StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Grafstenen


Treffers 1 t/m 18 van 18     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met 
1
Familiegraf Machen te Warmond.
Familiegraf Machen te Warmond.
Graf van Cornelis Machen en Maria Reese. Later werd hun kleindochter Mary hier ook begraven en, omdat niet bekend is waar hun zoon William begraven is, de naam van William Machen er bij geplaatst. 
R.K. begraafplaats Warmond Gelokaliseerd   
2
Familiegraf met Api, Ami en Abe Jan Sybenga
Familiegraf met Api, Ami en Abe Jan Sybenga
 
Begraafplaats Westerveld - Driehuis Gelokaliseerd   
3
Familiegraf Warmond
Familiegraf Warmond
 
R.K. begraafplaats Warmond Gelokaliseerd   
4
Graf Janny en Reinder van der Woude in Kolhorn
Graf Janny en Reinder van der Woude in Kolhorn
 
    
5
Graf van Jan Duiven in Chesalles-sur-Oron, kanton Vaud Zwitserland
Graf van Jan Duiven in Chesalles-sur-Oron, kanton Vaud Zwitserland
 
    
6
Graf van Kornelis Sybenga op de algemene begraafplaats te Almen, nummer C-16. Grafmaat 4,30 x 2,25 in twee lagen voor 8 (!) personen.
Graf van Kornelis Sybenga op de algemene begraafplaats te Almen, nummer C-16. Grafmaat 4,30 x 2,25 in twee lagen voor 8 (!) personen.
 
Enschede    
7
Graf van Kornelis Sybenga.
Graf van Kornelis Sybenga.
 
Enschede Gelokaliseerd   
8
Graf van Sieberta Duiven en Hilbert Timmerman
Graf van Sieberta Duiven en Hilbert Timmerman
Eesveen IJpenhof 
    
9
Graf van Sjoukje Zeelte
Graf van Sjoukje Zeelte
 
Begraafplaats Steenwijkerwold    
10
Grafsteen Abe Sybenga
Grafsteen Abe Sybenga
Rustplaats van ABE SYBENGA, in leven burgemeester van Oostdongeradeel, geboren te Nijkerk 23 Juni 1829, overleden te Metslawier 3 December 1898, echtgenoot van van MARIA MAGDALENA BOUMA 
Oosternijkerk Gelokaliseerd   
11
Grafsteen familie Machen Basel
Grafsteen familie Machen Basel
 
 Gelokaliseerd   
12
Grafsteen Froukje van der Meer, in de kerk van Tjerkwerd
Grafsteen Froukje van der Meer, in de kerk van Tjerkwerd
Hier ligt begraven Froukje van der Meer in leven echtgenoote van ... S. Cahai leeraar deser gemeente gestorven den 10 maart 1784 in 't 30ste jaar haares ouderdoms moeder van 4 in leven zijnde kinderen terwijl een vijfde naast haar en een zesde in haar hunne graven hebben.

Op de steen van Froukje zijn letters weggekapt . Titels als “vrouwe” of “heer” paste niet in de tijd van Patriotten en Franse overheersing. In 1796 werden alle “trotse titels” verwijderd, zo ook bij Froukje’s graf. 
    
13
Grafsteen Isaac Cahais in de kerk van Wolsum
Grafsteen Isaac Cahais in de kerk van Wolsum
Ao 1785 den 13 augustus stierv de weleerw: [heer] Isaac Cahai in den ouderdom van ruim 64 jaaren nadat zijn eerw: den tijd van ruim 40 jaaren deze gemeente in leere en wandel getrouw hadde voorgeligt, zijn sterflijk deel ligt hier begraven, wagtende eene zalige opstandinge.

Op de steen van Isaac zijn letters weggekapt . Titels als “vrouwe” of “heer” paste niet in de tijd van Patriotten en Franse overheersing. In 1796 werden alle “trotse titels” verwijderd, zo ook bij Isaac’s graf. 
    
14
Grafsteen Maria Magdalena Bouma
Grafsteen Maria Magdalena Bouma
Rustplaats van MARIA MAGDALENA BOUMA, geboren te Ferwerd 2 Februari 1831, overleden te Groningen 31 Maart 1908, sedert 3 December 1898 weduwe van van ABE SYBENGA 
Oosternijkerk Gelokaliseerd   
15
Grafsteen Petrus Hofstede
Grafsteen Petrus Hofstede
http://www.dodenakkers.nl/beroemd/hofstede.html 
Noorderbegraafplaats Gelokaliseerd   
16
Grafsteen Schelte Cornelis Bouma
Grafsteen Schelte Cornelis Bouma
Waarschijnlijk zijn rond 1936 graven in Ferwerd geruimd en belandde de steen van Schelte Cornelis Bouma op de boerderij Marrumerweg 12, waar hij nog steeds ligt. Ook de grafsteen van Maria Magdalena van Assen zou hier liggen.

Bron: www.ferwertonline.nl 
    
17
Grafsteen Tjeerd Sybenga
Grafsteen Tjeerd Sybenga
Grafstede van TJEERD SYBENGA in der tijd onderwijzer der jeugd, wethouder, lid prov. staten, dijkgraaf en kerkvoogd alhier, geb. 2 Aug. 1798 te Friens, overl. 23 Dec. 1859. ter dezer plaatse 
Oosternijkerk Gelokaliseerd   
18
Grafsteen Trijntje Popes Wijnia
Grafsteen Trijntje Popes Wijnia
Grafstede van TRIJNTJE P. WIJNIA geb. 17 Junij 1795, overl. 9 Julij 1853, echtgenoote van TJEERD SYBENGA, zaad gestrooid op den akkers Gods om te rijpen voor den grooten dag der eeuwigheid 
Oosternijkerk Gelokaliseerd   

Wilt u gegevens van personen in uw eigen stamboom overnemen? Dat mag, mits u gegevens niet commercieel gebruikt of laat gebruiken. Gegevens waarbij broninformatie is gegeven moet weer tot die bron terug te leiden zijn. Wilt u foto's of documenten overnemen? Voor het publiceren hiervan heb ik veelal zelf toestemming moeten vragen, deze toestemming gaat niet automatisch op u over. Neem dus altijd eerst even contact met mij op.


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe