StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige optiesGENEALOGIE van WIJNGAARDEN

FRIESLAND IN DE 16e EEUW

INLEIDING

Voor het jaar 1500 was de streek rond HET BILDT, de monding van de WADDENZEE, de tot SNEEK toe het land inreikende MIDDELZEE, of ook wel genoemd het BOORNEDIEP. Zodoende werd FRIESLAND verdeeld in OOSTERGO en WESTERGO.

De bedijking van HET BILDT werd aangevangen in de maand julij 1501

Hertog GEORGE ging een verdrag van verpachting aan met vier HOLLANDSCHE Edelen,de drie gebroeders

JACOB OEM van WIJNGAARDEN - ridder - Heer van WIJNGAARDEN en RUIJSBROEK, Ambachtsheer van GRIJSOORDE, OUDE en NIEUWE TONGE, tevens Baljuw van ZUID-HOLLAND en in 1508 schout van DORDRECHT

FLORIS van WIJNGAARDEN - ridder - Ambachtsheer van IJSSELMONDE, die ook griffier van HOLLAND was

DIRK OEM van WIJNGAARDEN, die schepen van DORDRECHT was

THOMAS BEUKELAAR, den schoonzoon van gezegde FLORIS van WIJNGAARDEN,

waarbij deze vier Heeren zich verbonden om gedurende elf jaren de landen te bedijken, te ontginnen, en met de nodige sluizen, wegen en waterleidingen te voorzien, mits daarvoor, van iedere morgen lands, eene jaarlijkse pacht of huur van vijf goudgulden aan de Hertog of zijne erven belalende, waarvan zij echter het eerste jaar bevrijd zoude zijn

Het blijkt nu dat de kolonisten die zich in HET BILDT hadden gevestigd, afkomstig waren uit het KENNEMERLAND, doch vooral uit de wijde omtrek van DORDRECHT, t.w. uit het MAASGEBIED en wel uit PUTTEN of daaromtrent.

(bron: Aardrijkskundig woordenboek der NEDERLANDEN, door A,J. van der AA

Toch betekende dit niet dat er toen pas mensen kwamen wonen op HET BILDT

Er waren drie nederzettingen t.w:

WIJNGAARDEN (later St JACOBIPAROCHIE) genoemd naar de uit ZUID-HOLLAND komende familie die hier land liet inpolderen.

ALTOENAE ( later St ANNAPAROCHIE) genoemd naar DIRK OEM van WIJNGAARDEN, die woonde in het huis ALTHENA buiten DELFT

KIJFHOEK (later LIEVE VROUWENPAROCHIE ) hoe deze naam is ontstaan is mij niet bekend

De zoektocht naar mijn voorvaderen begon dus in FRIESLAND, en wel in 1615 ongeveer.

Een ieder die zich bezighoud met stamboom onderzoek zal ook op zoek gaan naar het tijdstip waarop zijn/haar voorouders een bepaalde naam is gaan dragen.

Nu was dit in FRIESLAND vooral in de voor Napoleontische tijd eerder een uitzondering dan regel, zodat het nogal wat zoekwerk oplevert.

Zo kwam ik de naam van WIJNGAARDEN voor het eerst tegen in het jaar 1768, toen Rodmer, Rodmers van WIJNGAARDEN op 3 luli 1768 in het huwelijk trad met Dirkje EVERTS.

Hij was schoolmeester en zij schooljuffrouw, later werd zij vroedvrouw.

Het patroniem RODMERS gaat terug tot ca 1615 toen hij vermoedelijk is geboren in LICHTAARD

Exact is dit niet na te gaan. DTB boeken gaan tot 1622 terug

Wel weten we dat hij op 1 april 1638 in het huwelijk trad met Meinou JANS te Cornjum.


Familienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

Schotsman (140)
van Wijngaarden (125)
Jaring (86)
Vlieger (82)
Tichelaar (58)
de Groot (57)
de Vries (52)
de Vrij (50)
Lentz (36)
Willekes (36)
 
Bakker (33)
Bergsma (33)
Dijkstra (30)
Donia (29)
van der Zee (27)
Bindinga (23)
de Jong (22)
Walinga (22)
Sytsema (20)
Visser (20)
 
de Hey (18)
Henstra (18)
Dorsman (17)
de Boer (15)
Schaafsma (15)
Bosma (14)
Bruijn (14)
Riem (14)
de Bruin (13)
van der Meulen (13)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktPlaatsen overzicht


Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

Paterswolde
Ridderkerk
Rijperkerk
Rolde
Roordahuizum
Rotterdam
Rottum
s-Gravenhage
Schagen
Rhenen
 
Rheden
Renkum
Peize
Penang
Pietersbierum
Princenhage
Purmerend
Putten
Racine USA
Rauwerderhem
 
Scheemda
Schellinkhout
Sloten (NH)
Sloterdijk
Smallingerland
Smilde
Sneek
Snikzwaag
Spanbroek
Spijkenisse
Toon top Op aantal treffers gerangschikt


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe