StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 50     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
25-jarig jubileum Jaap Borst
25-jarig jubileum Jaap Borst
Artikel Soester Courant 1985 
 
2
Afscheid Bart Bakker postkantoor Steenwijk
Afscheid Bart Bakker postkantoor Steenwijk
 
 
3
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf: 1835
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf: 1835
Ambtelijk stuk waaruit het waarschijnlijke woonadres van Theodor Schaumburg blijkt: Ratingerstrasse 5 D 
 
4
Artikel in 'Holland: Regionaal historisch tijdschrift', door A.G. van der Steur.
Artikel in "Holland: Regionaal historisch tijdschrift", door A.G. van der Steur.
 
 
5
Belangrijke veiling Vastgoed Steenwijk, Eesveen en Onna
Belangrijke veiling Vastgoed Steenwijk, Eesveen en Onna
Veiling onroerend goed nalatenschap Jansje Veldhuis 
 
6
Bewindvoering Pier Cornelis Bouma 1823
Bewindvoering Pier Cornelis Bouma 1823
 
 
7
Boerderij Nijkerkerweg 14 in Nes met stichtingsteen uit 1768
Boerderij Nijkerkerweg 14 in Nes met stichtingsteen uit 1768
Melis Klases Winia 1768. Dit huis dat is gebouwen niet ver van Nes gelegen God geef dat 't blijft behouwen en geef den eijgenaer zegen. 
 
8
Brand Onnastraat Steenwijk 1889
Brand Onnastraat Steenwijk 1889
Oorzaak en gevolg van een brand door D. Buiter

Uit 'Historische Mededelingen 1986-4' een uitgave van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. 
 
9
Brief Gelmer Duiven en Geesje Emmink aan ouders Jan Gelmers Duiven en Roelofje Nijemeijer in Paasloo uit 1860
Brief Gelmer Duiven en Geesje Emmink aan ouders Jan Gelmers Duiven en Roelofje Nijemeijer in Paasloo uit 1860
De gezondheid van Gelmer en Geesje kwakkelt nogal. Ook de gezondheidstoestand van broer Hendrik is zorgwekkend. De verhuizing van de droge zandgronden rondom Paasloo naar de natte gronden bij het riviertje de Reest heeft ze weinig verbetering gebracht. Een guste koe (koe die geen melk meer geeft) is voor 90 gulden verkocht. 
 
10
Brief Jacob Nijemijer en Sijertien Oosterink aan Jan Gelmers Duiven en Roelofje Nijemeijer uit 1860
Brief Jacob Nijemijer en Sijertien Oosterink aan Jan Gelmers Duiven en Roelofje Nijemeijer uit 1860
In de brief wordt de slechte gezondheid van Hendrik Duiven beschreven en het huwelijk tussen Hendrik Nijemeijer met Stiena van Noord aangekondigd. 
 
11
Brief Jan Zeelte aan Hendrik Duiven naar aanleiding van overlijden Sjoukje Zeelte 1900
Brief Jan Zeelte aan Hendrik Duiven naar aanleiding van overlijden Sjoukje Zeelte 1900
Jan Zeelte is een zoon van Evertje Zeelte, zuster van Sjoukje 
 
12
De Hollandse Cirkel december 2008
De Hollandse Cirkel december 2008
De Machens, landmeters voor de Nederlandse doorstart van het Franse Kadaster. Artikel van prof.dr.ir. Leen Aardoom in De Hollandse Cirkel december 2008. 
 
13
Ex Libris Contant Theodorus Meijer
Ex Libris Contant Theodorus Meijer
Vervaardigd door zijn halfbroer W.J. Rozendaal 1935 
 
14
Familie advertenties Swaters van Schaumburg.
Familie advertenties Swaters van Schaumburg.
Het origineel bevindt zich in het familie archief van de Gratama's te Assen. 
 
15
Foto-album M.M.Sybenga
Foto-album M.M.Sybenga
 
 
16
Geboorteakte Anna Regina Tierates
Geboorteakte Anna Regina Tierates
 
 
17
Geboorteakte Théodore Constans Besse
Geboorteakte Théodore Constans Besse
Op de akte staat als peetvader Jean Baptiste Demaret (huisknecht) vermeld, wiens naam Théodore Besse later na zijn vlucht uit Frankrijk zal overnemen. Als peetmoeder staat Jeanne Losé vermeld. 
 
18
Genealogie familie Reese
Genealogie familie Reese
Opgesteld door Marius Judocus Reese (1803-1846), opgenomen in het cahier met het levensverhaal van Charlemagne Machen 
 
19
Genealogie familie Schaumburg in Essen
Genealogie familie Schaumburg in Essen
 
 
20
Genealogie familie Tukker
Genealogie familie Tukker
Oorspronkelijk opgenomen in het cahier met het levensverhaal van Charlemagne Machen 
 
21
Genealogie familie van Wijk
Genealogie familie van Wijk
Opgesteld door Marius Judocus Reese (1803-1846), opgenomen in het cahier met het levensverhaal van Charlemagne Machen 
 
22
Genealogie families Besse, Machine en Machen
Genealogie families Besse, Machine en Machen
Oorspronkelijk opgenomen in het cahier met het levensverhaal van Charlemagne Machen 
 
23
Groningsche Volksalmanak 1935
Groningsche Volksalmanak 1935
Levensbeschrijving Schelte Sybenga 
 
24
Huwelijk Hendrik Bakker en Aeltje Hartgers
Huwelijk Hendrik Bakker en Aeltje Hartgers
Huwelijk Hendrik Bakker en Aeltje Hartgers 14 maart 1779 te Steenwijk (Nederduits-gereformeerd). 
 
25
Huwelijksakte
Huwelijksakte
Huwelijksakte Theodorr Swaters van Schaumburg en Maria Hofstede 8 september 1828 
 
26
Huwelijksakte Josephus Wijnandus Swaters en Adolphina Francisca Ketteler en de wettiging van hun 5 kinderen.
Huwelijksakte Josephus Wijnandus Swaters en Adolphina Francisca Ketteler en de wettiging van hun 5 kinderen.
 
 
27
Huwelijksbijlagen
Huwelijksbijlagen
Huwelijksbijlagen Theodorr Swaters von Schaumburg en Maria Hofstede 8 september 1828

Opvallend is het uittreksel van de Evangelische Lutherse Kerk uit Kleef. De ouders van Theodoor waren immers beiden katholiek en ook blijkt nergens uit andere archieven dat de moeder barones was. 
 
28
Kadasterkaart 1832
Kadasterkaart 1832
De Bouma's bezitten in 1832 grond in Ferwerd, Hogebeintum en Marrum. In Ferwerd bewonen ze de Feitsma Sathe en een naastgelegen boerderij. De toegangsweg ten Oosten van de Feitsma Sathe heet nog steeds de Boumalaan. Een derde boerderij staat in het terpdorp Hoogebeintum. Daarnaast bezitten ze in 1832 nog twee woningen in Ferwerd zelf.

Kaart gemaakt op basis van www.hisgis.nl 
 
29
Kadasterkaart 1832, Kleasterdyk 17 Berlikum
Kadasterkaart 1832, Kleasterdyk 17 Berlikum
De boerderij van weduwe Poppe Fransens Wynia in 1832 (bron hisgis.nl) 
 
30
Keramisch Onderwijs Centrum
Keramisch Onderwijs Centrum
In 1961 beginnen Hammeke en Johan Bakker samen een pottenbakkerij aan de Sumatrastraat 60-62 in Den Haag. Hammeke woonde het laatste jaar van zijn leven ook op dit adres. 
 
31
Memorie van aangifte der nalatenschap Joseph Swaters van Schaumburg
Memorie van aangifte der nalatenschap Joseph Swaters van Schaumburg
Joseph Swaters van Schaumburg laat zijn bezittingen, te weten het huis bij de grensovergang Oldenkotte en aanpalende kavels na aan zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn echtgenoot ontvangt echter tot aan haar overlijden het vruchtgebruik hiervan. 
 
32
Memorie van successie Jean Baptiste Machen.
Memorie van successie Jean Baptiste Machen.
 
 
33
Minuutplan Giessen met daarop Het Reigersbosch.
Minuutplan Giessen met daarop Het Reigersbosch.
Het gezin Machen huurt vanaf 1808 4 jaar lang langs de Maasdijk in Giessen het kasteel 'Het Reigersbosch'. Het 'Reigersbosch' was een omgrachte adellijke woning, eigendom van een van de belangrijkste families uit het Land van Altena en stamt waarschijnlijk uit 1551. In 1808 werd het huis omschreven als 'een groot en goed huis, omgeven door grachten met een flink gebouw en poort tot ingang waarboven een grote duiventil bestond; een tuin wel twee morgen groot'. Omstreeks 1840 werd het huis gesloopt. De gracht was tot in de twintigste eeuw nog te zien, maar het terrein werd tijdens de naoorlogse ruilverkaveling ge-egaliseerd. 
 
34
Nederlandse staatscourant 15 juni 1882
Nederlandse staatscourant 15 juni 1882
In de Nederlandse staatscourant 15 juni 1882 is een lijst gepubliceerd van de hoogstaangeslagenen in 's-Rijks direct belastingen in de provincie Friesland. Deze lijsten werd gepubliceerd omdat uit de hoogstaangeslagenen in de directe belastingen de leden van de 1e Kamer werden gekozen. Abe Sybenga stond op zo'n lijst vermeld. 
 
35
Openbare verkoop van zathe en landen Berlikum
Openbare verkoop van zathe en landen Berlikum
 
 
36
Overlijden Abe-Jan Sybenga
Overlijden Abe-Jan Sybenga
 
 
37
Overlijdensadvertentie Abe Meindersma
Overlijdensadvertentie Abe Meindersma
 
 
38
Overlijdensadvertentie WJR
Overlijdensadvertentie WJR
 
 
39
Overlijdensakte Antoinette von Schaumburg
Overlijdensakte Antoinette von Schaumburg
 
 
40
Overlijdensbericht Hiddegonda de Vries
Overlijdensbericht Hiddegonda de Vries
Overlijdensbericht Hiddegonda de Vries 
 
41
Overlijdensbericht Jansje Veldhuis
Overlijdensbericht Jansje Veldhuis
 
 
42
Overlijdensbericht Maria Pollius Ferwerda
Overlijdensbericht Maria Pollius Ferwerda
 
 
43
Patent voor een wiellager Louis Swaters van Schaumburg
Patent voor een wiellager Louis Swaters van Schaumburg
Louis Swaters van Schaumburg registreert op 31 augustus 1886 een patent op een door hem doorontwikkeld wiellager. Het patent vermeldt dat Louis woonachtig is in Bochum Duitsland. 
 
44
Rouwadvertentie Contstant Meijer
Rouwadvertentie Contstant Meijer
 
 
45
Rouwadvertentie Hiske Melis Wynia
Rouwadvertentie Hiske Melis Wynia
 
 
46
Rouwadvertentie Maria Magdalena van Assen
Rouwadvertentie Maria Magdalena van Assen
 
 
47
Rouwadvertentie Schelte Cornelis Bouma
Rouwadvertentie Schelte Cornelis Bouma
 
 
48
Schelte de Lange ter aarde besteld
Schelte de Lange ter aarde besteld
 
 
49
Wensch op het voltrokken Huwelijk van Hendrik Duiven en Sjoukje Zeelte
Wensch op het voltrokken Huwelijk van Hendrik Duiven en Sjoukje Zeelte
Burgerlijk door den Echt verenigd, den 17 Mei 1861 
 
50
Willem Kuijk Jzn 1782-1845
Willem Kuijk Jzn 1782-1845
Schoolmeester, Ingenieur-verificateur van het Kadaster en Cartograaf .
Een biografie geschreven door L. Aardoom. 
 

Wilt u gegevens van personen in uw eigen stamboom overnemen? Dat mag, mits u gegevens niet commercieel gebruikt of laat gebruiken. Gegevens waarbij broninformatie is gegeven moet weer tot die bron terug te leiden zijn. Wilt u foto's of documenten overnemen? Voor het publiceren hiervan heb ik veelal zelf toestemming moeten vragen, deze toestemming gaat niet automatisch op u over. Neem dus altijd eerst even contact met mij op.


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe