StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 49 van 49

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Adriaan Rutgers laat zich in 1655 inschrijven als Dikken, Heer van Vollenhove Dikken, Adriaan /Rutgers (I601)
 
2 akte 2 d.d.1818 04 18
bruidegom Manting / Roelof
geboren te /op (of leeftijd) - / 28 /
vader van bruidegom Mantingh / Hendrik /
moeder van bruidegom Steenbergen / Hendrikjen
bruid Willems / Egbertjen
geboren te / op (of leeftijd) - / 22 /
vader van bruid Egberts / Willem /
moeder van bruid Jans / Femmigjen
opmerking
 
 
3 akte 2 d.d.1818 04 18
bruidegom Manting / Roelof
geboren te /op (of leeftijd) - / 28 /
vader van bruidegom Mantingh / Hendrik /
moeder van bruidegom Steenbergen / Hendrikjen
bruid Willems / Egbertjen
geboren te / op (of leeftijd) - / 22 /
vader van bruid Egberts / Willem /
moeder van bruid Jans / Femmigjen
opmerking
 
 
4 akte 2 d.d.1818 04 18
bruidegom Manting / Roelof
geboren te /op (of leeftijd) - / 28 /
vader van bruidegom Mantingh / Hendrik /
moeder van bruidegom Steenbergen / Hendrikjen
bruid Willems / Egbertjen
geboren te / op (of leeftijd) - / 22 /
vader van bruid Egberts / Willem /
moeder van bruid Jans / Femmigjen
opmerking
 
Gezin F774
 
5 Al in 1417 was er sprake van een Steenberger Huys.
Leden van het geslacht Steenbergen hebben vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van het Scholtambt Zuidwolde

Fragment uit het bevolkingsregister van Zuidwolde 1830.
Vermeld is: het huisnummer, buurtschap, de bewoner (huwelijkse staat), leeftijd en geboorteplaats.

nr: 27 a - buurtschap: Kerkenbosch - Hendrikje Arends Steenbergen - (wed) - 63 jaren oud, geboren te Zuidwolde.
nr: 27 a - buurtschap: Kerkenbosch - Jantien Derks - (ong) - 40 jaren oud, geboren te Hoogeveen.
nr: 27 a - buurtschap: Kerkenbosch - Roelof Harms Mantingh - (geh) - 39 jaren oud, geboren te Zuidwolde.
nr: 27 a - buurtschap: Kerkenbosch - Egbertje Willems Nijstad - (geh) - 32 jaren oud, geboren te Zuidwolde.
nr: 27 a - buurtschap: Kerkenbosch - Willem Roelofs Mantingh - (ong) - 7 jaren oud, geboren te Zuidwolde.
nr: 27 a - buurtschap: Kerkenbosch - Hendrikje Roelofs Mantingh - (ong) - 5 jaren oud, geboren te Zuidwolde.
nr: 27 a - buurtschap: Kerkenbosch - Hendrik Roelofs Mantingh - (ong) - 2 jaren oud, geboren te Zuidwolde. 
Steenbergen, Hendrikje Arends (I887)
 
6 Bij huwelijk van zoon Roelof (1816) heette ze Aaltien Hendriks van Stoefzand Meyer, Aaltje Hendriks (I847)
 
7 Broer en zus van Annegjen: Harmen Run, Hendrine Run en Hanna Run Run, Annigjen Goosens (I615)
 
8 Diederik de Sure wordt genoemd in de Kamper scheenacten 1316 - 1354 in het jaar 1324:
'wanneer hij (Diederik (Tidericus) de Sure) en Gherardus Stelline bekennen 100 nd schuldig te zijn. Hij is eigenaar van 13 morgen Edeleigen land te IJsselmuiden'. 
de Sure, Diederik (Tidericus) (I658)
 
9 Egbert Reinders, geboren ± 1700 op de Nijstad; vermeld in 1736 en 1737 in het register heertstedegeld; overleden voor 1742;
hij trouwt (1) met
Trijntjen Jans, geb ± 1700; overleden voor 18-10-1736

Kinderen bekend:

1. Reinder Egberts

geb. ± 1725

overleden voor nov. 1760, blijkens Etstoelgericht.

2. Jan Egberts Nijstad

geb.1728 Nijstad

verder 1.1.2.

hij trouwt (2) blijkens momberprotocol van 18 oktober 1736 met
Jantijn Willems, ook Jentien; vermeld in 1742 in het register heertstedegeld van het Carspel Zuidwolde, in het Legeveen, als de wed: Egbert Reinders, heeft 2 paarden, betaalt ƒ.2-0-0; zij trouwt later met Jan Jans Bolling en daarna met Claas Kiers.

Kinderen bekend:

3. Willem Egberts
Nijstad

geb. ± 1737

verder 1.1.3.

4. Jacobje Egberts

geb. ± 1740

genoemd in momberprotocol 18-06-1743;
overl. voor nov.1760, blijkens Etstoelgericht

Momberprotocol 18 oktober 1736, wegens hertrouwen van Egbert Reinders van de Nijstad, weduwnaar van Trijntijn Jans;
Tot hoofdmomber wordt benoemd Albert Jans;
Tot medemombers worden benoemd Harm Alberts Timmerman, Jan Roelofs en Jan van der Vaart of Meester Jan genaamd.
De kinderen worden niet genoemd;
De boedel bestaat uit: Huis en hof en het plaatsje op de Nijstad; op de Echtener es vier mudde Bouwland en de gerechtigheijt in het Echtingerveld om te plaggen; uitgebreide landbouwinventaris, gemeenschappelijk bezit met zijn moeder;
Er wordt een akte van kindschap opgemaakt; Getekend te Zuidwolde;
N.B. Albert Jans woont in het Leegeveen en zal een broer zijn van Trijntijn Jans. Van hem staat vermeld in 1742: "Albert Jans een timmerman, houd een paart ƒ.2-0-0". Harm Alberts Timmerman wordt in 1742 vermeld in de Kerkenkluft: "Harm Albers is een Timmerman, maar kan door sijn ouderdom geen daghuur langer verdienen". Jan Roelofs is w.s. Jan Roelof Tekelenborg, verlaatsman, mulder, timmerman en naaste buur. Meester Jan is w.s. Mr. Jan Pouwels, timmerman bij het verlaat en naaste buur.

Momberprotocol 18 juni 1743,
wegens hertrouwen van Jantijn Willems, weduwe van Egbert Reinders (reeds eerder gehuwd geweest, er zijn ook voorkinderen);
Tot hoofdmomber wordt benoemd Vrens Jans;
Tot medemombers worden benoemd: Jan Vreriks, Jurrien Hendriks en Hilbert Alberts;
Er zijn twee kinderen;
De boedel bestaat uit Huis en land door haar bewoond, vier mudde land op de Echtinger es, met schuld aan de voorkinderen van 200 Car. gulden; Getekend op de Nijstad.

Momberprotocol 13 november 1750 te Nijstad, wegens hertrouwen Jentien Willems, weduwe van Jan Jans Bolling, met Claas Kiers;
Tot hoofdmomber wordt benoemd Assijn Tijlbaart;
Tot medemombers worden benoemd Jan Vreriks in 't Pesservelt, Jan Prins en Jan Hendriks van Wapsterveen;
Er is één zoon;
De boedel bestaat uit Huis en hof, zelf bewoond en in gebruik, alsmede boereninventaris;
N.B. Assijn Tijlbaart is getrouwd met Klaasjen Jans. Jan Vreriks = Jan Freriks Meijnen getrouwd met Lammegien Jans.

Etstoelgericht deel 53 / folio 238 / 25 november 1760;
Ond: Request tot goedkeuring afkoopcontract;
Inhoud: Vrens Jans, hoofdmomber en Hilbert Jans, medemomber over Willem Egberts van de Nijestadt -zijnde de andere medemomber absent en de derde medemomber overleden- geven aan dat zij wegens de pupil, oud 22 jr een afkoopcontract gesloten hebben met de halfbroer van de pupil, Jan Egberts van de Nijestadt. Het betreft een afkoop van de goederen en zaken zoals hem van wijlen zijn vader Egbert Reinders, zijn broer Reinder Egberts en zijn halve zuster Jacobje Egberts zijn angeërft, alsmede wat hem van zijn stiefmoeder Jantje Willems anerfen mochte;
Het contract van 7 november 1760 wordt door de leden van de Etstoel geapprobeerd. 
Reinders, Egbert (I892)
 
10 Femmigje had een voorechtelijk kind: Egbertje Mantingh geboren 19-01-1853
Hiervan wordt in de huwelijksakte niet gesproken. 
Mantingh, Femmigje Roelofs (I843)
 
11 Femmigje wordt gedoopt als dochter van Jan Hendriks en Jentje Berents maar overlijdt als dochter van Jan Meijer en Jentje Klomp.
Jan Hendriks heeft in die periode de familinaam Meijer aangenomen en Jentje de familienaam Klomp. 
Veijer of Meijer, Femmigje Jans (I891)
 
12 Gerrit verklaarde op 6 januari 1811 de naam Edelenbos te gebruiken Edelenbos, Gerrit Pieters (I614)
 
13 Hendrijck Jacobs woonde op het erve Sandbergen Jacobs (van Santbergen), Hendrijck (I738)
 
14 Hendrik is stamvader van de Mantingh tak van Zuidwolde. Hij maakte deel uit van de 7e generatie afstammelingen van Willem (1540) en diens nakomelingen.
Hij groeide op in Borger, waar zijn gegevens zijn te vinden in het Doopboek.
Hendrik was voorganger/predikant van de plaatselijke Nederduitsch Gereformeerde – de latere Nederlands Hervormde – gemeente van Zuidwolde. De kerk stond en staat nog steeds in het gedeelte van het dorp dat vroeger werd aangeduid met de naam ‘Kerkenbosch’. Hij diende de plaatselijke gemeente tussen de jaren 1782 en 1891, waarna hij met emeritaat ging als gevolg van ziekte.
Daarna trok hij in bij zijn zoon Roelof, die een boerderij bezat.

Zie boek ‘Zuidwolde zoals het was’ van Lammert Huizing, blz 63/64 ISBN 90 6509 214 5, Stichting Het Drentse Boek, Zuidwolde,
 
Mantingh, Ds Henrik (I886)
 
15 Hendrik Jurriens Kampman, vermeld van 1709 t/m 1742 in het Zuidwoldiger Rot,in 1709 als Hendrick Luijnborger, verder als Hendrick Kanneman, Kanman en Kamman.
Woont de eerste jaren naast zijn schoonmoeder, de wed. Hendrik Bloemberg. Hij betaalt t/m 1726 de late bijdrag f.2-0-0 od f.1-0-0, daarna de hoge bijdrage f.2-0-0 of f.4-0-0.
In 1709 gemeld als Hendrick Luijnborger, d.w.z. de voorouders zullen uit het Hertogendom Luneburg stammen. Er trokken destijds veel mensen uit Duitsland naar Nederland, o.a. uit het vrij grote Hertogendom Luneburg, om werk en een inkomen te krijgen (Hannekemaaiers en Verdoekspoepen). Ook dienden matrozen uit het land van Luneburg bij de VOC.
 
Kampman, Hendrik Jurriens (I852)
 
16 Hendrik was kerkmeester van 1724 - 1726, diaken van 1730 - 1733 en ouderling van 1740 - 1743 in de kerk van Beulake Ziel, Hendrik Jans (I727)
 
17 Herman volgt zijn vader op in de Stichtse leengoederen (de Dorreman en het Steckensgoed onder Vollenhove)
Herman had ook nog een dochter bij een onbekende vrous 
de Zuere, Herman (I649)
 
18 Hij wordt genoemde in 1652 als eigenaar van het halve tiende van het land van Nicolaas Stryen, afkomstig van Pieter van Uterwijk, gehuwd met een de Zure (de Suyre), Hermen Jansz (I638)
 
19 Hoeder van schapen en varkens

Naast het hoeden van de gemeente als kudde, moest de predikant ook eigen vee hoeden.Ds. Hendrik Mantingh (1782 – 1819) had tijdens de kerkdienst zijn kudde evenals zijn vee goed in het oog. Toen hij op de preekstoel stond zag hij door het raam van de kerk een van zijn varkens door de tuin promeneren (wandelen). De dominee onderbrak zijn preek, gaf de gemeente op psalm 119 te zingen, te beginnen bij vers 1 (van de 88), zette zijn steek op en bracht het varken weer op het recht spoor. Toen ds. Mantingh terug kwam was de gemeente bezig met het zingen van vers 51. Nadat dit vers gezongen was ging hij weer verder met zijn preek.Ds.Mantingh was zeer gevat. Hij hoorde op een zondagmorgen de smid, die niet zag dat de dominee in zijn buurt stond, zeggen: ‘’t zal vandage wel weer’n opgewarmd prekien wezen’. Waarop hij antwoordde: ‘nee, smid, ik neme gien old iezer en verkope dat veur nei’. Ds.Mantingh was zo gesteld op zijn varkens dat hij in de pastorie de stenen vloer er uit brak en daar de varkens in liet lopen. Hij had intussen wel een eigen huis laten timmeren. Zijn behandeling van de pastorie en pastoriegoederen (vanaf 1417 gold een ‘eeuwig contract’ waarin bouwland en weiland werden toegekendaan de pastoriebewoner met daarnaast nog andere giften in natura) was dusdanig dat het tot een conflict kwam met de kerkvoogdij. 
Mantingh, Hendrik (I896)
 
20 htt://werkgroep-sconebeck.nl/ac-s-index.htm: genoemd: Gozen Scheper
Geboren voor 1789
Partner: Berends
Achternamen zijn pas verplicht na 1811 in de Napoleontische tijd. Gozen nam in dat jaar de naam Schepers aan 
Schepers, Gozen Kars (I579)
 
21 htt://werkgroep-sconebeck.nl/ac-s-index.htm: genoemd: Gozen Scheper
Geboren voor 1789
Partner: Berends
Achternamen zijn pas verplicht na 1811 in de Napoleontische tijd. Gozen nam in dat jaar de naam Schepers aan 
Schepers, Gozen Kars (I832)
 
22 In 1382 komt Helmich de Suere voor op de lijst van Bischoppelijke leenmannen. Hij krijgt dan in leen het goed Pothof, gelegen bij Vollenhove en het Remboldesgoed. Verder was hij gegoed bij Kampen en te Mastenbroek.
Uittreksel Schoutambt Vollenhove / Aan de Dijk - lijst leenmannen:
Een stucke landts, eygen ervers, geheiten de Dorremere, daer aen die noertzyde naest gelegen is der kerkenlant van Vollenhoe ende die ander zyde Rolofslant van Ansen, streckende mit den enen eynde aen den Nyen Wech ende mitten anderen eynde aen den Nyewen Essche.
Op 7 november 1396 werd dit goed door de bisschop tot een Stichts leen angenomen in ruil tegen twee stukken land van othof in de Leeuwte 
de Suere, Helmich (I656)
 
23 In 1911 verhuisd met zijn gezin van Hardenberg naar Overdinkel. Na enkele jaren is hij hier getrouwd met zijn schoonzuter Geesje Ramaker, weduwe van Roelof Welmers, de broer van Jentje.
Hieruit geboren: Herman Schepers 
Schepers, Hendrik Jan (I828)
 
24 In ongeveer 1622 woonde er een Jan op 't Waerle. Dit vlg het Markenbroek van Zelhem. In 1622 krijgt hij een boete van 10 stuver (in het boek "Jan to Waerl teijndens (=aan het eind van) sijn mate (=weiland) ongeschouwt .. 10 stuver) to Waerle, Jan (I743)
 
25 Is nog 2 x gehuwd geweest:
2e huwelijk met Jan Zwiep
3e huwelijk met Jan Scholten (21-06-1889 te Hoogeveen) 
Zwiers, Roelofje (I841)
 
26 Is op 22-10-1900 naar Bottrop (Duitsland) vertrokken. Hij was gehuwd met Aaltje Klaver
Kind uit dit huwelijk: Femmigje 
Kamman, Roelof (I881)
 
27 Jan Evertsz de Suyre woont in 1608 te IJsselmuiden, verkoopt in dat jaar zijn huis in de Oudestraat te Kampen de Suyre, Jan Evertsz (I640)
 
28 Johan van Norch werd genoemd: Johan van Ruinen van Norch (van Ruinen), Johan (I685)
 
29 Kinderen: Hendrik Jan
en Jan, Geert, Gerrit Jan.
Een van deze laatste 3 woonde bij de Hongerige Wolf bij Ommen 
Schepers, Albert Jan (I577)
 
30 Kinderen: Hendrik Jan
en Jan, Geert, Gerrit Jan.
Een van deze laatste 3 woonde bij de Hongerige Wolf bij Ommen 
Schepers, Albert Jan (I830)
 
31 Niclaes was ruiter bij de Luneburgse Ruyter onder Graaf van Nassau Lunenburger (later: de Ruiter), Niclaes Diderichsz (I717)
 
32 ook genoemd: Jurrian en Jurjan van Santbergen
Geboren op de boerderij de Schiphorst 
Zandbergen, Jurrien Hendriks (I735)
 
33 Ook Kampman, Kanman of Canman Munnik, Jantien Jans (I851)
 
34 Ook vermeldt als Mewekinus (of Meukinus) de Runa
Wordt in oorkonden genoemd in de jaren 1261 tot 1273 (Nederlandse Leeuw 1981, p277,278) 
van Ruinen, Bartolomeus Mewekien (I705)
 
35 ook voorouders van Claus van Amsberg van der Goer, Coenraad (I687)
 
36 Reijnder Willems, geboren ± 1670; vermeld van 1704 t/m 1730 op de Nijstad te Zuidwolde; volgens de goedschatting van 1704 wordt zijn bezit gewaardeerd op ƒ.150-0-0;
hij trouwt met
N.N.

Reijnder Willems en zijn vrouw hebben 4 Mudde land op de Echtener es en het recht van plaggen in het Echtingerveld. Hieruit volgt, dat ze w.s. afkomstig zijn uit de Marke van Echten. Ze wonen op de Nijstad in het Leegeveen, niet ver van het verlaat in de Vaart en verder hebben ze een relatie met de daar wonende timmerlieden. Het ligt in de rede om te veronderstellen, dat Reijnder Willems een zoon is van: Mr. Willem, timmerman, verlaatsman, houdende eenige coopmanschap en tappe, heeft verlaatstraktement; 't huys 't Lage, 6 gebynt, 18 voet, een keuterij. (heertstederegister 1672 Echten). Het betreft hier het 7e verlaat bij de Oshaar, want het 3e t/m 6e verlaat vallen onder Zuidwolde

Kind bekend:

1. Egbert Reinders

geb. ± 1700 
Willems, Reijnder (I894)
 
37 Schout van Wilsum van 1402-1408, schout richter en ambtsman van IJsselmuiden, Mastenbroek en Kamperveen.
Kastelein op het huis van Urk (vertegenwoordiger van de Heer van Urk), o.a. genoemd in een geschil over het betalen van 919 gulden met Otto van Asperen heer van Urk (Akte 1413 reqwesten van het archief van de bisschoppen van Utrecht) 
de Zuere, Dirk Helmichsz (I652)
 
38 Verkoopt op 28-06-1568 een rente van 3 pond en op 4-11-1569 mede voor zijn zuster Elisabeth een rente van 5 pond de Suyre, Roelof (Johans) (I643)
 
39 Vertrok in 1874 naar Zuidwolde
Vader kan ook zijn Stoffer Coers (volgens geboorteakte)
Deze is echter ondertekend door Frens Coers.
Meer gegevens in Rijksarchief te Assen 
Coers of Engels, Stoffer (I840)
 
40 Volker van Coevorden sloeg samen met zijn broer Rudolh verschillende aanvallen van de Bisshop van Utrecht af. van Coeverden, Volker (I694)
 
41 Weleveld wordt indirect reeds vermeld in een "acte van Poncianusdag" in 1206. In 1244 wordt een Godfried van Weleveld genoemd, zijn erfdochter huwde met de Heer van Ruinen, deze was leenman van het Bisschop van Utrecht, deze wederom was leenman van de Keizer van het Heilige Roomse Rijk van Welvelde, NN (I706)
 
42 werd in 1379 benoemd tot Heer van Ruinen Huys van Ruinen, Arend (I682)
 
43 Willem Egberts Nijstad, geboren ± 1737; overleden augustus 1809 te Nijstad; vermeld in de heertstederegisters Zuidwolde van 1774 t/m 1804 als Keuter, op het adres waar in 1754 en 1764 zijn stiefvader Claas Kiers woonde; in het register inwoners Zuidwolde van 1798 vermeld als Willem Egberts, 61 jr, Keuterboer, gehuwd, 3 kinder; en al beweren sommigen dat wel, hij is niet identiek met hun oudere buurman, Willem Egberts, een Smid, houdende 2 paarden, vermeld van 1742 t/m 1764, omdat een kind van ± 5 jr oud niet zelfstandig gevestigd is als smid.
hij trouwt (1) met
Jantjen Hendriks, geboren ± 1750; overleden voor oktober 1786, oud ± 36 jr.

Kind geboren te Nijstad,
gedoopt te Zuidwolde:

1. Hendrik Willems Nijstad

dp. 28-09-1783

verder 1.1.3.1.

hij trouwt (2) op 29-10-1786 te Zuidwolde, na ondertrouw op 08-10-1786 in Ruinen, met
Femmigje Jans Veijer, gedoopt 8 januari 1764 te Colderveen als d.v. Jan Hendriks en Jentje Berents; overleden 27 november 1851 te Nijstad als Femmigje Jans Meijer (!), d.v. Jan Meijer (!) en Jentje Klomp;
Femmigje Jans trouwt (2) op 29 april 1819 Zuidwolde met Jurjen Rumph, verlaatsman op 't 4e verlaat en molenaar op de Echtense molen (geb. 01-01-1765 Brunne, Duitsland- overl. 04-06-1835 Ruinen).

Kinderen geboren
te Nijstad:

2. Jentje Willems
Nijstad

geb. ± 1789

overl. 11-01-1831 Schottershuizen (Zdwld.);
trouwt Harm Jans Bomert.

3. Jantje Willems
Nijstad

17-06-1790

overl. 21-06-1883 te Rogat (De Wijk) als
Jantien Willems Kamerling; trouwt Wolter Bomert

4. Egbertje Willems
Nijstad

15-09-1796

overl.14-10-1883 Zuidwolde; trouwt 18-04-1818
Zuidwolde met Roelof Hendriks Mantingh (geb.
15-05-1790 Zdwld.-overl.12-02-1878 Zdwld.).

Momberprotocol 7 oktober 1786, wegens hertrouwen van Willem Echberts te Nijstad, weduwnaar van Jantjen Hendriks, met Femmigjen Jans. Tot hoofdmomber wordt benoemd Hendrik Coops te Fluitenberg. Tot medemombers worden benoems: Coop Hendriks, Jan Echberts te Pesserveld en Jan Jans Bollinck te de Vaart. Er is een kind Hendrik, 3 jr. De boedel bestaat uit een plaatsje op Nijstad en uitgebreide huishoudelijke inboedel; vijf schapen en oogst te velde; diverse onroerende goederen voor 1250 Car.gulden.

Voogdijstelling 25 oktober 1809, wegens overlijden Willem Egberts te Nijstad, echtgenoot van Femmegien Jans. Aangesteld tot voogd Jan Bollink te IJhorst. Aangesteld tot toeziend voogd Berend Pieters te Schottershuizen. Kinderen: Jantien 19 jr en Egbertien 13 jr. De boedel bestaat uit Huis en hof op Nijstad, veel land te Echten en Ruinen. Vee en uitgeleende gelden ƒ. 2.582-0-0 en leenschuld ƒ.1.375-0-0. Meerderjarig door huwelijk is Jentien, getrouwd met Harm Jannes van Schottershuizen, en Hendrik zoon uit eerder huwelijk van Willem met Jentien Hendriks Hendriks. Tweede huwelijk aangegaan 7 oktober 1786. Getekend te Nijstad. 
Nijstad, Willem Egberts (I890)
 
44 Wordt genoemd in 1584. Vermoedelijk na de inname van Kampen door de Spanjaarden verhuisd Evert naar IJsselmuiden (GAK,RA132) de Suyre, Evert Roelofsz (I642)
 
45 Wordt in 1582 burger van Vollenhove Huigen, Arend (I607)
 
46 Zijn schoonvader Pottgiesser was de zoveelste bakker in een lange rij bakkers binnen de Pottgiesserfamilie en ook een van de zonen oefent later dit beroep uit
Omdat er van hem in amsterdam geen huwelijksinschrijving te vinden is wordt aangenomen dat hij vermoedelijk in Dortmund gehuwd is en met zijn vrouw en gezin vanuit Dortmund naar Amsterdam kwam 
Wijsman of Weijsman, Jurriaan (I624)
 
47 zoon Roelof geb 12-09-1865 is 22-10-1900 naar Bottrop vertrokken.
Hij was gehuwd met Aaltje Klaver. Kind uit dit huwelijk: Femmigje

huwelijken Zuidwolde

akte15d.d.1858 11 01
bruidegom> Kamman / Karst
geboren te / op (of leeftijd) Zuidwolde / 22 01 1825 /
vader van bruidegom Kamman / Fredrik /
moeder van bruidegom Willems / Jentje
bruid Mantingh / Femmigje
geboren te / op (of leeftijd) Zuidwolde / 15 12 1829 /
vader van bruid Mantingh / Roelof /
moeder van bruid Nijstad / Egbertje
opmerking 
 
48 zoon Roelof geb 12-09-1865 is 22-10-1900 naar Bottrop vertrokken.
Hij was gehuwd met Aaltje Klaver. Kind uit dit huwelijk: Femmigje

huwelijken Zuidwolde

akte15d.d.1858 11 01
bruidegom> Kamman / Karst
geboren te / op (of leeftijd) Zuidwolde / 22 01 1825 /
vader van bruidegom Kamman / Fredrik /
moeder van bruidegom Willems / Jentje
bruid Mantingh / Femmigje
geboren te / op (of leeftijd) Zuidwolde / 15 12 1829 /
vader van bruid Mantingh / Roelof /
moeder van bruid Nijstad / Egbertje
opmerking 
 
49 zoon Roelof geb 12-09-1865 is 22-10-1900 naar Bottrop vertrokken.
Hij was gehuwd met Aaltje Klaver. Kind uit dit huwelijk: Femmigje

huwelijken Zuidwolde

akte15d.d.1858 11 01
bruidegom> Kamman / Karst
geboren te / op (of leeftijd) Zuidwolde / 22 01 1825 /
vader van bruidegom Kamman / Fredrik /
moeder van bruidegom Willems / Jentje
bruid Mantingh / Femmigje
geboren te / op (of leeftijd) Zuidwolde / 15 12 1829 /
vader van bruid Mantingh / Roelof /
moeder van bruid Nijstad / Egbertje
opmerking 
Gezin F758
 


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe