StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 28 van 28

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1  Bron (S8)
 
2 1) 1/3 part van het huis 'de bock' genaamt voor in de cremer ripe van
het vismerkt. 
Bron (S4)
 
3 1) het huis voor in de Boteringestraat Bron (S4)
 
4 2) de legerstede in 'het chor van Martinikerke, daer der comparanten oom
Lieutenant Edze Zandt in begraven leit, geteikent met num. 120' 
Bron (S4)
 
5 2) t hof in de Lelienstrate, bij vader solliciteur Arnold Zandt in sijn
leven selver gebruikt. 
Bron (S4)
 
6 3) 5 grasen vrij landt gelegen tot Oldehove in het westerquartier van de
ommelanden. 
Bron (S4)
 
7 3) de legerstede op Martini noorder kerkhof geteikent met num. 1022 Bron (S4)
 
8 4) een vrouwensitplaetse in de vaste banken van Martinikercke Bron (S4)
 
9 Aanwezig: H. Zandt en Geertruid Oomekens, J. Zandt, solliciteur en
Rickele Huisman; Rombertus Huisman en Catharina Zandt; Edzardus Zandt,
SS Theologie. 
Bron (S4)
 
10 Allereerste folio: Bron (S2)
 
11 auteur: Frits Brinkman Bron (S8)
 
12 Boedelscheiding uit erfenis Arnoldus Zandt en Catharina Eppen. Bron (S4)
 
13 Coep Roleffs 4 arents gulden ende 8 stuver. Bron (S2)
 
14 Derck Everts touwslagher 44 stuver, noch 7 arents gulden ende 1 stuver
uuthgelecht gelt. 
Bron (S2)
 
15 Eenparig wordt beroepen den Eerw. Welgel. Heer Theodorus Schmaal ssm
Cand. Hij moet "de openbare predikdienst getrouwelijk en naar vermogen
waarnemen, Sacramenten bedienen, Cathechisatien houden, visitatien doen,
kranken bezoeken en troosten en verder alles verrichten wat van het ambt
wordt vereist". 
Bron (S3)
 
16 Evert Vierholt voermunt van Smaelenn kynderen 17 embder gulden ende 11,5
stuver, bet 1 stuver ioncost. 
Bron (S2)
 
17 Extract uit het boek van Beroepingen der Predicanten en Schoolmeesters
ter Stads Secretarie in Groningen: 
Bron (S3)
 
18 Geertje Nantkes Dallinga, Geesijn Pieters Vos, aangetrouwde zusters;
Eltje Helenius, volle oom; Eltje Helenius en Jantje Helenius, volle neef
en aangetrouwde nicht; Hans Lammerts, Trijntje Luikens, aangetr. neef en
volle nicht; Ajolt Eppes, Eppo Tjarks, Jantjen Sibolts, Hommo Tjarks
Helenius, Lupko Tjarks Helenius, volle neven en aangetr. nicht; Eltjo
Helenius, Hilje Tjarks, Jan Tjarks, volle neven en nicht. 
Bron (S5)
 
19 Hij krijgt hetzelfde salaris als zijn vader. De ondertekening is door
collator A.H. van Swinderen, drost P.Muntinghe, Derk Haselhoff, Klaas
Jan in qual. Geertruida Doedens wed. Lingerhuis, Jacob Altinck, Hindrik
Harmens, Hillenius Poppes, Remke Poppes, Karssen Thomas, de ouderlingen
T. Bonninga en Hillenius Poppes, kerkvoogd Albert Haselhof, Ettina
Doedina Schelts, S. Folkens wed. C. Boelkens, Hike Jans en Jacob Jans in
qual. Onderaan het schrijven staat: Gedaan in het Choor der Kerk te
Wedde, dinsdag 30 oktober 1759. 
Bron (S3)
 
20 Huwelijkscontract Hermannus Schmaal ten Have, jonge man van Wagenborgen
& Nantje Steffens van Nieuwe Pekela op 17-1-1799 te Beerta.Dedigsleden
bruidegomszijde: 
Bron (S5)
 
21 Onder de erfenis vallen: Bron (S4)
 
22 Roleff Eyssens 5 embder gulden min 1 stuver, bet 1 stuver ioncost. Bron (S2)
 
23 Rombertus ten deel gevallen Bron (S4)
 
24 Uitgeverij T......, Groningen 1996 Bron (S9)
 
25 Van bruids zijde: o.a. Steffen Hindriks en Geertruid Jans, vader en
moeder; Folkert Haselhof, angetr. oom; Albert en Nantje Folkerts
haselhof, volle neef en nicht.  
Bron (S5)
 
26 W.S. Doornbos & D.F. Kuik Bron (S9)
 
27 Wolter Smaele 11 emder gulden, bet 1 stuver ioncost. Bron (S2)
 
28 Zaligen Jacop Aukens ende Peter Cornelys schip mit syn thobehoer soe
daerby bevonden wortt. Eerstmaell an der kercken upgeslaegen den vyften
dach julii ende sall duerenn de beschrivinghe der renten ende schulden
bes up den 20sten dach des maents vorscreven 1572. 
Bron (S2)
 
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe