StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige opties


Plaatsen overzicht: Frl


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: Frl, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Aalsum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Achtkarspelen ,Frl (51) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Aengwirden ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Akkerwoude ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Akkrum ,Frl (56) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
6. Ameland ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Anjum ,Frl (56) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Appelscha ,Frl (53) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
9. Arum (gem. Wonseradeel) ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Baarderadeel ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Bakkeveen ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Barradeel ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Beetgumermolen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Beetsterzwaag (Opsterland),Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
15. Beetsterzwaag ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
16. Beetsterzwaag en Olterterp ,Frl (1)
17. Bergum (Tietjerksteradeel) ,Frl (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Bergum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Berlikum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Betterwird ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Birdaard ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Boornbergum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Bornwird ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Brantgum ,Frl (22) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Britsum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Britswerd ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
27. Buitenpost (Achtkarspelen),Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Buitenpost ,Frl (21) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Buitenpost gem. Achtkarspelen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Buitenpost/Lutjepost ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Burum ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Dantumadeel ,Frl (34) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
33. Dantumandeel ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
34. Dantumawoude ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. De Bird (Grouw) ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. De Blesse onder Peperga ,FrL (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. De Knipe ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. De Streek ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. De Wylgen (Grouw),Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Deersum ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Doezum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Dokkum ,Frl (77) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
43. Doniaerstal ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Doniawerstal ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Donkerbroek ,Frl (27) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Donkersloot ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
47. Drachten ,Frl (89) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
48. Driesum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
49. Drogeham ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
50. Dronrijp (Menaldumadeel),Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
51. Duurswoude ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
52. Duurswoude en Bakkeveen ,Frl (10)
53. Eastermar ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
54. Ee ,frl (32) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
55. Eernewoude ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
56. Elsloo ,FRl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
57. Engelum ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
58. Engwierum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
59. Exmorra ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
60. Ezumazijl ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
61. Ferwerd ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
62. Ferwerderadeel ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
63. Fochteloo ,Frl (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
64. Franeker ,Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
65. Franekeradeel ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
66. Friens) ,Frl (2)
67. Gaast ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
68. Gaasterland ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
69. Garijp ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
70. gem Dantumadeel ,Frl (12)
71. gem. Achtkarspelen ,Frl (36)
72. gem. Ameland ,Frl (2)
73. gem. Baarderadeel ,Frl (2)
74. gem. Barrderadeel ,Frl (2)
75. gem. Berlikum ,Frl (42)
76. gem. Dantumadeel ,Frl (16)
77. gem. Dokkum ,Frl (2)
78. gem. Dongeradeel ,Frl (6)
79. gem. Doniawerstal ,Frl (2)
80. gem. Ferwerderadeel ,Frl (18)
81. gem. Haskerland ,Frl (6)
82. gem. Heerenveen ,Frl (4)
83. gem. Het Bildt ,Frl (4)
84. gem. Leeuwarden ,Frl (4)
85. gem. Leeuwarderadeel ,Frl (4)
86. gem. Lemsterland ,Frl (4)
87. gem. Menaldumadeel ,Frl (2)
88. gem. Oostdongeradeel ,Frl (58)
89. gem. Ooststellingwerf ,Frl (10)
90. gem. Opsterland ,Frl (8)
91. gem. Schoterland ,Frl (2)
92. gem. Smallingerland ,Frl (10)
93. gem. Smallingervalle ,Frl (2)
   94. gem. Surhuisterveen ,Frl (12)
95. gem. Tietjerksteradeel ,Frl (4)
96. gem. Utingeradeel ,Frl (24)
97. gem. Westdongeradeel ,Frl (25)
98. gem. Weststellingwerf ,Frl (4)
99. gem. Wonseradeel ,Frl (8)
100. gem. Wymbritseradeel ,Frl (20)
101. Gerkesklooster (Buitenpost),Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
102. Gerkesklooster ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
103. Gersloot ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
104. Giekerk ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
105. Goingahuizen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
106. Gorredijk ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
107. Grouw ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
108. Hallum ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
109. Hantum ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
110. Hantumhuizen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
111. Hardegarijp ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
112. Harkema Opeinde ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
113. Harlingen ,Frl (24) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
114. Haskerdijken ,Frl (32) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
115. Haskerland ,Frl (26) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
116. Haulerwijk (Ooststellingwerf),Frl (32) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
117. Haulerwijk ,Frl (21) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
118. Heeg ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
119. Heerenveen ,Frl (38) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
120. Heerenveen Schoterland ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
121. Hellum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
122. Hemrik ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
123. Heskampen onder Ferwerd ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
124. Het Bildt ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
125. Hiaure ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
126. Hijum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
127. Hindeloopen ,Frl (50) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
128. Holwerd ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
129. Hommerts (gem. Wymbritseradeel) ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
130. Hoornsterzwaag (Schoterland),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
131. Hoornsterzwaag ,Frl (32) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
132. Huizum ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
133. Hyum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
134. Idzegahuizen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
135. IJlst ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
136. Irnsum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
137. Irnsumerzijl ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
138. Jelsum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
139. Joure ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
140. Jubbega Schurega ,Frl (16) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
141. Jubbega-Schurega ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
142. Kollum ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
143. Kollumerland ,Frl (28) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
144. Kollumerland C.A. ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
145. Kollumerland en Nieuwkruisland ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
146. Kollumerzwaag ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
147. Kooten ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
148. Kootstertille ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
149. Kortehemmen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
150. Langedijke ,Frl (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
151. Langezwaag ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
152. Leeuwarden ,Frl (188) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
153. Leeuwarderadeel ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
154. Lemmer ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
155. Lemsterland ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
156. Lioessens ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
157. Lippenhuizen ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
158. Luinjeberd ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
159. Makkinga ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
160. Makkinga-Elsloo-Langedijke ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
161. Makkum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
162. Marssum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
163. Menaldum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
164. Menaldumadeel ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
165. Metslawier ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
166. Minnertsga ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
167. Morra ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
168. Munnekezijl ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
169. Murmerwoude ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
170. Niawier ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
171. Nieuweschoot ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
172. Nieuwhorne ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
173. Nijehaske ,Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
174. Nijehorne ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
175. Nijerbekoop ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
176. Noorderdrachten ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
177. Noordwolde ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
178. Oldberkoop ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
179. Oldeberkoop ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
180. Oldeboorn ,Frl (52) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
181. Oldekerk ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
182. Oldelamer ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
183. Oostdongeradeeel ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
184. Oostdongeradeel ,Frl (88) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
185. Oostermeer ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
186. Oostermeer/Eestrum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   187. Oosterwolde ,Frl (37) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
188. Oostrum ,Frl (90) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
189. Oostsellingwerf ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
190. Ooststellingwerf ,Frl (117) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
191. Opeinde ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
192. Opsterland ,Frl (91) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
193. Optwijzel gem. Achtkarspelen ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
194. Oranjewoud ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
195. Oud Beets ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
196. Oudega ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
197. Oudehorne ,Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
198. Oudorp ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
199. Pingjum ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
200. Raard ,Frl (34) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
201. Rauwerderhem ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
202. Reitsum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
203. Rottevalle ,Frl (46) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
204. Rottum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
205. Schiermonnikoog ,Frl (668) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
206. Schoterland ,Frl (30) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
207. Siegerswoude ,Frl (7) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
208. Sijbrandahuis ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
209. Sint Annaparochie ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
210. Sloten ,Frl (14) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
211. Smallingerland ,Frl (216) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
212. Sneek ,Frl (73) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
213. Snikzwaag ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
214. Spanga ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
215. St. Annaparochie ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
216. St. Jacobaparochie ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
217. Stavoren ,Frl (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
218. Stiens ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
219. Stroobos ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
220. Suawoude ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
221. Surhuisterveen ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
222. Surhuizum (gem. Achtkarspelen),Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
223. Surhuizum ,Frl (3) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
224. Sybrandhuis ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
225. Sythuzen (Haskerdijken) ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
226. Ter Idzard ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
227. Ter Wispel ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
228. Terhorne ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
229. Ternaard ,Frl (12) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
230. Terschelling (Longway) ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
231. Terschelling ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
232. Terwispel ,Frl (28) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
233. Tietjerk ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
234. Tietjerksteradeel (mairie Oostermeer),Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
235. Tietjerksteradeel ,Frl (68) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
236. Tjerkwerd ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
237. Twijzel ,Frl (5) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
238. Twijzel gem. Achtkarspelen ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
239. Twijzel/Kooten ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
240. Uitwellingerga (gem. Wymbritseradeel),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
241. Ureterp (Opsterland),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
242. Ureterp (Siegerswoude),Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
243. Ureterp ,Frl (41) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
244. Ureterp en Siegerswoude ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
245. Ureterpervaart ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
246. Utingeradeel ,Frl (26) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
247. Veenwouden ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
248. Vliedorp ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
249. Vlieland ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
250. Waaxens ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
251. Wanswerd ,Frl (32) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
252. Wanswerd/Jislum ,Frl (8) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
253. Warfstermolen/Burum ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
254. Warga ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
255. Warns ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
256. Warstiens ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
257. Waskemeer ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
258. Weidum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
259. Westdomgeradeel ,Frl (2)
260. Westdongeradeel ,Frl (45) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
261. Westergeest ,Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
262. Westergeest gem. Kollumerland C.A. ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
263. Westermeer ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
264. Weststellingwerf ,Frl (10) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
265. Wier ,Frl (18) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
266. Wijnaldum ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
267. Wijnjeterp ,Frl (32) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
268. Wijnjewoude ,Frl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
269. Willemsoord Steggerda (Weststellingwerf),Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
270. Wommels (gem. Wymbritseradeel),Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
271. Wommels ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
272. Wonseradeel ,Frl (9) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
273. Workum ,Frl (20) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
274. Woudsend ,Frl (20) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
275. Wouterswoude ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
276. Wymbritseradeel ,Frl (6) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
277. Zuider Drachten ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
278. Zuiderdrachten ,Frl (4) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
279. Zwaagwesteinde ,Frl (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe