StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige optiesvan der Veen/BoumaFamilienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

van der Veen (29)
Wijnja (29)
Duiker (27)
Spoelstra (18)
Elzinga (17)
Bouma (15)
Nijdam (15)
Kamstra (10)
Kroondijk (10)
Tiesma (10)
 
Maat (8)
Broersma (7)
Wynia (7)
Aytta (5)
Tolsma (5)
Zandberg (5)
Buis (4)
Oosterhout (4)
Room (4)
Wiersma (4)
 
Wouters (4)
Boersma (3)
Bul (3)
de Groot (3)
de Roo (3)
de Vries (3)
Goslinga (3)
Kaan (3)
Miedema (3)
Oord (3)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktPlaatsen overzicht


Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

Schoterland (3)
Weststellingwerf (2)
Tirns
Sneek
Smallingerland (Drachten) Ziekenhuis
Smallingerland (Boornbergum)
Sloten
Slochteren
Sint Johannesga (Schoterland)
Sint Jacobiparochie (Het Bildt)
 
Sint Jacobiparochie
Sint
Siddeburen
Sonnega (Weststellingwerf)
Spannum
Tietjerksteradeel (Rijperkerk)
Tietjerksteradeel (Garijp)
Tietjerksteradeel (Eernewoude)
Tietjerksteradeel (Bergum)
Tietjerksteradeel
 
Ternaard (Westdongeradeel)
Ternaard
Terhorne (Utingeradeel)
te Wymbritseradeel
Steenwijk
Spannum (Littenseradeel)
Spannum (Hennaarderadeel)
Schraard (Wonseradeel)
Schraard
Roordahuizum (Idaarderadeel)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktDatums & verjaardagen


Geen resultaten gevonden.


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe