StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):


Overige optiesVoorwaarden & Disclaimer gebruik StamboomOnderzoek.com • Door zich als gebruiker bij StamboomOnderzoek.com aan te melden verklaart een gebruiker zich akkoord met de hier beschreven Voorwaarden & Disclaimer.

 • De genealogische gegevens op StamboomOnderzoek.com zijn afkomstig van gebruikers die zich op deze site hebben aangemeld. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor deze gegevens, de eigenaar/beheerder van StamboomOnderzoek.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, rechtmatigheid of inhoud van deze gegevens.

 • Gebruikers dienen zelf te controleren of de publicatie van alle door hun aangeboden gegevens rechtmatig is. Hierbij wordt de gebruiker met name gewezen op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op eventuele auteursrechten. Indien u van mening bent dat gegevens onrechtmatig gepubliceerd zijn, kunt u het beste de desbetreffende gebruiker hierover een mail sturen en hem vragen de gegevens te verwijderen. Op elke pagina van een gebruiker is hiervoor in het linkermenu een mailoptie 'Mail gebruiker' aanwezig.

 • Gebruikers die hun gegevens op StamboomOnderzoek.com plaatsen begrijpen en aanvaarden dat deze gegevens openbaar zullen zijn en door derden overgenomen kunnen worden.

 • Gebruikers dienen zelf te zorgen voor het maken van reservekopieën (back-ups) van hun bestanden. Een backup wordt gemaakt door in de Beheerpagina te kiezen voor export van Gedcom bestanden. De eigenaar/beheerder van StamboomOnderzoek.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies of beschadiging van gegevens.

 • De eigenaar/beheerder van StamboomOnderzoek.com verwijdert van tijd tot tijd stambomen waar geen of weinig gegevens in zijn geplaatst. U kunt dit voorkomen door in uw stamboom tenminste 5 personen in te voeren.

 • De eigenaar/beheerder van StamboomOnderzoek.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor evt. geleden schade na het bezoeken van deze www.stamboomonderzoek.com of één van de pagina's op www.stamboomonderzoek.com.

 • U bent verplicht om onder 'Gebruikersinstellingen' het email-adres in te vullen waaronder u bereikbaar bent. Indien blijkt dat dit email-adres niet (meer) geldig is kan dit leiden tot een blokkade en uiteindelijk zelfs de verwijdering van uw stamboom.

 • De eigenaar/beheerder van StamboomOnderzoek.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar vanaf, of waarvandaan naar deze website gelinkt wordt.

 • De eigenaar/beheerder van Stamboomonderzoek.com behoudt zich het recht om door gebruikers aangeleverde gegevens zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

 • De eigenaar/beheerder van StamboomOnderzoek.com behoudt zich het recht om zonder voorafgaande bekendmaking de op deze website geboden diensten te wijzigen of te beeindigen.

 • De eigenaar/beheerder van StamboomOnderzoek.com behoudt zich het recht om deze Disclaimer & Voorwaarden ten alle tijde te mogen wijzigen.


Laatst gewijzigd: 1 oktober 2017