StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 981

      1 2 3 4 5 ... 20» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 06-03-1767 verkoop van grond in het Grijsgrubbenveld door de erven Meijs, Anna Maria (I554)
 
2 06-03-1767 verkoop van grond in het Grijsgrubbenveld door de erven Meijs, Anna Mechtildis (I559)
 
3 6 kinderen Lemmens, Anna Margaretha (I500578)
 
4
Begraven  Beek  23-01-1879     
Overledene Anna Maria Bemelmans
Vader van de overledene Joannes Wilhelmus Bemelmans
Moeder van de overledene Maria Helena Meijs
Echtgen. van de overledene Petrus Matthias Beugels
 
Bemelmans, Anna Maria (I775)
 
5
Begraven  Schinnen  16-11-1779     
Overledene                              Joannes  Hennen
Echtgen. van de overledene       Sibijlla  Hoen
geboren parochie Oirsbeek;  begraven de 17de
 
Hennen, Joannes (I500580)
 
6
Begraven  Schinnen  22-01-1753     
OverledeneSijbilla  Hoen
Echtgen. van de overledeneJoannes  Celis
Echtgen. van de overledeneJoannes  Hennen
 
Hoen, Sibilla (I500583)
 
7
Doop  Amstenrade  24-02-1781     
Dopelingt: Maria Elisabetha Meijs
Vader van de dopeling              Martinus  Meijs
Moeder van de dopeling            Maria Elisabetha Dormans
Doopgetuige                             Petrus  Oirbons
Doopgetuige                             Maria Elisabetha Cruts
 
Meijs, Maria Elisabetha (I500211)
 
8
Overlijdensaangifte  Kerkrade  01-04-1901     
Overledene                         Johannes Lodevicus Degens
Vader van de overledene     Jan Hendrik Degens
Moeder van de overledene   Maria Gertrud Meys
Echtgen. van de overledene  Maria Catharina Meels
 
Degens, Johannes Ludovicus - Louis - (I500805)
 
9
Overlijdensaangifte  Kerkrade  22-07-1932     
Overledene Maria Helena Pennings
Vader van de overledene Jan Leonard Pennings
Moeder van de overledene Maria Elisabeth Meijs
Echtgen. van de overledene Johann Nicolas Zistermann
 
Pennings, Maria Helena (I500803)
 
10
Overlijdensaangifte  Schinveld  29-06-1924     
Overledene Helena  Meis
Vader van de overledene Frans Joseph Meis
Moeder van de overledene Anna Maria Theunisse
 
Meis, Helena (I500775)
 
11 RAL-AHW 169, 196: Op 4 januari 1707 verkocht de ongehuwde Hendrick Cobben aan Jan Meulebergh, gehuwd met Trijnken Maes, een perceel akkerland "in het oppemer velt aen de oppemer haege" onder Wijnandsrade, oostwaarts Leonaerd Frissen, westwaarts Hendrick Cobben, hoofdzijden Jan Cobben de jonge en de weg van het St.-Stevenshuiske naar Aalbeek. Iedere kleine roede kostte drie schillingen.
RAL-LvO 1756, 236v: 22 maart 1707: De drie zwagers Jan Meulenberg, gehuwd met Catharina Maes, Dirck Drummen, gehuwd met Helena Maes, en de nog ongehuwde Peter Maes leenden geld van Gerardus Cappouns, kanunnik van de OLV-kerk te Maastricht. Jan Meulenberg leende 170 gulden, Dirck Drummen 60 gulden en Peter Maes 120 gulden tegen een rente van 5%. Jan Meulenberg stelde tot borg een halve bunder weide te Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Waltmans, Dirck Drummen en de dorpstraat; Dirck Drummen borgde met zijn huis met weide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Rameckers en Jan Meulenberg, de straat en het erf van Lins Cobben, groot een halve morgen; verder borgde Dirck Drummen met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, de Ludderweg en Hermen Odekercken. Peter Maes stelde tot borg zijn huis met weide, gelegen te Hunnecum-Nuth en grenzend aan Dirck Engelen, Jacob Rameckers, Marten Cobben en de dorpstraat, groot een morgen; verder borgde Peter Maes nog met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, Adam Eeckermans, Hermen Odekercken en de Ludderweg.
Lemmen Meulenberg, vader van Jan Meulenberg, gaf extra garantie door zich eveneens borg te stellen.
RAL-LvO 1758, 137v: Op 6 april 1740 verkocht Jan Meulenbergh, gehuwd met Maria N., bijgestaan door zoon Geurt, mede voor zoon c.q. broer Joannes, ter delging van enige schulden, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meis, 200 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Leonaert Keulen, Jacob Raemeckers en Matthijs Frissen, voor 35 stuivers per kleine roede. 
Meulenberg, Joannes (I500710)
 
12

Begrafenis

St Pancratius Kerk te Heerlen
Begraafplaats: Heerlen Imstenraderweg

 
Vroemen, Jan Hubert Peter (I501021)
 
13
RAL-LvO 1757, 156r: Op 29 december 1723 leende Michiel Meijs, gehuwd met Maria Crampen(!), 100 pattacons tegen 5% van Jan Jacob de Heldevier, en stelde tot onderpand zijn huis, hof en weide op de Drieschen onder Nuth, groot 147 kleine roeden en grenzend aan de Stratenerweg, Reinier Crijns, de weide van Cornelia Meijs, het huis van Reinier Crijns en Peter Cremers; 81 kleine roeden weide, genaamd de Nieuweweide, grenzend aan Mathijs Hautvast, Ercken Hermens en de Nieuwe Weg; 92 kleine roeden land nabij de Drieschen achter de Berg, grenzend aan Geurt Snackers, Reinier Crijns en de Bergerhof.
RAL-LvO 1757, 186r: Op 24 oktober 1726 verkocht Michiel Meijs, inwoner van Heerlen en gehuwd met Maria a Campo, 150 kleine roeden akkerland "de bastaert" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Peter Eggen en Leonaert Limpens. De koper, Merten a Campo, gehuwd met Meijken Meijs, betaalde 25 stuivers per kleine roede.
 
Meijs, Michael - Michiel (I275)
 
14

RAL-LvO 1762, 92r: Op 29 april 1782 werd het testament opgemaakt van Joannes Meijs en diens echtgenote Joanna Limpens. Daarbij werd het volgende bepaald:
a) bij overlijden van de man zou door de weduwe, of anders door zijn erfgenamen, 100 kleine roeden akkerland op het Bergerveld onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, de weduwe Joannes Frissen en de weg, verkocht worden, waarbij de opbrengst bestemd werd voor missen, te stichten bij de paters Capucijnen en Minderbroeders te Maastricht; 
b) indien de vrouw de man zou overleven zou zij direct na zijn dood de eikenbomen, essen, beuken en de populier verkopen om met de opbrengst de begrafenis, vervallen keuren e.d. te betalen;
c) bij overlijden van de vrouw zou door de weduwnaar, of anders door haar erfgenamen, ca. 90 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Joannes Diederen en Joannes Limpens, verkocht woorden, waarbij de opbrengst bestemd werd voor missen, te stichten bij de paters Capucijnen en Minderbroeders te Maastricht;
d) tot universele erfgenamen van de man werden benoemd diens nicht Anna Boesten (of haar kinderen) te Antwerpen voor een vierde deel; de kinderen van wijlen diens nicht Maria Boesten voor een vierde deel; het kind van wijlen zijn nicht Elisabeth Boesten uit Maaseik voor een vierde deel; en de twee kinderen van wijlen zijn nicht Joanna Boesten eveneens voor een vierde deel, met de bepaling dat [haar zoon] de blinde Joannes Caspar Goossens uit dat kwart vooraf 100 gulden zou ontvangen en het restant met zijn zwager Joannes Zoutzen zou delen [de familierelatie Boesten loopt via Anna Cremers, gehuwd met Joannes Boesten. Zij is de zus van Catharina Cremers, moeder van Joannes Meijs];
e) bij vooroverlijden van een der genoemde kinderen zouden hun nakomelingen erven en hun eventuele echtgenoten het vruchtgebruik genieten;
e) tot universele erfgenamen van de vrouw werden de kinderen van wijlen haar broers Leonard en Joannes Limpens benoemd, met de nadrukkelijke bepaling dat het deel van Maria Limpens uitsluitend naar haar kinderen uit het huwelijk met Mathias Jongen mocht gaan;
f) aangaande de in 1753 gestichte fundatie voor negen maanden vroegmissen in de kerk van Nuth werd bepaald dat de man voor zes maanden (oorspronkelijk zeven) en de vrouw voor drie maanden (oorspronkelijk twee maanden) het geld zou bijdragen;
g) derhalve zou de vrouw 550 gulden zou bijdragen, waarvoor zij borgde met 166 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Limpens en de weg;
g) derhalve zou de man 1100 gulden bijdragen in de fundatie, waarvoor zoveel goederen verkocht zouden worden als nodig was om de fundatie te betalen.

RAL-LvO 1764, 92: Op 2 november 1790 verkochten de erfgenamen van Joannes Meijs (te weten Anna Boesten, J.M. Lamperts, J. Wouters, Ferdinandus de Raedt, Godefridus Garre, Johannes Zoutzen, N. Bindels en J.C. Goossens) aan Henricus Urlings, gehuwd met Maria Kleintjens, een huis met schuur, stallen, huisweide en moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Vaes Bemelmans, Lendert Kurfs, Joannes Hermens en de dorpstraat, volgens meting 142 1/2 kleine roeden, belast met 1/10 kop rogge aan de kerk van Nuth en 1/10 kop rogge aan de kerk van Wijnandsrade, en de moestuin met zijn keur in de cijnskaart Doenrade. De koopsom bedroeg 1050 gulden. De verkopers gaven 50 gulden aan de koper, makende 1100 gulden. Dit bedrag was door Joannes Meijs in zijn testament van 29 april 1782 bestemd voor vroegmissen in de parochiekerk van Nuth. Dit bedrag werd nu een lening tegen 4% ten behoeve van de kapellanie van Nuth. Henricus Urlings borgde met het aangekochte huis en met drie stukken akkerland:
a) 100 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "aen het witgen", grenzend aan heer a Blisia, de erfgenamen Joannes Hermens en Bartel Drummen;
b) 56 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "op den Nagel", grenzend aan Caspar Frijns, Lambertus Ackermans en Dirck Cloots;
c) 150 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "aen het witgen", grenzend aan de kinderen van Christiaen Hautvast, Joannes Drummen, Hermen Meijs en heer a Blisia.

 
Limpens, Joanna (I500686)
 
15

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-14421-13984-61?cc=1831469&wc=10717506 bij aangifte geboorte dochter Anna Maria is vader quarente deux maar dan zou hij eerder geboren zijn. maar dan zou hij 1756 geboren zijn en dat klopt weer niet met andere akten? 

 
Meijs, Jacobus (I500346)
 
16

Op 30 december 1697 verkocht de familie Van Eijnatten de hoeve De Vrank en de Köpkesmolen aan Paschasius de Hesselle en zijn erfgenamen voor 20.000 gulden. 6 Dit was voor Merten a Campo aanleiding om terug te keren naar Remersdaal, alwaar hij op 12 februari 1705 in zijn huis De Born overleed. 

 
à Campo, Martinus (Merten) (I1771)
 
17

De getrouwde M. C. Hautvast heeft met Claudius Ernestus Voncken lange  tijd op Hoeve Ter Eijck op de Heerlerheide gewoond . Na het overlijden van haar man op 11-02-1820 heeft de weduwe een testament laten opstellen door de Koninklijken Notaris Jan Reinier Lemmens, residerende  te Lutterade , gemeente Geleen. Zulks op de datum : 28 december 1822. Maria Cath .Hautvast is dus pas na deze overleden en niet op 11 febr. 1820

Een stukje inhoud uit voornoemd testament:
Voor mij, J.R. Lemmens , enz,enz. is verschenen Maria Catharina Hautvast, weduwe van Claudius Ernestus Voncken, zonder beroep, wonende te Hoensbroek, kanton voornoemd; welke komparante dit haar tegenwoordig testament aan mij notaris heeft gedikteerd .hetgeen ik op haar verzoek eigenhandig heb geschreven zoal zij het mij gedikteerd heeft ,als volgt

Om de geschillen en moeilijkheden, die na mijne dood tussen mijne kinderen zouden kunnen ontstaan, te vermijden, heb ik raadzaam gevonden, zo mijne en mijn mans nalatenschap te verdelen als volgt;

Alles verleden ten huize van de genoemde weduwe Voncken, te Hoensbroek, 28 december1822.

 

Waar en wanner Maria Catharine Hautvast overleden is, is onduidelijk

 
Hautvast, Maria Catharina (I1009)
 
18

Overlijdensaangifte
Hulsberg 09-06-1901
Overledene: Lodewijk Vleugels
Vader overledene: Jan Werner Vleugels
Moeder overledene: Maria Helena Moberts
Echtgen. overledene: Maria Catharina Meijs

 
Vleugels, Ludovicus (I500439)
 
19

Berg. Luydt BOUTEN later na ovl. Matthijs Knubben gehuwd met Liebert de Tytz, schepen van Berg. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4355 fol. 27 vo.]
Berg. Vermeldingen van Luydt BOUTEN, weduwe van Matthijs Knubben. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4354 fol. 32 vo., 34, 103 & 106]


 
Knubben, Joannes (I1469)
 
20

Berg. Luydt BOUTEN later na ovl. Matthijs Knubben gehuwd met Liebert de Tytz, schepen van Berg. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4355 fol. 27 vo.]
Berg. Vermeldingen van Luydt BOUTEN, weduwe van Matthijs Knubben. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4354 fol. 32 vo., 34, 103 & 106]


 
Bouten, Lutgardis "Luydt" (I1470)
 
21

Berg. Luydt BOUTEN later na ovl. Matthijs Knubben gehuwd met Liebert de Tytz, schepen van Berg. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4355 fol. 27 vo.]
Berg. Vermeldingen van Luydt BOUTEN, weduwe van Matthijs Knubben. [1601 - 1629 - Rijksarchief Limburg, L.v.O. inv. nr. 4354 fol. 32 vo., 34, 103 & 106]


 
de Tyts (Tytz), Lebuinus (Liebert) (I500277)
 
22

RAL-LvO 1755, 217v: Op 1 februari 1662 leende Jan Raven, gehuwd met Truijtgen Frissen, 200 gulden tegen 6 1/4 % van Johan Buckems, burger van Maastricht. Tot onderpand diende vijf morgen huis met hof en weide te Helle onder Nuth, grenzend aan Sijmon Raven, Jan Mullens, Brul Jan, de erven van Houb Odekercken en de weg door Helle, belast met een kop rogge aan de kerk van Wijnandsrade.
Deze lening werd op 3 juli 1666 afgelost.

RAL-LvO 1755, 237r: Op 5 augustus 1665 verkocht Servaes Lijmpens, gehuwd met Meijcken Boonen, aan Jan Raven, gehuwd met Truijtgen Frissen, een halve bunder en 36 kleine roeden akkerland nabij Helle onder Nuth, grenzend aan Sijmon Raven, Jan Wuestenraedt, Dirck Dremmen en Corst Frissen, voor 15 stuivers per kleine roede.

RAL-LvO 1755, 257r: Op 7 februari 1667 verkocht Encken Frissen, weduwe Jan Bosch, bijgestaan door haar broer Nicolaes Frissen, landmeter, en door haar schoonzoon Andries Sijben, aan Jan Raven, gehuwd met Truijtgen Frissen, drie morgen weiland te Helle onder Nuth, grenzend aan Jan Smismans, Jan Raven, het erf van Houb Odekercken, Sijmon Raven en de straat door Helle. Het geheel was belast met vijf vierde pond was aan de kerk van Nuth. Iedere kleine roede kostte twee gulden. Het geld moest binnen acht dagen te Maastricht aan de heer Lodewicus, predikant te Maastricht, betaald worden.

RAL-LvO 1756, 25r: Op 23 december 1693 sloot Jan Raven, gehuwd met Anna Meijs, een akkoord met Hans Jurgen Bour, gehuwd met Ida Raven. Zij was de dochter van Jan Raven uit zijn eerste huwelijk. Er werd afgesproken dat de erfrechten op de nalatenschap van wijlen haar, niet met naam vermelde, moeder met 100 pattacons voldaan zouden worden. Ter plaatse werden 33 pattacons uitbetaald. De volgende 33 pattacons zouden op 1 oktober 1695, het restant twee jaar later uitbetaald worden.

RAL-LvO 1756, 76r: Op 9 juli 1696 werd een conflict bijgelegd tussen Maria Stassen, weduwe Henricus Munix, en haar kinderen enerzijds, en Jan Raven anderzijds. Op 10 mei 1687 had Maria Stassen aan Jan Raven een huis met weide, ongeveer 50 kleine roeden groot en gelegen te Helle-Nuth, grenzend aan Jan Raven en Vaes Swelsen, overgelaten. Maar Jan Raven had tot nu toe niet van zijn aankoop kunnen genieten. Afgesproken werd dat Maria Stassen, die de aankoopsom nog niet van Raven gekregen had, Peter Sijben aan zou spreken op negen jaar gebruik van het huis en de wei. Verder verkocht zij bij deze aan Jan Raven voor 350 gulden twee stukken land op de Grachtweg, het een ter grootte van 155 1/2 kleine roeden, het ander 53 kleine roeden. Jan Raven betaalde ter plekke 50 gulden. Tot borg voor het overige geld stelde hij zijn huis en hof met weide te Helle, groot twee bunders, en twee morgen land achter de weide.

RAL-LvO 1756, 71r: Op 28 augustus 1696 kocht Jan Raven van Jan Smitsmans, gehuwd met Cornelia Aerts, 250 roeden land op de Nelisweg naast Jan Raven zelf, elke kleine roede voor 18 stuivers, alsmede nog twee elzen en een vracht kolen. Het land was belast met anderhalf vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade en een half vat rogge aan de schutterij van Wijnandsrade, het vat gerekend aan tien pattacons, te korten op de prijs. Van de gewassen mocht de koper alleen het stro genieten, de rest was voor de verkoper.

RAL-LvO 1756, 78r: Op 18 januari 1697 werd ten woonhuize van Jan Raven, "cranck van lichaem wegens de accident aen een been", diens testament vastgelegd. Hij meldde dat hij een kind had uit zijn eerste huwelijk met wijlen Anna Swilden en drie kinderen met Anna Meijs. Zijn vier kinderen zouden gelijkelijk delen. Mocht Anna Meijs na zijn dood hertrouwen dan zouden de kinderen de helft van alle goederen direct mogen opeisen. Anna Meijs mocht dan het vruchtgebruik hebben van de andere helft die na haar dood aan de vier kinderen zou toekomen. Indien zij niet hertrouwde, mocht zij het vruchtgebruik van alle goederen genieten. De kinderen zouden bij hun huwelijk elk een bunder land krijgen, elk twee koeien en een varken, de dochters een bed met toebehoor en de zonen de waarde daarvan. Verder mocht zijn vrouw de goederen "aen den bergh" verkopen om een schuld van 67 pattacons aan zijn schoonzoon in Duitsland (= Hans Jurgen Bour) af te lossen.

 
Raven, Joannes (I685)
 
23

Naissance: Deliège Joseph AEB Binche AD 1880 83

Evenement: Domicile [10 mai 1880] Binche,7130,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE
Deliège Joseph AEB Binche AD 1880 83

Deces Heure: 13:30

Temoin Deces: Florent Boudart (1837-) , Déclarant

Temoin Deces: Joseph Deliège (1850-1912) , Déclarant , Père

Temoin Deces: Victor Williams , Officier d'état civil

_ULS: YES

 

 

Bronnen

 • Overleden: Binche AD 1880 83 - Deliège Joseph - Deed - AE Belgique - Internet - Deliège Joseph AEB Binche AD 1880 83
  N°83: Du onzième jour du mois de mai, l’an mil huit cent quatre-vingt à neuf heures du matin, acte de décès de Deliège Joseph né à Binche le quatorze octobre mil huit cent septante neuf, y domicilié, fils de Deliège Joseph et de Meys Lucie, colporteurs domiciliés à Binche, décédé hier six mai à une heure et demie de relevée, rue de Mons n°50. Sur la déclaration dudit Deliège Joseph âgé de vingt-neuf ans et de Boudart Florent âgé de quarante-trois ans, maçon domiciliés en cette ville. Dont acte dressé en la maison communale par nous soussigné Williams Victor, échevin officier de l’état civil de la ville de Binche, duquel acte il leur a été donné lecture. Le premier comparant a déclaré ne savoir signer, le second a signé.
 
Deliège, Joseph (I500981)
 
24

Naissance: Deliège Reine AEB Binche AD 1883 39

Evenement: Domicile [11 fevrier 1883] Binche,7130,Hainaut,Wallonie,BELGIQUE
Deliège Reine AEB Binche AD 1883 39

Deces Heure: 12:0

Temoin Deces: Joseph Meys (1856-1911) , Déclarant , Oncle

Temoin Deces: Joseph Deliège (1850-1912) , Déclarant , Père

Temoin Deces: Gustave Wanderpepen , Officier d'état civil

_ULS: YES

 

 

Bronnen

 • Overleden: Binche AD 1883 39 - Deliège Reine - Deed - AE Belgique - Internet - Deliège Reine AEB Binche AD 1883 39
  N°39 : Du douzième jour du mois de février, l’an mil huit cent quatre-vingt-trois à neuf heures du matin, acte de décès de Deliège Reine née à Binche le onze février mil huit cent soixante-dix-huit, y domiciliée, fille de Deliège Joseph, colporteur et de Meys Lucie, ménagère, domiciliés en cette ville, décédée le onze de ce mois à midi, rue de Mons n°50. Sur la déclaration dudit Deliège Joseph âgé de trente-deux ans et de Meys Joseph âgé de vingt-six ans, colporteur, oncle, domiciliés à Binche. Dont acte dressé en la maison communale par nous soussigné Wanderpepen Gustave, bourgmestre officier de l’état civil de la ville de Binche, duquel acte il leur a été donné lecture. Le premier comparant a déclaré ne savoir signer, le second a signé.
 
Deliège, Reine (I500982)
 
25

 

 

 

 

 

 

 

Aard van de akte:

 

 

 

 

 

 

Inventaris

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving:

 

 

 

 

 

 

Inventaris te Heerlen van de goederen uit de nalatenschap van de echtelieden Widdershoven-Meijs

 

 

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

2-1-1878

 

 

 

 

 

 

 

Genoemde:

 

 

 

 

 

Mathijs Joseph Widdershoven

 

 

 

 

Datum:

2-1-1878

 

 

Voornaam:

Mathijs Joseph

 

 

Achternaam:

Widdershoven

 

 

Plaats:

Heerlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Catharina Meijs

 

 

 

 

Datum:

2-1-1878

 

 

Voornaam:

Johanna Catharina

 

 

Achternaam:

Meijs

 

 

Plaats:

Heerlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaris:

 

 

 

 

 

 

Lemmens, J.A.

 

 

 

 

 

 

 

Aktevorm:

 

 

 

 

 

 

Minuut

 

 

 

 

 

 

 

Aktedatum:

 

 

 

 

 

 

2-1-1878

 

 

 

 

 

 

 

 

Akteplaats:

 

 

 

 

 

 

Heerlen

 

 

 

 

 

 

 

Archiefnummer:

 

 

 

 

 

 

116 Notariele archieven, Heerlen, 1671 - 1925

 

 

 

 

 

 

 

Aktenummer:

 

 

 

 

 

 

2 (beschikbaar op microfiche)

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisnummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats:

 

 

 

 

 

 

Heerlen

 

 

 

 

 

 

 

Toegangsnummer:

 

 

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

Vindplaats: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meijs, Joanna (Maria) Catharina (I500316)
 
26

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-15066-26233-85?cc=1831469&wc=10731112 zegt geboren op 18 januari

 
Meijs, Maria Mechtildis (I500107)
 
27

Overlijdensaangifte  Amstenrade  26-02-1805     

OverledeneMarie Judix Meijs

Vader van de overledeneMartin  Meijs

Moeder van de overledeneMarie Elisabeth Dormans
 
Meijs, Maria Judith (I500212)
 
28

overleden na 2 januari 1693 (treedt op als schepen) maar voor 11 november 1694 (vrouw vermeld als weduwe)

 
Timmers (Tummers), Schepen Arnoldus (I687)
 
29

Eijssen-Oosterbaan, 77 geeft haar ouders met de kanttekening "vermoedelijk", dochter van Reinerus SCHETGENS en Elisabeth NN.

 
Schetgens, Maria (I1025)
 
30

RAL-LvO 1757, 301v: Op 12 mei 1731 verklaarde Anna Cremers, weduwe Jan Boesten, bijgestaan door de voogden Peter Meijs en Gerard Boesten

 
Meijs, Petrus (I500063)
 
31

RAL-LvO 1759, 191r: Op 15 maart 1733 kocht Laurens Meijs van zijn zwager Claes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, 84 kleine roeden akkerland "aen het Stepken" aan de Nelisweg, oost Jan Timmers, west de erven a Blisia, voor 25 stuivers per kleine roede. 
RAL-LvO 1759, 191v: Op 3 december 1734 kocht Laurens Meijs van zijn vader Herman Meijs 112 kleine roeden laatgoed, akkerland, gelegen in het Helleveld, oost Gabriel Limpens, west erven Thevis Hermans, voor 112 gulden. 
RAL-LvO 1320, 98: Op 18 maart 1752 verkocht Laurens Meijs, gehuwd met Margaretha Donders, aan Stas Maes, gehuwd met Anna Schurgers, een moestuin te Lutterade onder Geleen. Het geheel was laatgoed, 13 1/2 kleine roede groot en grensde aan de steeg, Joannes Lentgens, Lodewijk Keulers en Joannes Crousen. Hij ontving als koopsom 33 gulden en 15 stuivers. Het land was weinig vruchtbaar en diende behoorlijk bemest te worden. 
RAL-NA 4183: Op 24 mei 1753 verklaarde Hermen Meijs, weduwnaar Helena Hautvast, dat hij op 5 of 6 oktober 1749 van zijn zoon Laurens, gehuwd met Margriet Donders, had ontvangen: 30 dukaten, vijf oude Franse pistoletten, een verdugadijn, een merliton, 35 zilveren guldens, het geheel ter waarde van 400 gulden om een lening af te betalen aan de heer Heldevier. Verder had hij van zijn zoon nog 34 gulden en 25 vaten rogge gekregen, zijn inkomsten gedurende de zes jaar dat hij als schaapherder te Hely bij Valenciennes en in andere plaatsen in Frans-Vlaanderen had gewerkt. Omdat Herman Meijs zijn zoon niet kon terugbetalen, kreeg hij daarvoor twee merries en zoogveulens, twee koeien, een zeug met twee biggen, 33 schapen en 16 lammeren, een kar met ploeg en eg, alle huisraad en alle staande gewassen. Verder werd nog melding gemaakt van het feit dat Laurens 14 jaar bij zijn vader gewoond en gewerkt had en zijn tweede vrouw anderhalf jaar. 
RAL-LvO 1759, 113v: Op 29 maart 1754 kocht Laurens Meijs van Anthoon Waltmans, in tweede huwelijk met Elisabet Bruls, diens huis met moestuin en mesthof, gelegen aan de Nelisweg te Helle-Nuth, grenzend aan Maria Ackermans en Hendrik Eggen, voor 300 gulden. Bepaald werd dat de verkoper, die het geheel op 15 augustus 1751 van Anthon Frissen gekocht had, tot en met 30 april 1754 in het huis mocht blijven wonen. 
RAL-LvO 1759, 162v: Op 15 juli 1757 verklaarde Laurens Meijs dat hij via naasting twee stukken akkerland had verworven, te weten 392 kleine roeden in het Helleveld, oost Joannes Frisschen, west Peter Eggen en Mathevis Hermans, zuid Joannes Beckers, afkomstig van Joannes Hermans. Het tweede stuk, 201 1/2 kleine roeden aldaar gelegen, oost Nicolaas . Campo, west Herman Snackers, afkomstig van Nicolaes a Campo, schepen van Nuth, die beide stukken kocht voor 25 stuivers per kleine roede. 
RAL-LvO 1759, 190r: Op 16 juni 1758 leende Laurens Meijs 200 gulden tegen 5% van de Proviseurs van de armen van Nuth. Tot onderpand dienden:
a) huis, hof en weide te Helle aan de Nelisweg
b) 112 kleine roeden land in het Helleveld
c) 84 kleine roeden land aan het Stepken
d) 100 kleine roeden land in het Stratenerveld "in de swartcuijl", oost Marten a Campo, west Gerard Boesten, belast met vijf molster haver in de cijnskaart van Berg
Zijn schoonzoon Joseph Raven loste de lening op 22 april 1782 af. 
RAL-LvO 1761, 247v: Op 25 juni 1768 verkocht Laurens Meijs, bijgestaan door zoon Herman, aan zijn broer Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raven, 70 kleine roeden beemd te Helle, tussen Joannes Hermens en oostwaarts de "quatelensack" voor 133 gulden en 15 stuivers.
RAL-LvO 1760, 167r: Op 19 maart 1770 kocht Laurens Meijs van Hendrik Eggen, weduwnaar van Maria Ornstee, bijgestaan door Cornelia en Mathijs Eggen, 58 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg tussen Claes Snackers, erven Nicolaes a Campo en Gereth Timmers voor 116 gulden. De knoppen van de staande gewassen zouden naar de verkopers gaan
SAH-Archief Nuth 1, tafel 161: In het schatboek van Nuth (ca. 1774) stonden voor Laurentius Meijs van Helle de volgende goederen geregistreerd.
1. 110 kleine roeden land op het Helveld, noord Hermen Snackers, zuid Gabriel Limpens, oost erven Lendert Limpens, west Geurt Hermens
2. een morgen in d'overdelle, noord erven Willem Bemelmans, zuid erven Lendert Limpens, oost Merten a Campo, west Joannes Boesten en Joannes Hermens
3. 80 kleine roeden land aan het Stepken, noord heer . Blisia, zuid erven Jan Bemelmans, oost Jan Timmers, west Nelis Lemmens
4. 80 kleine roeden land op de Nelisweg, noord Jan Hermens, zuid Nelis Lemmens, oost ..., west Gereth Timmers
5. 58 kleine roeden in dÆoverdellen, noord en west de erven Claes Snackers, zuid Gerard Timmers, oost Nicolaes a Campo
6. 19 kleine roeden moestuin in de Helle, noord hijzelf, we en zuid de straat, oost erven Jan van Loo
7. 72 kleine roeden beemd in 't Horen, noord de gemeente, zuid de straat, oost Joannes Meijs, west Thevis Bemelmans
8. 103 kleine roeden weide in de Hell, noord Willem Raeven, zuid Joannes Meijs, oost de weduwe Mathias Moenen, west Joannes Raeven
9. 10 1/2 kleine roeden huis met schuur en stallen in de Hell, oost en zuid hijzelf, west de straat en noord Hendrik Eggen. 
RAL-LvO 1763, 240r: Op 21 maart 1776 kocht Laurens Meijs van zijn zoon Herman 90 kleine roeden akkerland "aen het stepken" tussen Jan Timmers en Nelis Lemmens, doorsneden door de Trichterweg, voor 270 gulden. 
RAL-LvO 1763, 60v: Eveneens op 21 maart 1776 kocht Laurens Meijs van Joannes Petrus Frissen, gehuwd met Anna Habets, circa 80 kleine roeden beemd in het Hooren, grenzend aan Joseph Meijs en Thevis Bemelmans, voor 45 stuivers per kleine roede, het geheel belast met twee kapoenen aan de pastorie van Beek. 
RAL-LvO 1763, 61v: Deze beemd, bij meting slechts 59 1/2 kleine roeden groot, verkocht hij op 10 februari 1786 aan Joannes Petrus Mennens, gehuwd met Maria Catharina Ruijters, voor 174 gulden, zeven stuivers en twee oort. Mennens bleef 100 gulden schuldig die hij beloofde te betalen na de dood van zijn schoonmoeder Elisabeth Deckers. 
RAL-LvO 1762, 102r: Op 19 april 1782 deed Laurens Meijs afstand van het vruchtgebruik op zijn goederen onder Helle, omtrent anderhalve bunder groot, opdat zijn schoonzoon Joseph Raeven een lening van 400 gulden kon afsluiten met E.H. Cruts, rijproost van Vaesrade. Met het geld loste hij een lening van zijn schoonvader af, alsmede enige openstaande rekeningen.

 
Meijs, Laurentius (Laurens) (I397)
 
32

RAL-LvO 1763, 103v: Op 1 mei 1787 verkochten de erfgenamen Nicolaes Snackers aan Maria Ida en Mattheus Leunissen, meerderjarige kinderen van wijlen Severen Leunissen en Anna Catharina Hermens, een stuk akkerland in de Overdellen onder Nuth [maten niet ingevuld], grenzend aan Joannes Timmers en Martinus a Campo, voor drie gulden en vijftien stuivers per kleine roede, zoals op 14 december 1786 als hoogstbiedende verbleven.
SAH-NA L. Willems Hoensbroek 1812, 94: Op 30 juni 1812 verkocht Mathijs Leunissen aan Thomas Hermans 25 are en 40 centiare akkerland op de Rode Poort in het Helleveld te Nuth voor 292 franken.
RAL-NA Kerckhoffs Schinnen 3804, 630: Mathijs Leunissen, akkerman, en zijn echtgenote Marij Elisabeth Meijs verkochten op 24 januari 1820 aan haar broer en zus Willem en Maria Helena Meijs, akkerlieden, hun derde deel in een huis met weide, moestuin en toebehoren, 41 are 40 centiare of 200 kleine roeden groot. Het geheel lag te Grijzegrubben tussen Pieter Hautvast, Joannes Limpens, de straat en de Holleweg. De koopsom bedroeg 189 gulden of 400 franken.
RAL-NA Kerckhoffs 3804, 1051: Op 12 februari 1822 kocht Mathijs Leunissen samen met Andries Walen perceel nummer 22 tijdens een veiling van gemeentegrond. Zij betaalden 22 gulden en 37 centen voor negen roeden en 89 ellen onbebouwde grond te Helle. Het land grensde aan AndriesWalen en de beek.
RAL-NA Kerckhoffs 3805, 1328: Op 1 december 1823 ruilden Joannes Diederen, timmerman te Nuth en weduwnaar van Helena Meijs, en Mathijs Leunissen, akkerman en gehuwd met Anna Elisabeth Meijs, land. Diederen gaf 30 roeden en 32 ellen onder Nuth op het Helleveld, grenzend aan Mathijs Leunissen, Jan Spijckers en Andreas Walen, alsmede twee roeden en 79 ellen aldaar tussen Mathijs Leunissen en de erven Leonardus Schorens. Leunissen gaf hem 33 roeden en twaalf ellen op Het Helleveld, grenzend aan hun goederen. Beide stukken land werden gewaardeerd op 151 gulden en twintig centen.
SAH-NA L. Willems Hoensbroek 1829: Op 27 april 1829 verkocht Anna Elisabeth Meijs aan Renier Jacobs, gehuwd met Anna Elisabeth Jacobs, 24 roeden en 31 ellen weiland te Grijzegrubben voor 232 gulden en twaalf centen.

 
Leunissen, Mathias (I593)
 
33

RAL-LvO 1760, 236v: Op 21 oktober 1769 verkocht de ongehuwde Willem Raeven aan zijn zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raeven, 90 kleine roeden akkerland op het Grefken onder Nuth, grenzend aan Joannes Queijsen, Nelis Lemmens, Joannes Schoorens en de Nelisweg. Iedere kleine roede kostte 35 stuivers.

 
Raven, Wilhelmus (I693)
 
34

1898: Bij het overlijden van zijn vrouw Agnes Kehren was hij stoker en woonde in Eilendorf. Op de overlijdensakte wordt hij Van Wersch  genoemd

 
Kehren, Agnes (I501150)
 
35

1900: Bij zijn overlijden was hij 33 jaar. Zijn eerste vrouw overleed ook op 33 jarige leeftijd. Hij was Fabrikheizer, = fabrieksstoker. De ambtenaar schreef Van Wersch.

 
van Wersch, Johan Leonard (I501149)
 
36

29 mei 1736 overlijdt Ida Raven (senex vidua)genoemd in RAL-LvO 1756, 25r (23 december 1693) en RAL-LvO 1757, 23r (2 januari 1711). In 1711 treedt zij op met twee zonen, waarvan de oudste "over de vierentwintich" is. Dit plaatst haar qua leeftijd in het eerste huwelijk. 

 
Raven(1), Ida (I1704)
 
37

grafsteen bij de kerk van Nuth: Ao 1639 den 9 juny starf Korstgen Kreins und sein Hausfraw Katrein starf 1649 den 15 may.

RAL-LvO 7078, 185r: Op 4 maart 1595 verkocht Jan Partuijns, burger van Maastricht en gehuwd met Heijlke, dochter van wijlen Wolter Kruijtsloeters, aan Kersten Crijns, gehuwd met Catharina, de dochter van wijlen Herman Tummers, een halve bunder en elf kleine roeden akkerland "op de camp" te Hellebroek, grenzend aan Peter Retersbach en Lijntgen Roijcx, alsmede ca. een halve morgen weiland aldaar gelegen, grenzend aan de pastorie van Nuth en het voornoemde stuk land, welke weide was belast met een half vat rogge aan de pastoor van Nuth.

RAL-LvO 7082, 158v: Op 12 mei 1622 vond een goederenruil plaats tussen Corstgen Crijns, gehuwd met Catharina Timmers, en Jan Nuchelmans. Corstgen Crijns gaf een morgen weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Corstgen Wijngardts en de erfgenamen Geurt Ubachs. In ruil gaf Jan Nuchelmans een morgen weiland te Hellebroek, in welke weide het huis van Corstgen Crijns gelegen was. De lasten op deze weide, zijnde een kwart smout en een kop haver aan de kerk van Wijnandsrade, alsmede twee oort cijns en twee keuren bij overlijden, bleven bij Jan Nuchelmans.

 
Kreins, Christianus /Crijns (I1028)
 
38 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I157)
 
39

Overledene: Margaretha Donners

Echtgen. overledene: Laurentius Meijs

 
Donners, Margaretha (I538)
 
40

Domicilie

Adres: Halbwinner auf dem Oberfrohnrather Hof um 1780., Horbach (Dld.)Oberfrohnrath

 
Haamann, Franciscus (Frans) (I501116)
 
41

Geboorte - Bergerheide Laurensberg (Dld.)Bronnen: O.C.G.L.Laurensberg;KRA.200-09;200-11

Doop - Laurensberg (Dld.)
Bronnen: Familiënbuch Laurensberg von Willi Dovern

 
Haamann, Franciscus (Frans) (I501116)
 
42

verleden - Horbach

Overleden 85 jaar aan "Schlaganfall"

Bronnen: O.C.G.L.-KRA 243-1 Parochie Horbach

 
Haamann, Franciscus (Frans) (I501116)
 
43

domicilie: Rheinaldsraat 17. (Voorheen Heulstraat 1-3 Heerlerheide)
Valkenburg. (vanaf Februari 1991 in Heerlen (Huize "Douvenrade")

Joosten,Antoon Eduard: Ingeschreven in Hoensbroek Holijsterberg 18 op 10-8-1927 vanuit Heerlen als Mijnwerker. (Later Hoensbroek Kouvenderstraat 214).
Vertrok 4-2-1928 weer naar Heerlen (Heulstraat 3).
Vestigde zich weer in Hoensbroek op 11-11-1931 in de Nieuwstraat 13 (Als Bakker) vanuit Berg en Terblijt ??. Vertrok weer naar Heerlen (Heerlerheide) Heulstraat 3 op 11-4-1932.

 
Joosten, Antonius Eduardus (I500867)
 
44

Gehuwd met Johan Wendelin Hubert Hamers en hun kinderen

 

 
Meijs, Anna Elisabeth Susanna (I1393)
 
45

http://kranten.delpher.nl/nl/view/index?image=ddd%3A010362744%3Ampeg21%3Ap004#ocr       of de volgende

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%28meijs+waubach+NOT+duiven+NOT+vinken%29&coll=ddd&resultsidentifier=ddd%3A010362744%3Ampeg21%3Aa0049&page=5&identifier=ddd%3A010362744%3Ampeg21%3Aa0049

Handlichting. Bij beschikking van den Katonrechter te Heerlen, dd. 22 Juli 1938, is aan FRANS MEIJS, geboren te Kerkrade den 17den Juni 1919, wonende te Waubach, gemeente Übach over Worms, Vogelenzangweg no. 22, krachtens de bepaling van art. 480 van het Burgerlijk Wetboek HANDLICHTING verleend tot het huren van een caféhuis met aparte woning, deze aparte woning onder te verhuren, het cafébedrijf uit te oefenen, daartoe inkoopen te doen en verder alle rechtshandelingen te verrichten, welke tot zulk een bedrijf behooren. De Waarnemend Griffier bij het Kantongerecht te Heerlen: 7975 H. J. PORTZ.

 
Meijs, Frans (I127)
 
46

Beroep: Oud-koster van de parochiekerk van Eckelrade. begiftigd met de Pauselijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.
Ruim 60 jaar lang was zijn dagelijks leven voor een niet gering deel gewijd aan de verzorging van de kerk en de erediensten.

 
Meijs, Joannes Henricus (I500165)
 
47

Naissance Heure: 11:0
Temoin Naissance: Marie Céleste Pitot (1850-) , Déclarant
Temoin Naissance: Gustave Babusiaux , Officier d'état civil

_FIL: RECOGNIZED_CHILD

Bronnen

 • Geboorte: Binche AN 1892 8 - Blairon Joseph Hypolite (Deliège) - Deed - AE Belgique - Internet - Blairon Joseph Hypolite (Deliège) AEB Binche AN 1892 8
  N°8: L’an mil huit cent nonante deux, le septième jour du mois de janvier à dix heures du matin, acte de naissance de Deliège Jules Hypolite, né le six janvier à onze heures du matin, fils naturel de Deliège Marie Thérèse âgée de dix-neuf ans, couturière, domiciliée à Binche rue de Mons. Sur la déclaration et la présentation de l’enfant faites par Pitot Céleste âgée de quarante un ans, accoucheuse. En présence de Meys Joseph âgé de trente-cinq ans, profession de colporteur domicilié à Binche et de Sauvenière Jean Baptiste âgé de vingt-trois ans, profession de charcutier domicilié à Binche. Dont acte dressé à l’Hôtel de ville par nous soussigné Babusiaux Gustave, échevin délégué officier de l’état civil de la ville de Binche, duquel acte il leur a été donné lecture, la déclarante et les témoins ont signé.
  **L’enfant dont l’acte de naissance est ci-contre a été légitimé par le mariage de ses père et mère Blairon Hyppolite Joseph et Deliège Marie Thérèse, contracté à Binche le 6 octobre 1894.
 
Blairon, Joseph Hyppolite (I500979)
 
48

1809 27a vigesima septima aprilis Nata in Puth, et baptizata est Maria Elisabetha filia legitima Andreae Meijs et Gertrudis Elisabethae Ophelders qui matrimonium contraxerunt in Hoensbroek. Suscipientibus Arnoldo Demacker nomine Mathijae Meijs, et Maria Mechtildis Ophelders.

 
Meijs, Maria Elisabetha (I500100)
 
49

Bron Jan Meijs Nieuwenhagen:

Hij was kapper van beroep en naar ik hoorde zat hij ook een tijd in de gemeenteraad van Nieuwenhagen

 
Meijs, Mathijs Joseph (May) (I2031)
 
50

1806 6a sexta octobris Natus in Puth, et baptizatus est Joannes Wilhelmus filius legitimus Martini Meijs, et Mariae Mechtildis Zelis, qui contraxerunt matrimonium in hac parochia. Suscipientibus Arnoldo Demacker nomine Joannis Wilhelmi Koemans et Catharina Elisabetha Meijers.

 
Zelis, Maria Mechtildis (I500191)
 

      1 2 3 4 5 ... 20» Volgende»
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe