StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,780

      1 2 3 4 5 ... 36» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Kammer-Rechenmeister bij de Kammer-Rechenrath des Kriegs und Domänen Kammer te Kleef Gericke, Johann Wilhelm (I312)
 
2 Meester schrijnwerker en modelist van de Vorst van Nassau. Ragoin, Jacobus (I3061)
 
3 Stiftssekretär zu Essen Schaumburg, Franz Karl Alexander (I2653)
 
4 "Bruidegom: Johan Willem Weeber , jongeman , van Furstendom Braunvelt , wonend: Bergschenhoek. (Het Fürstentum Braunfels lag bij Montabaur - ten oosten van Koblenz.)
Bruid: Johanna Plomp , jongedochter , van Alphen , wonend: Bergschenhoek."

[bron: DTB Bergschenhoek Trouw gereformeerd , index nummer 1300-766T-137] 
Gezin F1097
 
5 (Homeopatisch) arts Polman, Jan Jacobs Rietema (I6867)
 
6 - 1812-1813 sous-préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
- 1815-1821 lid Provinciale Staten van Drenthe
- 1816-1821 Gedeputeerde Staten van Drenthe 
Hofstede, Mr. Coenraad Wolter Ellents (I3924)
 
7 - advocaat-fiscaal te Assen, van 1804 tot 1807
- inspecteur der veenderijen, van 1807 tot 1816
- lid raad van Assen, vanaf 1807
- vrederechter kanton Assen, van 1815 tot 1833
- provinciaal betaalmeester te Assen, van 1816 tot 1824
- administrateur van 's Rijks schatkist te Assen, 1824
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Drenthe, van 17 mei 1830 tot 15 oktober 1832
- lid Hooggerechtshof, van 1833 tot 16 mei 1838
- raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 16 mei 1838 tot 27 december 1850 
Hofstede, Mr. Wolter Hendrik (I433)
 
8 - advocaat-fiscaal te Assen, van 1804 tot 1807
- inspecteur der veenderijen, van 1807 tot 1816
- lid raad van Assen, vanaf 1807
- vrederechter kanton Assen, van 1815 tot 1833
- provinciaal betaalmeester te Assen, van 1816 tot 1824
- administrateur van 's Rijks schatkist te Assen, 1824
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Drenthe, van 17 mei 1830 tot 15 oktober 1832
- lid Hooggerechtshof, van 1833 tot 16 mei 1838
- raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 16 mei 1838 tot 27 december 1850 
 
9 - hereboer te Heiloo
- gemeentesecretaris van Wieringerwaard, van 1 november 1871 tot 1876
- lid gemeenteraad van Heiloo
- wethouder van Heiloo, omstreeks 1887
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Alkmaar, van 12 mei 1903 tot 17 september 1918

Heer van Schoorl, Hargen en Groet-en-de-Camp en De Nijenburgh, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
van Foreest, Jhr. Mr. Pieter (I459)
 
10 - hereboer te Heiloo
- gemeentesecretaris van Wieringerwaard, van 1 november 1871 tot 1876
- lid gemeenteraad van Heiloo
- wethouder van Heiloo, omstreeks 1887
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Alkmaar, van 12 mei 1903 tot 17 september 1918

Heer van Schoorl, Hargen en Groet-en-de-Camp en De Nijenburgh, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
 
11 - rentmeester Domeinen in Drenthe, van 1791 tot 1795
- plaatsvervangend drost van Coevorden en het landschap Drenthe
- lid Wetgevend Lichaam voor het landschap Drenthe, van 6 oktober 1806 tot 15 november 1809
- lid algemene raad departement Wester-Eems, van 1811 tot 1813
- lid Grote Vergadering van Notabelen voor het departement Wester-Eems, 29 maart 1814
- lid Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden voor de provincie Drenthe, van 1 mei 1814 tot 1 september 1815
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Drenthe, van 16 oktober 1815 tot 17 april 1830
- kamerheer van koning Willem I
- lid Ridderschap van Drenthe, vanaf 1814

 
van Heiden Reinestein, Graaf Sigismund Jacques (I1406)
 
12 - studeert in 1539 in Leuven
- 1565-1576 substituut-grietman van Weststellingwerf
- gevolmachtigde naar de landdag
- gedeputeerde van de Staten van Friesland, 1569-1576
- lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland, 1582-1584
- raadsheer van het Hof van Friesland, 1585-1597

Geh. Hylck ter Wisscha, ?-10.12.1610
kinderen:
dr. Laelius Lycklama ?-1625/26
studeert in 1589 in Franeker
in 1593 advocaat aan het Hof van Friesland
in 1597 gecommitteerde als raadsheer aan het Hof van Friesland
1625 grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
geh. Leeuwarden 12.10.1603 Foeck van Galama
dr. Marcus Lycklama à Nijeholt ?-9.8.1625
(zie afbeeldingen lager op de pagina)
studeert in 1593 in Franeker
studeert in 1596 in Basel
1600-1601 lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland
1604 hoogleraar recht in Franeker
1610 grietman van Ooststellingwerf
1610-1611 curator van de Franeker Academie
1623 grietman van Weststellingwerf
afgevaardigde naar de Staten-Generaal
Ridder in de orde van St. Markus van Venetië
geh. 1615 Parck van Goslinga
Aeltie Lycklama, 1576-13.8.1637
Jantien Lycklama, -10.8.1624
dr. Esias Lycklama ?-1639
studeert in 1597 in Franeker
1601 advocaat
1624 grietman Ooststellingwerf
1626-1627, 1633-1634 lid van de Staten-Generaal
1638-1639 lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland
1639 grietman Weststellingwerf
geh. Leeuwarden 16.5.1605 Jel van Osinga 
Lycklama à Nijeholt, mr. Meyne (I3976)
 
13 10 maanden oud overleden. Swaters van Schaumburg, Trina Eerkelina (I140)
 
14 10 maanden oud overleden.  
15 1533-1558 Grietman van Weststellingwerf

Geh. NN:
Egbert
Lyckle geh. 1547 Berber Dircks (Barbara) ?-1575?
Dirck
Aelcke
Jannes
Franciscus Lubberts
Lubbert Lubberts
 
Lycklama à Nijeholt, Lubbert Lyckles (I3973)
 
16 1576-1616 Verwalter des Domkapitels zu Köln für die Höfe Oer und Körne im Vest Recklinghausen

Arnold von Schaumburg is een bastaardzoon van een van de graven van Holstein-Pinneburg en Schaumburg. De graven hebben tot 1576 het Vest Recklinghausen in pand, om deze reden resideren zij met enige regelmaat op het slot Horneburg.

Edmund Schröder noemt Erik van Schaumburg als vader van Arnold. Als mogelijke moeder noemt hij een zuster van Arnold Hesehaus. Erik von Schaumburg noemt zijn zoon Arnold en Arnold Hesehaus zijn zoon Erik. Schröder sluit echter niet uit dat Arnold ook een zoon van Jobst (Joost) of Adolf kan zijn.

Helge Bei der Wieden noemt in haar boek "Die letzten Grafen zu Holstein-Schaumburg; Über gräfliche Faimilien, Bastarde und andere Themen" ene Arnold von Schaumburg echter als zoon van Adolf van Schaumburg, de keurvorst en aartsbisschop van Keulen. Zij baseert zich op een brief van 24 november 1561 waarin graaf Erik zijn broer Otto (de dan regerende graaf van Holstein-Schaumburg) verzoekt om de zoon van zijn broer, de gestorven aartsbisschop van Keulen, te helpen zodat deze met zijn studie verder kan.
Arnold noemt een van zijn zonen weer Adolph, naar zijn vader en aartsbisschop van Keulen.

Het Vest Recklinghausen hoort toe aan het Keurvorstendom Keulen. Tussen 1446 en 1576 is het vest verpand aan de heren van Gemen en later door vererving aan de graven van Holstein-Schaumburg. In 1576 komt deze verpanding ten einde en valt de heerschappij weer onder het Keurvorstendom. Daarbij worden oude rechten, zoals die voor 1446 bestonden weer zoveel mogelijk hersteld en hiervan profiteert Arnold van Schaumburg door als 'Verwalter' van de Keulse bezittingen aangesteld te worden.

In het Vest ligt Reichshof Oer (uit te spreken als Oor), een rijksheerlijkheid dat uit meerdere buurtschappen en boerderijen (ca. 130 in 1660) bestaat, globaal het gebied van de huidige gemeente Oer-Erkenschwick. Ten oosten van Dortmund ligt de rijksheerlijkheid Körne. Voor Oer en Körne wordt Arnold van Schaumburg namens het Domkapittel van Keulen als rentmeester (Verwalter) aangesteld. Het rentmeesterschap en later ook de lokale rechtspraak blijven na Arnold 4 generaties lang in handen van de Schaumburgs. Arnold von Schaumburg woonde in het "Dom­kapitelische Kornhaus" in Recklinghausen, huidige adres Im Rom, eigenlijk een voorraadschuur voor vruchten maar waar zich ook een woning in bevond. Ook de volgende generaties Verwalter (en Hofsrichter) van het domkapittel woonden hier.
Bij een brand op 7 september 1607 in het kapittelhuis verliest hij have en goed, een knecht gooit allerlei huisraad in de kelder waarbij hij ook zijn administratie over Oer en Körne en vererving kwijt raakt.

Arnold van Schaumburg voer het wapen van de graven van Schaumburg-Holstein, maar niet de titel van graaf.

Bemoeienissen van Arnold von Schaumburg als Verwalter zijn in archieven bewaard gebleven. Op de website http://www.geschichte-oe.de/ is hiervan veel terug te lezen. 
von Schaumburg, Arnold (I3287)
 
17 1622-01-23 : vrouw van Hendrick Jans Keiser, koopt een jaarrente in de Bitter- straat
1622-11-02: vrouw van Hendrick Jans Keiser, verkoopt een jaarrente in de Bitter-straat 
Snoecks, Swaentien (I6303)
 
18 1643-06 : Frederijck Kock en zijn vrouw Margarita Ambrosius doen belijdenis Gezin F2254
 
19 1738 : kruier, man van Henderika
 
Kok, Gerrit (I6236)
 
20 1927-1929 : Burgemeester HORSSEN - Gelderland
1929-1940 : Burgemeester WEERSELO - Overijssel
1940-1940 : Burgemeester TUBBERGEN - Overijssel
1940-1965 : Burgemeester LEIDSCHENDAM - Zuid-Holland 
Banning, Hendrikus Adriaan Constant (I4176)
 
21 29 jaar oud overleden. Tukker, Cornelis Joannes (I1804)
 
22 3 kinderen Gezin F394
 
23 7 weken oud overleden Swaters van Schaumburg, Maria Anna Louisa (I2642)
 
24 Aafko en Bernard zijn samen met hun vader tijdens een luchtbombardement in hun woning dodelijk getroffen. Suringar, Aafko Willinge (I1167)
 
25 Aafko en Bernard zijn samen met hun vader tijdens een luchtbombardement in hun woning dodelijk getroffen. Suringar, Gerard Conrad Bernard (I1169)
 
26 Aafko Willinge Suringar was de oudste zoon van Gerard Conrad Bernard Elias Suringar en Johanna Jacoba Gratama en studeerde sinds september 1939 aan de Landbouwhogeschool. Hij woonde aan de Heerenstraat 12 te Wageningen.

Op vrijdag 8 januari 1943 werd een aantal (onschuldige) studenten gearresteerd i.v.m. het ontvreemden van het bevolkingsregister in Wageningen, Aafko Willinge Suringar was één van hen. De studenten werden overgebracht naar kamp Amersfoort en vandaar naar kamp Vught. Na enkele maanden werden de meesten vrijgelaten.

Tijdens het RAF bombardement van 26 november 1944 op het gebouw van de Sicherheidsdienst in de Euterpestraat te Amsterdam werden ook dertig woonhuizen getroffen. Daarbij vielen negenenzestig doden.

Aafko Willinge Suringar, zijn vader en broer behoorden tot de slachtoffers.

Zijn naam staat vermeld op de Gedenksteen in de aula van de Wageningen universiteit en op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Oosterweg.

Bron: www.wageningen1940-1945.nl 
Suringar, Aafko Willinge (I1167)
 
27 Aaldert had samen met zijn broer Egbert een slagerij op de Markt in Steenwijk, gebr. Duiven. Nadat Egbert de slagerij verkocht had, is hij bij zijn broer Jan Hendrik ingetrokken. Hij is nooit getrouwd geweest. Overleden in het verzorgingstehuis De Zonnekamp. Duiven, Aaldert (I1573)
 
28 Aaltje verhuisde als meisje vanuit Blokzijl naar Nieuwer-Amstel. Na de WO I keerde ze met echtgenoot en kinderen weer terug naar Blokzijl. Haar kinderen zijn op een na allemaal weer terug naar het westen gekomen, later is ook Aaltje naar Amsterdam verhuisd. Zij woonde toen in de Lijndenstraat (Czaar Peter-buurt).

Woonadressen:
Blokzijl Groenestraat 88
Amsterdam, Lijndenstraat 23hs, vanaf 24 jun 1942
Amsterdam, Weteringschans 106hs, vanaf 15 jun 1949 
de Lange, Aaltje Johanna (I4426)
 
29 Aan een langdurige ziekte borstkwaal en koortsen overleden. Reese, Dirk Johannes (I1818)
 
30 Aan tetanus gestorven. Machen, Henriette Mary Augustine Cathérine Hélène (I665)
 
31 Aannemer. Brouwer, Jilt (I1185)
 
32 Aannemer. Berthus Haveman bouwde het huis aan de prins Bernardlaan voor zijn halfbroer Albertus Bakker en Roelfe Duiven. In de Noordoostpolder deed hij het graafwerk voor sloten en bouwde hij bruggen. Haveman, Berthus (I2845)
 
33 Aanvankelijk uitzetter bij de Heidemij, later im- en exporteur in Buenos Aires. van Steeden, Drs. Castel Jacob (I1131)
 
34 Aanvankelijk werkzaam als onderwijzer te Poppingawier, later is hij zijn vader opgevolgd in Friens. Gestorven aan de gele ziekte, blijkens een brief van zijn zoon aan een vriend. Sybenga, Jacob Jans (I152)
 
35 Aanvankelijk werkzaam als onderwijzer te Poppingawier, later is hij zijn vader opgevolgd in Friens. Gestorven aan de gele ziekte, blijkens een brief van zijn zoon aan een vriend.  
36 Aartsbisschop van Keulen van Schaumburg, Graaf Anton aartsbisschop en keurvorst van Keulen (I3279)
 
37 Abbé à St. Aubin (Paris). Zat namens de geestelijkheid van 17 april 1789 tot 30 september 1791 in het Assemblée Nationale. Trouwde in 1802 Isabelle Bulte, die daarvoor 24 jaar lang zijn huishoudster was geweest. Hij claimde daarbij altijd in kuisheid geleefd te hebben, maar hij niet kon helpen dat hij altijd gedacht had dat het celibaat voor de geestelijkheid een onjuiste regel was. Besse, Jacques Joseph Antoine (I2200)
 
38 Abdes klooster van de heilige Ursula in Keulen van Dassel, Gepa (I3915)
 
39 Abdis van Nottuln van Schaumburg, Gravin Elisabeth (I3280)
 
40 Abe Jan studeerde rechten aan de universiteit van Groningen en werd in Haarlem benoemd als als hoofdcommies op de Provinciale Griffie, afdeling Waterstaat.
Hij leed aan de de erfelijke aandoening hemofilie en is als gevolg daarvan door een bloeding op 29-jarige leeftijd overleden. 
Sybenga, Mr. Abe Jan (I371)
 
41 Abe Meindersma vocht als vrijwilliger mee in de Spaanse Burgeroorlog. Handelaar in auto's, oosterse tapijten en wat niet al meer. Woonde onder meer in Londen en Parijs (waar hij nog met Josephine Baker gedanst heeft). Omdat zijn zus Betty met haar man tijdens de Japanse bezetting in Indië woonde, vertrok ook Abe als KNIL militair naar Indië. In tegenstelling tot Betty en haar man is hij vrij goed ontkomen aan de oorlogen, al had hij een granaatscherf in zijn bil overgehouden aan de Spaanse Burgeroorlog en kreeg hij beri-beri door de witte rijst in Indië. Abe heeft geen nakomelingen. Meindersma, Abe (I581)
 
42 Abe Sybenga woonde na de dood van zijn vader in 1859 op Idskema sate. Lid van de gemeenteraad. Net als zijn vader liberaal en vrijzinnig op het gebied van kerk en politiek. In 1880 werd hij benoemd tot burgemeester van Oostdongeradeel en bleef dat tot aan zijn dood in 1898. In 1882 verhuisde hij naar Metslawier. Sybenga, Abe (I13)
 
43 Abe Sybenga woonde na de dood van zijn vader in 1859 op Idskema sate. Lid van de gemeenteraad. Net als zijn vader liberaal en vrijzinnig op het gebied van kerk en politiek. In 1880 werd hij benoemd tot burgemeester van Oostdongeradeel en bleef dat tot aan zijn dood in 1898. In 1882 verhuisde hij naar Metslawier.  
44 Abel, overl. 3 februari 1631, begraven in de kerk van Zuidhorn (het wapen van Abel Iwma komt voor op de klok van deze kerk, gegoten in 1611). Was gehuwd met Siewe Jacobs Derks, overl. 28 september 1615, eveneens met een grafzerk in deze kerk. Iwema, Abel Driewes (I6522)
 
45 Adjunct directeur Hulst, Eerke Albert (I1414)
 
46 Adjunct directeur van de Maatschappij voor Weldadigheid in Veenhuizen. Hulst, Coenraad (I365)
 
47 Adjunct directeur van de Maatschappij voor Weldadigheid in Veenhuizen.  
48 Adjunct-commies bij de grootboeken der Nationale Schuld te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, Quellijnstraat 37. Evers, Eerke Albert (I995)
 
49 Adjunct-commies bij de grootboeken der Nationale Schuld te Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, Quellijnstraat 37.  
50 Administrateur bij een kopermijn in Rhodesië. van der Veen, Binno Ybelle (I1357)
 

      1 2 3 4 5 ... 36» Volgende»

Wilt u gegevens van personen in uw eigen stamboom overnemen? Dat mag, mits u gegevens niet commercieel gebruikt of laat gebruiken. Gegevens waarbij broninformatie is gegeven moet weer tot die bron terug te leiden zijn. Wilt u foto's of documenten overnemen? Voor het publiceren hiervan heb ik veelal zelf toestemming moeten vragen, deze toestemming gaat niet automatisch op u over. Neem dus altijd eerst even contact met mij op.


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe