StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige opties


Plaatsen overzicht: Frl


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: Frl, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Aalsum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Achtkarspelen ,Frl (25) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Aengwirden ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Akkerwoude ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Akkrum ,Frl (28) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Ameland ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Anjum ,Frl (28) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Appelscha ,Frl (26) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Arum (gem. Wonseradeel) ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Baarderadeel ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Bakkeveen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Barradeel ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Beetgumermolen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Beetsterzwaag (Opsterland),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Beetsterzwaag ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Bergum (Tietjerksteradeel) ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
17. Bergum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Berlikum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Betterwird ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Birdaard ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Boornbergum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Bornwird ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Brantgum ,Frl (11) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Britsum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Britswerd ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Buitenpost (Achtkarspelen),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Buitenpost ,Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Buitenpost gem. Achtkarspelen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Buitenpost/Lutjepost ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Burum ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Dantumadeel ,Frl (17) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Dantumandeel ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Dantumawoude ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. De Bird (Grouw) ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. De Blesse onder Peperga ,FrL (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. De Knipe ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. De Streek ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. De Wylgen (Grouw),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Deersum ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Doezum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Dokkum ,Frl (29) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Doniaerstal ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Doniawerstal ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Donkerbroek ,Frl (13) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Donkersloot ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Drachten ,Frl (40) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Driesum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Drogeham ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Dronrijp (Menaldumadeel),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Duurswoude ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Eastermar ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Ee ,frl (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
53. Eernewoude ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Elsloo ,FRl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Engelum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Engwierum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Exmorra ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Ezumazijl ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Ferwerd ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Ferwerderadeel ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Fochteloo ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Franeker ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Franekeradeel ,Frl (1)
64. Friens) ,Frl (1)
65. Gaast ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
66. Gaasterland ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
67. Garijp ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
68. gem Dantumadeel ,Frl (6)
69. gem. Achtkarspelen ,Frl (18)
70. gem. Ameland ,Frl (1)
71. gem. Baarderadeel ,Frl (1)
72. gem. Barrderadeel ,Frl (1)
73. gem. Berlikum ,Frl (21)
74. gem. Dantumadeel ,Frl (8)
75. gem. Dokkum ,Frl (1)
76. gem. Dongeradeel ,Frl (3)
77. gem. Doniawerstal ,Frl (1)
78. gem. Ferwerderadeel ,Frl (9)
79. gem. Haskerland ,Frl (3)
80. gem. Heerenveen ,Frl (2)
81. gem. Het Bildt ,Frl (2)
82. gem. Leeuwarden ,Frl (2)
83. gem. Leeuwarderadeel ,Frl (2)
84. gem. Lemsterland ,Frl (2)
85. gem. Menaldumadeel ,Frl (1)
86. gem. Oostdongeradeel ,Frl (29)
87. gem. Ooststellingwerf ,Frl (5)
88. gem. Opsterland ,Frl (4)
89. gem. Schoterland ,Frl (1)
   90. gem. Smallingerland ,Frl (5)
91. gem. Smallingervalle ,Frl (1)
92. gem. Surhuisterveen ,Frl (6)
93. gem. Tietjerksteradeel ,Frl (2)
94. gem. Utingeradeel ,Frl (12)
95. gem. Westdongeradeel ,Frl (12)
96. gem. Weststellingwerf ,Frl (2)
97. gem. Wonseradeel ,Frl (4)
98. gem. Wymbritseradeel ,Frl (10)
99. Gerkesklooster (Buitenpost),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
100. Gerkesklooster ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
101. Gersloot ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
102. Giekerk ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
103. Goingahuizen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
104. Gorredijk ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
105. Grouw ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
106. Hallum ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
107. Hantum ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
108. Hantumhuizen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
109. Hardegarijp ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
110. Harkema Opeinde ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
111. Harlingen ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
112. Haskerdijken ,Frl (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
113. Haskerland ,Frl (13) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
114. Haulerwijk (Ooststellingwerf),Frl (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
115. Haulerwijk ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
116. Heeg ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
117. Heerenveen ,Frl (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
118. Heerenveen Schoterland ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
119. Hellum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
120. Hemrik ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
121. Heskampen onder Ferwerd ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
122. Het Bildt ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
123. Hijum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
124. Hindeloopen ,Frl (25) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
125. Hommerts (gem. Wymbritseradeel) ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
126. Hoornsterzwaag (Schoterland),Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
127. Hoornsterzwaag ,Frl (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
128. Huizum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
129. Hyum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
130. Idzegahuizen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
131. IJlst ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
132. Irnsum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
133. Irnsumerzijl ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
134. Jelsum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
135. Joure ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
136. Jubbega Schurega ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
137. Jubbega-Schurega ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
138. Kollum ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
139. Kollumerland ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
140. Kollumerland C.A. ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
141. Kollumerland en Nieuwkruisland ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
142. Kollumerzwaag ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
143. Kooten ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
144. Kootstertille ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
145. Kortehemmen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
146. Langedijke ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
147. Langezwaag ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
148. Leeuwarden ,Frl (90) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
149. Leeuwarderadeel ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
150. Lemmer ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
151. Lemsterland ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
152. Lioessens ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
153. Lippenhuizen ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
154. Luinjeberd ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
155. Makkinga ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
156. Makkinga-Elsloo-Langedijke ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
157. Makkum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
158. Marssum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
159. Menaldum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
160. Menaldumadeel ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
161. Metslawier ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
162. Minnertsga ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
163. Morra ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
164. Munnekezijl ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
165. Murmerwoude ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
166. Niawier ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
167. Nieuweschoot ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
168. Nieuwhorne ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
169. Nijehaske ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
170. Nijehorne ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
171. Nijerbekoop ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
172. Noorderdrachten ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
173. Oldeberkoop ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
174. Oldeboorn ,Frl (26) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
175. Oldekerk ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
176. Oldelamer ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
177. Oostdongeradeeel ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
178. Oostdongeradeel ,Frl (44) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   179. Oostermeer ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
180. Oostermeer/Eestrum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
181. Oosterwolde ,Frl (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
182. Oostrum ,Frl (45) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
183. Oostsellingwerf ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
184. Ooststellingwerf ,Frl (57) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
185. Opeinde ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
186. Opsterland ,Frl (40) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
187. Optwijzel gem. Achtkarspelen ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
188. Oranjewoud ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
189. Oudega ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
190. Oudehorne ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
191. Oudorp ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
192. Pingjum ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
193. Raard ,Frl (17) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
194. Rauwerderhem ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
195. Reitsum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
196. Rottevalle ,Frl (23) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
197. Rottum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
198. Schiermonnikoog ,Frl (334) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
199. Schoterland ,Frl (15) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
200. Siegerswoude ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
201. Sint Annaparochie ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
202. Sloten ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
203. Smallingerland ,Frl (108) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
204. Sneek ,Frl (36) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
205. Snikzwaag ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
206. Spanga ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
207. St. Annaparochie ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
208. St. Jacobaparochie ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
209. Stavoren ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
210. Stiens ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
211. Suawoude ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
212. Surhuisterveen ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
213. Surhuizum (gem. Achtkarspelen),Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
214. Surhuizum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
215. Sybrandhuis ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
216. Sythuzen (Haskerdijken) ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
217. Ter Idzard ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
218. Ter Wispel ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
219. Terhorne ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
220. Ternaard ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
221. Terschelling (Longway) ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
222. Terschelling ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
223. Terwispel ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
224. Tietjerk ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
225. Tietjerksteradeel (mairie Oostermeer),Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
226. Tietjerksteradeel ,Frl (34) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
227. Tjerkwerd ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
228. Twijzel ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
229. Twijzel gem. Achtkarspelen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
230. Twijzel/Kooten ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
231. Uitwellingerga (gem. Wymbritseradeel),Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
232. Ureterp (Opsterland),Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
233. Ureterp (Siegerswoude),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
234. Ureterp ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
235. Utingeradeel ,Frl (13) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
236. Veenwouden ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
237. Vliedorp ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
238. Vlieland ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
239. Waaxens ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
240. Wanswerd ,Frl (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
241. Wanswerd/Jislum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
242. Warfstermolen/Burum ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
243. Warga ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
244. Warns ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
245. Warstiens ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
246. Waskemeer ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
247. Weidum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
248. Westdomgeradeel ,Frl (1)
249. Westdongeradeel ,Frl (22) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
250. Westergeest ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
251. Westergeest gem. Kollumerland C.A. ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
252. Westermeer ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
253. Weststellingwerf ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
254. Wier ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
255. Wijnaldum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
256. Wijnjeterp ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
257. Willemsoord Steggerda (Weststellingwerf),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
258. Wommels (gem. Wymbritseradeel),Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
259. Wommels ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
260. Wonseradeel ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
261. Workum ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
262. Woudsend ,Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
263. Wouterswoude ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
264. Wymbritseradeel ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
265. Zuider Drachten ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
266. Zuiderdrachten ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
267. Zwaagwesteinde ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe