StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige opties


Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 147

      1 2 3 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F4
 
2 (Research):geboren in de maand juni of juli? de Groot, Jacobus (I524)
 
3 110 dagen jong van Thienen, Engelina (I417)
 
4 158 dagen jong. van Thienen, Alida Engelbertha (I415)
 
5 168 dagen jong van Thienen, Nicolaas (2) (I412)
 
6 25 6 1909, Verlaten huis van Henri Jacobus Korpershoek. Lankkamp, Louisa Maria (I174)
 
7 252 dagen jong. van Thienen, Johanna Alijda (1) (I44)
 
8 28 jaar jong. van Thienen, Gerardus Hermanus (I414)
 
9 332 dagen jong van Thienen, Nicolaas (1) (I411)
 
10 37 dagen jong. van Thienen, Gerardus (I413)
 
11 77 jaar van Thienen, Johannes Hendrikus (I50)
 
12

Hij woonde op 18 januari 1855 in Den Helder.

Hij is overleden op de Atlantische Oceaan op 40'48" NB en 29'50" WL. 
Duinker, Jan (I245)
 
13

Hinthamereinde 52

1908 (Hinthamereinde L 262)

1910 J.H.M. Robeerst (klerk)

1928 P.M. Knuvers - M. Poorts (=schoonzoon van P.M. geh met Joh Franc)

 

 
Knuvers, Petrus Martinus (I476)
 
14

Huwelijksakte Stijntje Zunderdorp-Jan Jansz Duinker (BS Texel; huwelijksacten 1853-1862; acte 1).

Rijksarchief Haarlem, Kleine Houtweg 18, Haarlem 2012 CH, Catalogusnummer: BS Texel; huwelijksacten 1853-1862; acte 1.

Heden den achttienden January Achttienhonderd Vijf en Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende , Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Texel in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Jan Jansz Duinker, oud negen en twintig jaren, Zeeman, geboren alhier, wonende aan den Helder, meerderjarige Zoon van Jan Pieters Duinker en van Antje Damelser Kikkert, beide overleden, ter eene, en Stijntje Zunderdorp, oud achtentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Zunderdorp, commies der posterijen, en Antje de Waard, zonder beroep, echtelieden, alhier, ter andere Zijde. Zijnde de huwelijksafkondigingen alhier onverhinderd geschied den Zevenden en veertienden dezer maand.-

En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de huwelijksafkondigingen in de Gemeente Helder, ook Onverhinderd hebben plaats gehad.

Ten Tweede: de acten van Geboorten; ten derde: een Certificaat van voldoening aan de nationale Militie

ten vierden: de doodacten van de ouders des bruidegoms.

De ouders der bruid alhier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in de naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd: In tegenwoordigheid van Lammert Zunderdorp, oud Zesentwintig jaren, Burgemeester te Vlieland, broeder van de bruid; Pieter Jan Duinker, Kapitein der Sleepboot, aan den Helder, broeder van den Bruidegom, oud Zesendertig jaren,- Teunis Hets, oud een en veertig jaren, Stoomboot Kapitein, en van Anthon Diderick Deigt?, oud achtentwintig jaren, makelaar, wonende binnen deze gemeente.

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door ons, de Comparanten en de getuigen is onderteekend.

Jan Jz Duinker LZunderdorp

Stijntje Zunderdorp P.J.Duinker De Ambtenaar voornoemd.

JZunderdorp T:hets

Antje de Waard ? P:Keiiser.sz

In de marge staat nog de vermelding: aang: no. 1 en afkon. no. 1 en 2 
Duinker, Jan (I245)
 
15

In het Texels loodsregister opgenomen onder nummer 346 van 1767 tot 1779. Volgens deze lijst geboren in 1741.

Overleden; de vermelde datum is datum impost pro deo 
Duijnker, Teunis Jansz Janz (I271)
 
16

laurens frederik is ondanks twee huwlijken

kinderloos gestorven 
Lievestro, Laurens fredrik (I305)
 
17

naaister in 1924 ging ze tjdelijk met haar ouders naar castelon New york

maar is daar sindien gebleven

nadat ze in 1981 haar heup brak

woonde ze daar in een verpleeghuis 
Lievestro, hendrika elisabeth (I311)
 
18

Op 16 november 1786 vertrekt hij als “captain/luijtenant ter zee” met het schip “Admiraal de Suffren” voor de (in 1602 opgerichte) VOC(Verenigde Oostindische Compagnie)-kamer Amsterdam. Een kapitein-luitenant (ook wel: schipper) is de belangrijkste man (tot in de jaren '20 van de 18e eeuw was de opperkoopman dat) op het schip; hij heeft de algehele leiding over vaart en navigatie. Hij moet ook de instructies en opdrachten die de bewindhebbers (de Heren XVII, het bestuur van de VOC) hem meegeven naleven en uitvoeren.

In 1784 vraagt het Departement voor de Equipage zich af of er niet een schip van 160 voet (1300 ton) gebouwd kan worden. Tot dan toe zijn de schepen niet groter dan 150 voet. Van de zes VOC-werven is alleen die van Amsterdam groot genoeg om een dergelijk groot schip te bouwen. In 1785 loopt het van stapel en in 1786 zeilt de Suffren via Batavia naar Canton met aan boord Daniël Kikkert. .

Op 5 juli 1787 arriveert het schip in Batavia, waarna er wordt doorgezeild naar China. Daniël krijgt op het schip een ongeluk en stapt op 13 maart 1788 als passagier aan boord van de “Gouverneur Generaal Maatsuijker”, waarmee hij op 25 augustus 1789 op de rede van Texel aankomt. Passagiers op VOC-schepen zijn meestal hoge officieren die geen werkzaamheden aan boord verrichten. Zij hebben een eigen hut op het achterschip en eten samen met de hoge officieren. De Maatsuijker vertrekt 10 augustus 1788 van Batavia naar China (Canton), vanwaar het 24 januari 1789 huiswaarts keert.

 

Daniel heeft geluk dat hij niet op de Admiraal de Suffren is gebleven, want tijdens de thuisreis vergaat het schip op 1 maart 1788 in de Zuidchinese Zee op de kust bij Hainan. De VOC heeft na het vergaan van de Suffren geen poging meer ondernomen om een schip van 160 voet te bouwen.

De volgende reis van Daniël begint 8 december 1790 vanaf de rede van Texel met het schip “Meerwijk” (dit is het oorspronkelijke fregat “Groenewoud” dat begin 1784 door de Kamer van Hoorn van de erven wed. Jan Frederik en Comp. te Amsterdam voor vijfentachtigduizend gulden is aangekocht; het schip wordt in 1795 in Batavia verkocht) met bestemming China, eveneens voor de kamer Amsterdam. Daniël is weer kapitein/luitenant en verdient evenals op de vorige reis achtenveertig gulden per maand (een hooploper -leerlingmatroos- verdient 7 gulden per maand).

In Batavia stapt hij over op de “Eenparigheid”, een schip dat vaart voor de kamer Delft. Op 26 april 1792 komt Daniël weer thuis op Texel.

In de Oost kwam vaak de slechte staat van schepen aan het licht. Veel gekochte bodems bleken na korte tijd niet meer inzetbaar op onstuimige wateren. Als voorbeeld wordt genoemd de zwakke constructie en slechte houtkwaliteit van het fregat De Eenparigheid. Onder andere deze beperkte inzetbaarheid verklaart het permanente verblijf van veel koopschepen in Azië.

De laatste reis van Daniël is als kapitein ter zee (verdiensten: zesenzestig gulden per maand) op de “Christophorus Columbus” voor de kamer Amsterdam. Het vertrek is op 15 januari 1793. Op 16 augustus van dat jaar arriveert het schip in Batavia, waar het in 1795/96 wordt gesloopt.

Daniël komt niet meer terug op Texel. Waar hij op 10 oktober 1793 is overleden is niet bekend. Misschien net als Jan Daalder in het ziekenhuis van Batavia? Wel bekend is dat hij vlak voor zijn dood een testament heeft opgemaakt. 
Kikkert, Daniël Paulusz Daniel (I227)
 
19

op 25/10/1855 verhuisden albert met zijn gezin

naar genemuiden naast de ons bekende zoon berend

is het waarschijnlijk dat er sprake is van meer kinderen 
Lievestro, albert (I300)
 
20

op26-04-1852 verhuisde hij naar montfoord

1854 woonden hij in genemuiden

in 1855 was berend katoenweversbaas

op 25 oktober 1854verhuisden ze van ruurlo naar genemuiden ongeveer 60 km verderop

na 1857 werd hij veldwachter 
Lievestro, Berend (I214)
 
21

sigarenmaker

 

Woonachtig Schilderstraat 25 's-Hertogenbosch

vanaf 17-11-1934 Pieter Vreedestraat 14 's-Hertogenbosch

 

 

sigarenmaker 
Knuvers, Fransicus Gerardus (I469)
 
22

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.019

Item number: 866

Municipality: Best

Type of record: huwelijk

Record number: 1

Registration date: 07-01-1876

Groom Johannes van Engeland

Place of birth: Best

Bride Arnoldina Frik

Place of birth: Oirschot

Father groom Jan Cornelis van Engeland

Mother groom Petronella van Heezebeek

Father bride Johannes Frik

Mother bride Adriana van Kollenburg

 
Frik, Arnoldina (I437)
 
23

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.019

Item number: 867

Municipality: Best

Type of record: huwelijk

Record number: 6

Registration date: 10-05-1884

Groom Johannes van Rumund

Place of birth: Boxtel

Bride Clazina Frik

Place of birth: Oirschot

Father groom Cornelis van Rumund

Mother groom Cornelia Sterken

Father bride Johannes Frik

Mother bride Adriana van Collenburg

Additional information Akte bevat meer informatie

 
Frik, Clazina (I435)
 
24

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.085

Item number: 4356

Municipality: Hilvarenbeek

Type of record: huwelijk

Record number: 12

Registration date: 29-10-1899

Groom Johannes Cornelis van Hees

Place of birth: Hilvarenbeek

Bride Adriana Frik

Father groom Gerardus van Hees

Mother groom Adriana de Beer

Father bride Martinus Frik

Mother bride Maria Sleegers

 
Frik, Adriana (I442)
 
25

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.115

Item number: 5461

Municipality: Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Type of record: huwelijk

Record number: 13

Registration date: 01-08-1889

Groom Cornelius Frik

Place of birth: Best

Bride Francina Raaijmakers

Place of birth: Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Father groom Joannes Frik

Mother groom Adriana van Kollenburg

Father bride Willem Raaijmakers

Mother bride Francina van Bree

Additional information Akte bevat meer informatie

 
Frik, Cornelius (I438)
 
26

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.123

Item number: 5840

Municipality: Oost-, West- en Middelbeers

Type of record: huwelijk

Record number: 6

Registration date: 19-06-1873

Groom Martinus artinus Frik

Date of birth: 06-10-1847

Place of birth: Oirschot

Bride Maria Sleegers

Date of birth: 28-03-1839

Place of birth: Best

Father groom Johannes Frik

Mother groom Adriana van Kollenburg

Father bride Joannes Sleegers

Mother bride Joanna Latijnhouwers

 
Frik, Martinus (I187)
 
27

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.123

Item number: 5840

Municipality: Oost-, West- en Middelbeers

Type of record: huwelijk

Record number: 6

Registration date: 19-06-1873

Groom Martinus artinus Frik

Date of birth: 06-10-1847

Place of birth: Oirschot

Bride Maria Sleegers

Date of birth: 28-03-1839

Place of birth: Best

Father groom Johannes Frik

Mother groom Adriana van Kollenburg

Father bride Joannes Sleegers

Mother bride Joanna Latijnhouwers

 
Sleegers, Maria (I439)
 
28

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.123

Item number: 5841

Municipality: Oost-, West- en Middelbeers

Type of record: huwelijk

Record number: 1

Registration date: 04-01-1888

Groom Martinus artinus Frik

Date of birth: 06-10-1847

Place of birth: Oirschot

Bride Adriana van Nunen

Date of birth: 20-11-1859

Place of birth: Diessen

Father groom Johannes Frik

Mother groom Adriana van Kollenburg

Father bride Jan van Nunen

Mother bride Johanna Vingerhoets

Additional information Akte bevat meer informatie.

 
van Nuenen, Adriana (I188)
 
29

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 50.123

Item number: 5841

Municipality: Oost-, West- en Middelbeers

Type of record: huwelijk

Record number: 4

Registration date: 13-04-1883

Groom Bernardus Frik

Date of birth: 10-04-1844

Place of birth: Oirschot

Bride Lamberdien Hoeven

Date of birth: 24-09-1835

Place of birth: Oost-, West- en Middelbeers

Father groom Johannes Frik

Mother groom Adriana van Collenburg

Father bride Johannes Hoeven

Mother bride Maria Sanders

Additional information Akte bevat meer informatie.

 
Frik, Bernardus (I436)
 
30

Source Civil register - Marriage

Archive location Brabants Historisch Informatie Centrum

General Number of finding aid: 550.156

Item number: 3043

Municipality: Tilburg

Type of record: huwelijk

Record number: 210

Registration date: 22-08-1906

Groom Johannes Josephus Frik

Place of birth: Oost-, West- en Middelbeers

Bride Catharina Johanna van Beers

Place of birth: Loon op Zand

Father groom Martinus Frik

Mother groom Maria Sleegers

Father bride Christiaan van Beers

Mother bride Johanna de Jong

 
Frik, Johannes Josephus (I440)
 
31

Visser - arbeider - zeesluiswachter

 

Leen verdronk tijdens een reddingsactie in de zomer van 1919 aan het Scheveningse strand 
Oosterbaan, Leendert (I500)
 
32

willems naam werd op een belangrijke document verkeerd gespeld als lievestroo

zodoende hebben hij en zijn afstamelingen deze spelling aangehouden

willams wekgever was een prominente familie in almelo 
Lievestro, Willem (I302)
 
33

Woonde na het overlijden van Jacobus in de Keizerstraat 197 in Scheveningen. Op 08-03-1920 is zij uitgeschreven uit de Gemeente Den Haag verhuisd naar Breda, RC Ziekenhuis (gasthuis?) "alles voor allen" Haagpoort. Dit is van de zusters Franciscanessen, de congregatie "alles voor allen", in Breda.

Uit het bevolkingsregister van Den Haag bleek ook dat zij een ouderdomsrente had OR nr. 121413. 
Zoutenbier, Pieternella Marie (I525)
 
34

Zij is afkomstig van de Heerwaarden.

 

De in de 19e eeuw van Texel verdwenen achternaam Pruijt is al heel oud. In het begin van de 17e eeuw wordt enkele malen melding gedaan van een Jan Jansz Pruijt. In 1665 trouwt Jan Pietersz Pruijt, waarschijnlijk een kleinzoon van Jan, in de gereformeerde kerk van Den Burg. Jan Pietersz is zeker de grootvader van Jan Pruijt. 
Pruijt, Hendrikje Jans (I228)
 
35

Zij is overleden om 05:00 uur, aangifte overlijden op 8 februari 1841 door Daniel Kok, 68 jaar, zeeman, wonende in Oudenschild en Frans Roeper, 24 jaar, boer, wonende in Den Burg.

doopgetuigen; Huibert Moenis 
Duijnker, Grietje Teunis (I291)
 
36 = Algemene begraafplaats Satijn, Elisabeth Anna Maria (I378)
 
37 als borstelmaker gewoond op Boschdijkstraat 15 van 1910 toto 1927 Knuvers, Johannes Gerardus (I464)
 
38 Begraven te Selo Gora, Vrijw. Legioen Remmerswaal, Jacobus maria Antonius (I583)
 
39 Beide huwelijken zijn ng voltrokken. Duijnker, Jan Jansz (I259)
 
40 Bij het huwelijk met Pietertje Duijnker is hij weduwnaar. Kuiper, Pieter Jansz (I451)
 
41 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I15)
 
42 Brd.wed.van Pieter Hubertus Honnef Martin, Maria Eva (I321)
 
43 Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (KB 29 feb 1816). Duijnker, Pieter Jansz (I250)
 
44 Citadellaan 42 Denis, Johannes 26-01-1893, Den Bosch sigarenmaker g Knuvers, Maria C. afkomstig van Weverspl.25 Den Bosch op 14-07-1927 Knuvers, Maria Cornelia (I479)
 
45 Doopgetuige: Antje Kikkert Kikkert, Antje Daniëls Daniels (I231)
 
46 Doopgetuige: Antje Kwast Kikkert, Marretje Daniëls (I230)
 
47 Doopgetuige: Geertje Wouters Kikkert, Poulus Daniëlsz (I232)
 
48 Doopgetuige: Martje Hendriks Pruijt, Hendrikje Jans (I228)
 
49 DWL Oosterbaan, Pieter (I545)
 
50 Een verhuur biljet afgegeven 9 1 1899 in Arnhem ambtshalve afgeschreven voor vertrek naar Duitsland. Korpershoek, Henri Jacobus (I175)
 

      1 2 3 Volgende»
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe