StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 634

      1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (doodgeschoten door inbrekers ) Hagendijk, Klaas (I1285)
 
2 (onecht) -
akte 57 Numansdorp
In het Jaar 1818, 18 september 's middags om 5 uur is voor ons, Johannes ......, schout, verschenen Kornelis Maastrigt, 20 jaar, bouwknecht, welke ons heeft verklaard dat Trijntje Tros, zonder beroep, oud 22 jaar, mede wonende alhier in het huis nummer 195, op de agtienden des morgens om 9 uur bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslagt aan hetwelk hij bij deze geeft de voornaam van Adriaantje, zich kennende voor den vader van het kind. 
Maastrigt, Adriaantje (I2590)
 
3 (schepen/ heemraad 1765, 1787 en 1790, pres. heemraad 1782, 1783, 1787 en
1792- 1799, waarsman 1743, 1753 en 1761, armmeeester 1757, gaarmeester 1759,
ouderling 1787, 1793 en 1799)
(Arie is vanaf 1768 schepen van Molenaarsgraaf en hij ondertekent als
secretaris A. Koorevaar in Molenaarsgraaf het gaarders trouw boek van
10.11.1780 tot 13.12.1790 en het gaarders begraaf boek van 6.10.1780 tot
24.5.1791. Hij kreeg pas omstreeks 1760 een boerderij in eigendom. Na zijn
dood waren op de boedelscheiding 6 zoons en 3 schoonzoons aanwezig. Van
zijn zoons woonden er 2 in Molenaarsgraaf, 2 in Wijngaarden, 1 in Giessendam en
1 in Sliedrecht. Tot de te verdelen eigendommen behoorde een grote hofstede
met veel land en 3 woonhuizen)
(Arien voerde als president- schepen van Molenaarsgraaf een wapen met een leeuw
en als helmteken een uitkomende leeuw. Een lakafdruk van dit wapen is in het
rijksarchief in den Haag, portefeuille Holland 3890, "Oefening in den
wapenhandel 1871 ", zie verder het voorwoord bij het wapen) 
Korevaar, Arien Jansz (I2222)
 
4 .3 Visser, Johannes (I4170)
 
5 1814, 1834, 1848 Krapels, Gerardus (I2299)
 
6 1819, 1831, 1849 Krapels, Gerardus (I2299)
 
7 1ste vrouw Gezin F1421850120
 
8 Aagje wordt aangegeven in Zevemnbergen terwijl er in de geboorte akte staat dat Boelhouwer en zijn vrouw in Gorinchem woonen
vraag is dus is zij in zevenbergen geboren of in Gorinchem (in het gedachten houden dat Boelhouder schipper was.) 
van Beveren, Aagje Helena (I228)
 
9 aangegeven door Adrianus Meerburg Friggen, Joseph (I1015)
 
10 aangifte wordt gedaan door de Arts (dhr. Arie Hoogwerf) er zijn geen buren - vrienden of de vader bij aanwezig er wordt verder getekend door 2 veldwachters Visser, Jan (I4151)
 
11 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I1974)
 
12 acte van Indem. van Maasdam in 1743 naar strijen

Maria jansd. doet 21-04-1734 belijdenis in Maasdam - NH kerk Maasdam 
van de Wier (iks), Maria Jansd. (I4502)
 
13 adres - Padjes 1 te Bruinisse Otte, Johanna (I2971)
 
14 Advertentie« De genen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de, onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen Cornelis Ros, in leven Meester Wagenmaker, te Zegwaart en aldaar op den 4den October 1839 overleden, worden verzocht om voor den laatsten dezer maand Maart 1840, met overleg van Bewijsstukken, hetzij in persoon of met vrachtvrije brieven, daarvan opgave te doen ten kantore van den Notaris J. Molenaar Czn., te Soetermeer. Ros, Cornelis (I3306)
 
15 afkomstig uit Westbevern - Vadrup - Munsterland Duitsland

De tekst in de akte, namelijk:

eerder bezeten door
wijlen hunner vader Gerrit Rost en moeder
Anna Bronsman van hare Hoogvorstelijke
Hooggebore Graaffelijke Exellence de Abdisse
Van Frekkenhorst en Vangenhorst Gravinne
Van Merfolt

impliceert m.i. overigens dat Gerrit Rost en Anna Bronsman die goederen (in leen) hadden van genoemde gravin.
D.w.z. dat Anna Bronsman niet dezelfde persoon is als de genoemde gravin. (de gravin was waarschijnlijk Clara Francisca Antonetta von Westerholt zu Lembeck zij was Abdisse van 1721 tot 1763)

Adel rond 1700 in Munster - Vadrup
In een regest van een oorkonde uit 1642 lees ik: "das Stift Freckenhorst als Gutsherr des Gutes Rost in Westbevern"

Genoemde Gravin van Merveldt was denkelijk abdis van het adelijke vrouwenklooster [St. Bonifatius te] Freckenhorst. Het klooster op zijn beurt was leenheer van een leengoed genaamd Rost, te/bij Westbevern.

Gerrit Rost was daar dus mee beleend geweest door de abdis van Freckenhorst, in dit geval een Gravin van Merveldt.

Ook was het zo dat dikwijls de bewoner van de Boerderij de naam als achternaam ging voeren Dus Gerrit Rost indien hij op een andere boerderij zou gaan wonen kan het dus zijn dat zijn achternaam veranderd. (stel hij woond op boerderij genaamd apeldoorn dan noemde hij zich Gerrit Apeldoorn) 
Ross, Gerrit (Gerhard) (I3381)
 
16 akte 62 is een uittreksel uit het overlijdingsregister van Dordrecht d.d. 25-03-1896 van Beveren, Jacoba (I242)
 
17 akte 7 te brouwershaven en akte 53 te gorinchem van Beveren, Jannetje (I247)
 
18 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I3574)
 
19 Alle documenten wijzen erop dat Pieter geboren onder de naam den Dubbelde dezelfde persoon is die trouwt met Dirkje Goumans - waarom die naamswisseling er is gekomen is nog steeds onbekend.

geboren als Den Dubbelde en bij het huwelijk en het overlijden bekend als een de Jong(h) 
den Dubbelden (de Jong), Pieter Ariens (I886)
 
20 als dwangarbeider in de tweede wereld oorlog Ros, Jacobus (I3328)
 
21 Als eerste kind van jacobus en Jannetje
Is tijdens de tweede wereld oorlog getransporteerd geweest als dwangarbeider naar Duitsland. (van juni 1943 tot de bevrijding in juni 1945) Hij verbleef in Krettnich bij de fam. Nickels die een Gasthaus hadden. Catrientje en dochter Erna Na de oorlog terug gekomen en is getrouwd met Catherina - Na zijn trouw is hij gaan wonen bij zijn schoonouders aan de Hooikade 16 in Delft - naast de woning was de metaalfabriek Braat gevestigd en aan de andere zijde een melkwinkel van van Leeuwen.

Hij werkte voor de firma Boot en is later gaan werken voor de Perfra op de van Leeuwenhoeksingel te Delft. Als gereedschapsmaker / stempelmaker
In 1954 op 9 Oktober heeft hij een baan aangenomen bij de Schokbrekerfabriek Koni te Oud Beijerland en was daar chef van de stempelmakerij. Men is toen verhuisd naar Oud Beijerland en is gaan wonen in de M.H. Trompstraat 7 (tel. 01860 - 3166)
Hij is op 26 augustus 1961 gaan werken voor de centrale verwarmings firma Goud te Rotterdam was hier werkzaam als alg. Bedrijfsleider

In 1974 werden de eerste kenmerken van kanker bekend hiervoor is hij diverse malen geopereerd in 1984 is hij aan deze ziekte overleden in het Clara Ziekenhuis te Rotterdam

De crematie heeft plaats gevonden op Rotterdam-Zuid. 
Ros, Jacobus (I3328)
 
22 als schepen vermeld voor de jaren 1608/1609 - 1611/1613 en 1625/1627
ambachtsbewaarder van 1631 - 1638 
Visscher, Andries leendersz (I4056)
 
23 Anna Ros vertrekt op 12/06/1906 van Rotterdam naar Veur. Ros, Anna (I3288)
 
24 Anthony is de broer van Jan v.d. Voorden

2e getuige is haar moeder 
Gezin F1421848691
 
25 Antje woond op de Midden gracht te leiden als zij in het huwelijk treed - Ros, Antje (Anna) (I3293)
 
26 arie is Klompmaker Van der Meer, Arie (I2643)
 
27 Aris was lidmat 8-04-1662 te Maasdam van de Wier (iks), Aris Jansen (I4500)
 
28 begraven in het Cistercienzerinnenklooster Grafenthal te Goch Duitsland van Wassenberg Graaf van Gelre, Graaf van Gelre en Zutphen Otto II (de Lamme) (I4757)
 
29 begraven in klooster Te Camp in Kamp-Lintfort bij Dusseldorf van Wassenberg Graaf van Gelre, Graaf van Gelre en Zutphen Heer van de Veluwe Otto I (I4770)
 
30 begraven in Wassenberg, Rheinland-Palts Graaf van Wassenberg Graaf van Gelre, Gerard I (de Lange) (I4785)
 
31 begraven op algemene begraafplaats op de Woudenbergseweg - Zeist de Jong, Krijn (I1941)
 
32 beiden voor 3 gulden Gezin F1421849687
 
33 Beroep Bleekersknecht in delft

Hij woonde in de Paul Krugerstraat
Hij komt in Delft wonen op 28-08-1908 en komt dan uit Stompwijk (bev. reg. delft: akte 113-A1-689) 
Ros, Petrus (I3355)
 
34 Beroep Meester wagenmaker

jacob woonde op no. 117 aan den Hoorn onder Zegwaard
Den Hoorn is een buurtschap bij Zegwaard 
Ros, Jacob (I3325)
 
35 Beroep Veldwachter Rademakers, Jan (I3115)
 
36 Beroep Winkelier Vermeij, Hermanus (I3982)
 
37 beroep Zadelmaker Van Rij(s)t, Adrie (adrianus) (I3165)
 
38 betaald op 20-5-1791 trouwgeld Zeeuws archief inventaris nu. 45451 Gezin F1421849213
 
39 bij de trouw erkend Cornelis Smit de zoon van Dientje die geboren is in het jaar voor de trouw - genaamd George te delft van Hattem, Gerardina Adriana (I1424)
 
40 bij de trouw van johannis zijn zoon de Jong, Pieter (I1965)
 
41 bij eigen trouw 1812 Constandse(Konstant), Johannes (I685)
 
42 bij overlijden genaamd Johanna Evers Evers, Antje (Anna Catharina) (I968)
 
43 bij overlijden is hij getrouwd met Laurence van Andel !!!! Jonas, Johan (I1884)
 
44 bij overlijden Tannetje 1859 Constandse(Konstant), Johannes (I685)
 
45 bij overlijden woonde hij Ooststraat 98 K Donk, Dirk (I822)
 
46 bij overlijden wordt aan gegeven dat zij woonden in Hendrik Ido Ambacht Andeweg, Willemijntje (I72)
 
47 bij overlijden wordt vermeld als beroep schipper van 't Hoff, Jacob (I1672)
 
48 bij trouw Cornelia Paulina en arie Zevenbergen Donk, Hendrik (I826)
 
49 bij trouw dochter teuntje in 1921 Goedhart, Jacob (I1113)
 
50 bij trouw zoon Jan 1843 Constandse(Konstant), Johannes (I685)
 

      1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»




StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe