StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige opties


Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
van der Veen, Paulus Heins 
 30 mei 1766Tietjerk,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16679
2
de Vegt, Hedndrik Jans 
 30 mei 1781Ureterp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93903
3
Geertsma, Jantje Geerts 
 30 mei 1802Beets,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32244
4
Tjoelker, Wytze Jans 
 30 mei 1823Augustinusga,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16393
5
Ytsma, Hylkjen Ludzers 
 30 mei 1833Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34803
6
Boersma, Andries Sjoerds 
 30 mei 1835Twijzel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30303
7
Hoekstra, Gjalt Jelkes 
 30 mei 1851Suameer,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21249
8
Pool, Fokke Feitzes 
 30 mei 1851Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76738
9
Wymenga, Reinder Roels 
 30 mei 1852Garijp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24608
10
de Boer, Johannes Symons 
 30 mei 1855Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3260
11
Peul, Frederik Rinzes 
 30 mei 1855Wartena,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25644
12
van der Meulen, Fokje 
 30 mei 1855Olterterp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12081
13
de Vries, Jelle Sietzes 
 30 mei 1857Opeinde,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17826
14
Fennema, Wiepkje Ottes 
 30 mei 1859Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24765
15
de Vries, Eelke Jelles 
 30 mei 1868Nijega,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17765
16
Feenstra, Grietje Jitzes 
 30 mei 1869Metslawier,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26737
17
Lindeboom, Jitze Sipkes 
 30 mei 1869Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93855
18
Feenstra, Frederik Ottes 
 30 mei 1872Wartena,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36589
19
van der Lei, Minke Lieuwes 
 30 mei 1872Nijega,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26506
20
Dam, Teunis Taedes 
 30 mei 1873Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30999
21
Douma, Tjitske Douwes 
 30 mei 1874Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5505
22
van Huizen, Arend Hendriks 
 30 mei 1878Oudkerk,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8502
23
Atema, Aaltje 
 30 mei 1879Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28918
24
van der Veer, Kornelis Jans 
 30 mei 1886Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17096
25
de Boer, Hiltje Johannes 
 30 mei 1891Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3265
26
Boonstra, Aaltje 
 30 mei 1892Ureterp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34592
27
Westerhof, Teunis 
 30 mei 1892Bergum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63851
28
Eenling, Wiebe 
 30 mei 1897Oostermeer,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22260
29
de Vries, Willem Pieters 
 30 mei 1898Eestrum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17939
30
Hettema, Aukje 
 30 mei 1899Lekkum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94999
31
de Jong, Hendrik 
 30 mei 1900Oudehaske,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93187
32
Lettinga, AEbeltje 
 30 mei 1900Wieuwerd,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88991
33
Postma, Elisabeth 
 30 mei 1900Surhuizum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77572
34
Nijdam, Siebren 
 30 mei 1901Warga,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61962
35
ten Cate, Jacob 
 30 mei 1901Schoterland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32202
36
Vissia, Aaltje 
 30 mei 1902Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21214
37
Wagenaar, Teije 
 30 mei 1902 I84285
38
van der Meer, Heine 
 30 mei 1904Burum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30493
39
Baerends, Geurt 
 30 mei 1905Arnhem,GE,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92396
40
de Vries, Jitte 
 30 mei 1905Siegerswoude,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41193
41
Visser, Pieter 
 30 mei 1906Roodkerk,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17525
42
Kampen, Grietje 
 30 mei 1907 I68960
43
de Vries, Elisabeth 
 30 mei 1908Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18034
44
de Boer, Akke Hendrika 
 30 mei 1909Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2991
45
Meester, Luite 
 30 mei 1911Haskerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35017
46
Mud, Jantje 
 30 mei 1911 I48117
47
van der Zwaag, Jan 
 30 mei 1911Dantumawoude,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43114
48
Dijkstra, Ale 
 30 mei 1912Zwaagwesteinde,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54123
49
de Haan, Etje 
 30 mei 1919Suameer,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32283
50
van der Leest, Wijtze 
 30 mei 1922Garijp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65112

1 2 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 5 van 5

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Rispens, Jan Clases 
 30 mei 1669Oosterend,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77175
2
Pieter Heeres 
 30 mei 1697Ureterp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I558
3
de Vries, Grietje Willems 
 30 mei 1762Oenkerk,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42526
4
Algra, Jaike Jans 
 30 mei 1773Tietjerk,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1880
5
Sybinga, Hendrik Sybes 
 30 mei 1789Ureterp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15885

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjeerd Pieters 
 30 mei 1713Garijp,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21084
2
Wagenaar, Harmen Jacobs 
 30 mei 1842Stiens,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36708
3
Mud, Rienk Barelds 
 30 mei 1845Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38211
4
Luimstra, Ymkje Symens 
 30 mei 1847Augustinusga,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11746
5
van der Woude, Lubbert Lammerts 
 30 mei 1855Weststellingwerf,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20497
6
Hoogeveen, Ebeltje 
 30 mei 1858Smilde,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8069
7
de Vries, Tjitske Thomas 
 30 mei 1861Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18185
8
Douma, Titia Kornelia 
 30 mei 1867Grouw,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5484
9
Spitman, Johanna Hendriena Maria 
 30 mei 1868Zwolle,OV,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80509
10
de Vries, Reintje Simons 
 30 mei 1873Surhuisterveen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28797
11
Wietzema, Wietze Eits 
 30 mei 1876Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19443
12
Houwink, Lamberdina Willemina 
 30 mei 1880Meppel,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8424
13
van der Gaast, Aaltje Fokes 
 30 mei 1884Grootegast,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6337
14
van der Lei, Iebeltje Gjalts 
 30 mei 1888Nijega,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26339
15
Deelstra, Attje Meinderts 
 30 mei 1890Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5057
16
de Boer, Jan Foppes 
 30 mei 1891Opeinde,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3130
17
de Vries, Jacobus Jelles 
 30 mei 1891Suameer,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17810
18
Hiemstra, Atje Markus 
 30 mei 1898Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28165
19
Riemersma, Roel 
 30 mei 1899Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14211
20
de Vries, Jan 
 30 mei 1900Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76137
21
Fennema, Folkert Melles 
 30 mei 1901Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22294
22
de Boer, Geesje 
 30 mei 1902Sleen,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22865
23
Algra, Douwe Folkerts 
 30 mei 1909Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1896
24
Hamstra, Jan Rinzes 
 30 mei 1915Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25493
25
Mulder, Trijntje Sierds 
 30 mei 1918Opende,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12398
26
Zwaanstra, Roelfien 
 30 mei 1918Assen,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22955
27
Hoogeveen, Jan 
 30 mei 1919Smilde,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82562
28
Sietsma, Geeske Sietzes 
 30 mei 1920 I26392
29
van der Schaaf, Dirk 
 30 mei 1920 I95696
30
Welling, Alle Jans 
 30 mei 1922Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18966
31
Lindeboom, Jan 
 30 mei 1925Opende,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45745
32
de Vroome, Henderkien 
 30 mei 1928Smilde,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21805
33
Biewinga, Grietje 
 30 mei 1931Donkerbroek,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39972
34
Achterhof, Harmke 
 30 mei 1938Groningen,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77053
35
Hilverda, Anne 
 30 mei 1940 I7720
36
Heidinga, Siebrigje 
 30 mei 1943Jonkersvaart,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41052
37
Benedictus, Antje 
 30 mei 1944Sneek,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2419
38
Wymenga, Jan 
 30 mei 1945Zeist,UT,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86908
39
Buikstra, Gerben 
 30 mei 1948Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21187
40
Eleveld, Hendrika Margaretha 
 30 mei 1951Arnhem,GE,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96411
41
Geertsma, Willem 
 30 mei 1951Noordbergum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6392
42
de Boer, Maaike 
 30 mei 1958Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3233
43
Gans, Meinhard Jacob 
 30 Mei 1960 I101122
44
van der Leeuw, Heine 
 30 mei 1963Boornbergum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11408
45
Munsterman, Elizabeth D. 
 30 mei 1964 I42352
46
Sybenga, Maria Magdalena 
 30 mei 1964's-Gravenhage,ZH,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15879
47
Slaakweg, Pieter Marinus 
 30 mei 1966Drachten,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88770
48
Germeraad, Agatha 
 30 mei 1967Enschede,OV,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90727
49
Hulshoff, Jan Binne 
 30 mei 1971Abcoude,UT,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31092
50
Veenema, Machiel 
 30 mei 1973 I92055

1 2 Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 5 van 5

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Poppema, Jacob 
 30 mei 1970Opeinde,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99719
2
Paulusma, Martijntje 
 30 mei 1992Bergum,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49826
3
van Kammen, Simon 
 30 mei 1997Marum,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10064
4
Kampen, Willem 
 30 mei 2011Rijperkerk,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74795
5
Haanstra, Hessel 
 30 mei 2014Haulerwijk,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6936

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Adema, Gerrit Cornelis 
Afgeschermd 
 30 mei 1770Oudega (Sm.),FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1781
I1015
2
Legendal, Jacob Ebels 
de Vries, Aaltje Siegers 
 30 mei 1812Smilde,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11430
I18508
3
Nijboer, Jan Jans 
Idsinga, Joukjen Wobbes 
 30 mei 1812Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20925
I20926
4
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1816Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49551
I49552
5
Douwsma, Fokke Douwes 
Afgeschermd 
 30 mei 1817Grijpskerk,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90571
I25970
6
Binnema, Roelof Binnes 
Kootstra, Harmke Heinzes 
 30 mei 1818Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2765
I10970
7
Boerema, Pieter Menses 
Boonstra, Wimke Pieters 
 30 mei 1824Marum,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3579
I3859
8
Loonstra, Tjibbe Hayes 
Hooyinga, Wietske Rinzes 
 30 mei 1835Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26041
I26042
9
Veenstra, Dirk Sjoerds 
Hoekstra, Marijke Jelles 
 30 mei 1835Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50793
I50790
10
van der Kooi, Hedzer Keimpes 
Bosch, Jantje Gerrits 
 30 mei 1837Oostdongeradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87394
I87395
11
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1842Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19077
I10070
12
Riedstra, Sybe Sjoerds 
Sikma, Tietje Jacobs 
 30 mei 1846Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28318
I28319
13
Iest, Cornelis Douwes 
Hoeksma, Hantje Gerbens 
 30 mei 1857Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30601
I30591
14
Afgeschermd 
Pijl, Janke Wieberens 
 30 mei 1874Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24735
I24736
15
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1874Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24960
I24961
16
Krol, Klaas Hendriks 
Hoekstra, Dieke Joons 
 30 mei 1874Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24727
I24564
17
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1885Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20977
I20978
18
Bierling, Arend 
Bezema, Jantje 
 30 mei 1886Groningen,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32455
I32456
19
Zwaanstra, Roelf 
Talsma, Trijntje 
 30 mei 1888Assen,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22933
I22931
20
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1890Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52179
I52180
21
Dik, Jan 
Boers, Trientje 
 30 mei 1890Smilde,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40839
I40842
22
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1891Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72633
I72634
23
Poelstra, Lieuwe Meintes 
Sietzema, Jitske Siebes 
 30 mei 1891Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39831
I39835
24
van der Veen, Aize Ebeles 
ten Hoor, Leentje 
 30 mei 1891Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16640
I8299
25
Afgeschermd 
Bruursema, Geertje 
 30 mei 1896Beilen,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36919
I36920
26
de Koning, Jan 
Lampen, Fenia Elsina 
 30 mei 1896Kruiningen,ZE,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96899
I96898
27
Hoekstra, Wessel Ykes 
Nicolai, Grietje Roelofs 
 30 mei 1896Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31314
I31305
28
Afgeschermd 
Riemersma, Grietje Melles 
 30 mei 1901Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80427
I80421
29
van der Meulen, Tjeerd 
Afgeschermd 
 30 mei 1902Steenderen,GE,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34751
I37025
30
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1903Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65233
I65237
31
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1903Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75577
I75582
32
Paulusma, Hendrik Kornelis 
de Jong, Geertje Scheltes 
 30 mei 1903Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24756
I24940
33
Roorda, Sjoerd 
Schuurman, Martje Arends 
 30 mei 1907Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28338
I28332
34
van der Meulen, Jan Jans 
Heida, Jeltje Annes 
 30 mei 1908Weststellingwerf,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26848
I26849
35
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1910Leeuwarden,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36235
I36232
36
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1912Opsterland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67627
I67628
37
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1912Bierum,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69814
I69815
38
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1914Leeuwarden,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60332
I60333
39
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1914Achtkarspelen,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68096
I68097
40
Lautenbach, Heerke 
Afgeschermd 
 30 mei 1914Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42890
I42889
41
van der Wal, Pieter Sjoukes 
Atema, Neeltje 
 30 mei 1914Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73288
I71695
42
Afgeschermd 
Afgeschermd 
 30 mei 1916Tietjerksteradeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81041
I81042
43
Hoekstra, Klaas 
Paulusma, Froukje Sakes 
 30 mei 1918Dantumadeel,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25007
I25002
44
Hoogeveen, Jan 
Bosma, Blijke 
 30 mei 1918Smilde,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8100
I4088
45
Wouda, Taeke Sapes 
Beerda, Jantje Julles 
 30 mei 1918Kollumerland c.a.,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86813
I86814
46
Afgeschermd 
de Vries, Andriesje 
 30 mei 1919Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43480
I43470
47
van Roon, Jan Gerrit 
Hoff, Johanna Paulina 
 30 mei 1919Rotterdam,ZH,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14432
I7956
48
Bijker, Tjeerd Gerrits 
van der Heide, Trijntje 
 30 mei 1924Leek,GR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23930
I24031
49
Hummel, Jan 
Lubbinge, Annigje 
 30 mei 1924Smilde,DR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8606
I11731
50
Jacobi, Poppe Hedzers 
Visser, Grietje Rinzes 
 30 mei 1924Smallingerland,FR,NLD Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8906
I17518

1 2 Volgende»

StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe