk 14, Maaike 22, Eernewoude, Trijntje 21, Akke 9½ Get. Hofman, Pytter Jans

1814 Holwerd, notaris B.?Ypma
Akte van plaatsvervanging
- Jan Pieters Hofman te Holwerd
- Jochum Gabes Wagenaar te Nes Ameland, plaatsvervanger

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 63001
Repertoirenr.: 16 d.d. 29 januari 1814

1820 Holwerd, notaris B.?Ypma
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/12 van huis en tuin te Holwerd, koopsom fl. 90
- Jan Pieters Hofman te Holwerd, verkoper
- Sjoerd Sjoerds Posthuma te Holwerd, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 63003
Repertoirenr.: 26 d.d. 10 juni 1820

1831 Holwerd, notaris B.?Ypma
Procuratie, akte niet aanwezig
- Jeltje Gerrits Koopmans te Holwerd, gehuwd met Jan Pieters Hofman

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 63005
Repertoirenr.: 6 d.d. 22 januari 1831
 
HOFMAN, Jan Pieters (I1418)
 
11 1829 Holwerd, notaris B.?Ypma
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huizinge te Holwerd no. 44
- Wytske Jans Hofman te Holwerd, verkoper
- Tjomme Jans Wiedema te Ferwerd, verkoper
- Antje Tietes Olivier te Holwerd, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 63005
Repertoirenr.: 11 en 20 d.d. 5 maart 1829

829 Holwerd, notaris B.?Ypma
Boedelscheiding
- Wytske Jans Hofman te Holwerd
- Tjomme Jans Wiedema te Ferwerd
- Antje Jans Wiedema te Hantumhuizen, gehuwd met Sybe Wiegers Terpstra

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 63005
Repertoirenr.: 13 d.d. 13 maart 1829

1829 Holwerd, notaris B.?Ypma
Royement
- Sybe Wiegers Terpstra te Hantumhuizen
- Wytske Jans Hofman te Janum
- Tjomme Jans Wiedema te Hantumhuizen

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 63005
Repertoirenr.: 53 d.d. 26 september 1829

 
HOFMAN, wytske (I1424)
 
12 1876 Holwerd, notaris E.?Meijer
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Holwerd, koopsom fl. 1500
- Antje Ruurds Keegstra te Holwerd, weduwe van Arjen Jans Noordenbos, verkoper
- Sjoerd Nammens Dijkman te Holwerd, gehuwd met Jantje Arjens Noordenbos,
verkoper
- Pieter Jans Hofman te Holwerd, koper
- Jan Pieters Hofman te Holwerd, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 63045
Repertoirenr.: 152 d.d. 19 december 1876
 
HOFMAN, Pieter Jans (I1632)
 
13 1e Lieutenant naar Ede Telefoonweg 41 Hotel de Linde HOFMAN, Jan Eelko (I8)
 
14 1e Luitenant KB 54 HOFMAN, Jan Eelko (I8)
 
15 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F9
 
16 2e Lieutenant van Leiden naar Assen HOFMAN, Jan Eelko (I8)
 
17 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I16)
 
18 : 7 jun 1761
Marrum
Gezin: [Gezinsblad]
1 Syds Freerks
Kinderen:
• Freerk Siedzes Sytsma
• Pyttje Sydzes
• Diedert Siedses Sytsma
• Jan Sydzes
• Trijntje Sydzes
 
JANS (ZIE VERDER ID 859), Joukje (I1543)
 
19

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Barradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 119/1-19

Aangiftedatum: 14-12-1852

Kind Jan Kuipers

Geslacht: M

Geboortedatum: 11-12-1852

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Jans Hofman

 
KUIPERS, Jan Cornelis (I192)
 
20

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 96

Aangiftedatum: 27-11-1846

Kind Hiltje Kuipers

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-11-1846

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Jans Hofman 
KUIPERS, Hiltje (I1373)
 
21

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 96

Aangiftedatum: 27-11-1846

Kind Hiltje Kuipers

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-11-1846

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Jans Hofman 
KUIPERS, Hiltje (I1382)
 
22

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Ferwerderadeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 97

Aangiftedatum: 20-12-1847

Kind Jan Kuipers

Geslacht: M

Geboortedatum: 17-12-1847

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Jans Hofman

 
KUIPERS, Jan Cornelis (I192)
 
23

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: A 37 Nes

Aangiftedatum: 09-10-1813

Kind Gerrit Bouma

Geslacht: M

Geboortedatum: 08-10-1813

Vader Berend Nannes Bouma

Moeder Jeltje Gerrits Koopmans 
KOOPMANS, Jeltje Gerrits (I20)
 
24

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 13

Aangiftedatum: 16-02-1855

Kind Jan Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 15-02-1855

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jan (I176)
 
25

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 13

Aangiftedatum: 16-02-1855

Kind Jan Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 15-02-1855

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jan (I1298)
 
26

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 13

Aangiftedatum: 16-02-1855

Kind Jan Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 15-02-1855

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jan (I1427)
 
27

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 13

Aangiftedatum: 16-02-1855

Kind Jan Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 15-02-1855

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jan (I1451)
 
28

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 29

Aangiftedatum: 05-04-1831

Kind Wytske Hofman

Geslacht: V

Geboortedatum: 04-04-1831

Vader Jan Pieters Hofman

Moeder Jeltje Gerrits Koopman 
HOFMAN, Wytske (I57)
 
29

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 35

Aangiftedatum: 02-06-1827

Kind Maaike Hofman

Geslacht: V

Geboortedatum: 02-06-1827

Vader Jan Pieters Hofman

Moeder Jeltje Gerrits Koopmans

 
HOFMAN, maaike (I1422)
 
30

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 35

Aangiftedatum: 02-06-1827

Kind Maaike Hofman

Geslacht: V

Geboortedatum: 02-06-1827

Vader Jan Pieters Hofman

Moeder Jeltje Gerrits Koopmans

 
HOFMAN, maaike (I1442)
 
31

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 39

Aangiftedatum: 09-11-1860

Kind Nanne Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 09-11-1860

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes

 
HOFMAN, Nanne (I72)
 
32

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 39

Aangiftedatum: 09-11-1860

Kind Nanne Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 09-11-1860

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes

 
HOFMAN, Nanne (I1300)
 
33

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 39

Aangiftedatum: 09-11-1860

Kind Nanne Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 09-11-1860

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes

 
HOFMAN, Nanne (I1453)
 
34

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 44

Aangiftedatum: 03-08-1824

Kind Pieter Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 02-08-1824

Vader Jan Pieters Hofman

Moeder Jeltje Gerrits Koopmans

 
HOFMAN, Pieter (I177)
 
35

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 44

Aangiftedatum: 03-08-1824

Kind Pieter Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 02-08-1824

Vader Jan Pieters Hofman

Moeder Jeltje Gerrits Koopmans

 
HOFMAN, Pieter Jans (I1276)
 
36

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 44

Aangiftedatum: 03-08-1824

Kind Pieter Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 02-08-1824

Vader Jan Pieters Hofman

Moeder Jeltje Gerrits Koopmans

 
HOFMAN, pieter (I1441)
 
37

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 49

Aangiftedatum: 25-06-1866

Kind Jeltje Hofman

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-06-1866

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jeltje (I51)
 
38

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 49

Aangiftedatum: 25-06-1866

Kind Jeltje Hofman

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-06-1866

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jeltje Pieters (I1254)
 
39

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 49

Aangiftedatum: 25-06-1866

Kind Jeltje Hofman

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-06-1866

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jeltje (I1301)
 
40

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 49

Aangiftedatum: 25-06-1866

Kind Jeltje Hofman

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-06-1866

Vader Pieter Jans Hofman

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Jeltje (I1430)
 
41

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 56

Aangiftedatum: 12-08-1828

Kind Pieter Hofman

Geslacht: M

Geboortedatum: 11-08-1828

Vader Jan Pieters Hofman

Moeder Jeltje Gerrits Koopmans

 
HOFMAN, pieter (I1441)
 
42

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 58

Aangiftedatum: 26-09-1863

Kind Sytske Hofmans

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-09-1863

Vader Pieter Jans Hofmans

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Sytske (I73)
 
43

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 58

Aangiftedatum: 26-09-1863

Kind Sytske Hofmans

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-09-1863

Vader Pieter Jans Hofmans

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Sytske (I1302)
 
44

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 58

Aangiftedatum: 26-09-1863

Kind Sytske Hofmans

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-09-1863

Vader Pieter Jans Hofmans

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Sytske (I1431)
 
45

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Gemeente: Westdongeradeel

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: B 58

Aangiftedatum: 26-09-1863

Kind Sytske Hofmans

Geslacht: V

Geboortedatum: 25-09-1863

Vader Pieter Jans Hofmans

Moeder Eelkje Hendriks Maaikes 
HOFMAN, Sytske (I1454)
 
46

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Inventarisnr: 1026

Gemeente: Het Bildt

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: A 158

Aangiftedatum: 31-07-1854

Kind Klaas Kuipers

Geslacht: M

Geboortedatum: 28-07-1854

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Jans Hofman 
KUIPERS, Klaas (I1369)
 
47

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Inventarisnr: 1026

Gemeente: Het Bildt

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: A 158

Aangiftedatum: 31-07-1854

Kind Klaas Kuipers

Geslacht: M

Geboortedatum: 28-07-1854

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Jans Hofman 
KUIPERS, Klaas (I1376)
 
48

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Inventarisnr: 1028

Gemeente: Het Bildt

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: A 253

Aangiftedatum: 31-12-1856

Kind Pieter Kuipers

Geslacht: M

Geboortedatum: 30-12-1856

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Hofman 
KUIPERS, Pieter Cornelis (I194)
 
49

Bron Burgerlijke stand - Geboorte

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Inventarisnr: 1028

Gemeente: Het Bildt

Soort akte: Geboorteakte

Aktenummer: A 253

Aangiftedatum: 31-12-1856

Kind Pieter Kuipers

Geslacht: M

Geboortedatum: 30-12-1856

Vader Cornelis Klazes Kuipers

Moeder Antje Hofman 
KUIPERS, Pieter (I1375)
 
50

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk

Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum

Algemeen Toegangnr: 30-11

Inventarisnr: 2013

Gemeente: Ferwerderadeel

Soort akte: Huwelijksakte

Aktenummer: 23

Datum: 14-05-1846

Bruidegom Cornelis Klazes Kuipers

Leeftijd: 26

Geboorteplaats: St. Jacobiparochie, gemeente Het Bildt

Bruid Antje Jans Hofman

Leeftijd: 24

Geboorteplaats: Holwerd, gemeente Westdongeradeel

Vader bruidegom Klaas Dirks Kuipers

Moeder bruidegom Hiltje Cornelis van der Zee

Vader bruid Jan Pieters Hofman

Moeder bruid Jeltje Gerrits Koopmans 
HOFMAN, Antje Jans (I1368)
 

      1 2 3 4 5 ... Volgende»
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe