StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Gezocht


 Onbekende personen

Heinrich Wilhelm Swaters van Schaumburg

Een van mijn doelen is om alle leden van de familie 'Swaters van Schaumburg' te traceren. Om deze reden ben ik op zoek naar meer informatie over Heinrich Wilhelm Swaters van Schaumburg. Heinrich is geboren in Bochum, Duitsland, 1902. Wie kent deze Heinrich? Elke informatie over Heinrich of zijn nakomelingen zou zeer gewaardeerd worden.

One of my aims is to trace all members of the 'Swaters von Schaumburg' family. For this reason I'm looking for more information about Heinrich Wilhelm Swaters van Schaumburg. Heinrich was born in Bochum, Germany, 1870. Who knows this Heinrich? Any information on Heinrich or his descendents would be very much appreciated.

Eines meiner Ziele ist es, alle Mitglieder der Familie 'Swaters von Schaumburg' aufzuspüren. Aus diesem Grund suche ich weitere Informationen über Heinrich Wilhelm Swaters van Schaumburg. Heinrich wurde in 1870 in Bochum geboren, seine Mutter is Hermine Becker. Wer kennt diese Heinrich? Jede Information über Heinrich oder seine Nachkommen ist sehr willkommen.
Eleonore Swaters von Schaumburg

Een van mijn doelen is om alle leden van de familie 'Swaters van Schaumburg' te traceren. Om deze reden ben ik op zoek naar meer informatie over Eleonore Anna Swaters von Schaumburg. Eleanore is geboren in Bochum, Duitsland, 1904. Tussen 1921 en 1940 reisde zij regelmatig tussen Europa en New York, waarschijnlijk om haar moeder die in Zürich woonde op te zoeken. Wie kent Eleanore? Eventuele informatie over Eleanore of haar nakomelingen zou zeer gewaardeerd worden.

One of my aims is to trace all members of the 'Swaters von Schaumburg' family. For this reason I'm looking for more information about Eleonore Anna Swaters von Schaumburg. Eleanore was born in Bochum, Germany, 1904. Between 1921 and 1940 she traveled on a regular base between Europe and New York, probably to look up her mother who lived in Zürich. Who knows this Eleanore? Any information on Eleanore or her descendents would be very much appreciated.

Eines meiner Ziele ist alle Mitglieder der Familie 'Swaters von Schaumburg' aufzuspüren. Aus diesem Grund suche ich nach mehr Informationen über Eleonore Anna Swaters von Schaumburg. Eleanore wurde 1904 in Bochum geboren. Zwischen 1921 und 1940 reiste sie regelmäßig zwischen Europa und New York, wahrscheinlich um ihre in Zürich lebende Mutter aufzusuchen. Wer kennt Eleanore? Jede Information über Eleanore oder ihre Nachkommen ist sehr willkommen.
Erna Adele Karola Swaters von Schaumburg

Een van mijn doelen is om alle leden van de familie 'Swaters van Schaumburg' te traceren. Om deze reden ben ik op zoek naar meer informatie over Erna Adele Karola Swaters von Schaumburg. Erna is geboren in Bochum, Duitsland, 1902. Haar moeder verhuisde later naar Zürich. In Zürich trouwde Erna Walter Tschanz, uit dit huwelijk werd een dochter Liselotte Eleonore geboren. Wie kent deze Erna? Elke informatie over Erna of haar nakomelingen zou zeer gewaardeerd worden.

One of my aims is to trace all members of the 'Swaters von Schaumburg' family. For this reason I'm looking for more information about Erna Adele Karola Swaters von Schaumburg. Erna was born in Bochum, Germany, 1905. Her mother moved to Zürich, Switzerland. In Zürich she married Walter Tschanz. Who knows this Erna? Any information on Erna or her descendents would be very much appreciated.

Eines meiner Ziele ist es, alle Mitglieder der Familie 'Swaters von Schaumburg' aufzuspüren. Aus diesem Grund suche ich weitere Informationen über Erna Adele Karola Swaters von Schaumburg. Erna wurde in 1905 in Bochum geboren. Ihre Mutter zog nach Zürich, Schweiz. In Zürich heiratete Erna Walter Tschanz, aus dieser Ehe wurde eine Tochter Liselotte Elenore geboren. Wer kennt diese Erna? Jede Information über Erna oder ihre Nachkommen wäre sehr willkommen.
Willy August Swaters von Schaumburg

Een van mijn doelen is om alle leden van de familie 'Swaters van Schaumburg' te traceren. Om deze reden ben ik op zoek naar meer informatie over Willy August Swaters von Schaumburg. Willy is geboren in Bochum, Duitsland, 1905. Zijn moeder verhuist later naar Zürich. Wie kent deze Willy? Elke informatie over Willy of nakomelingen zou zeer gewaardeerd worden.

One of my aims is to trace all members of the 'Swaters von Schaumburg' family. For this reason I'm looking for more information about Willy August Swaters von Schaumburg. Willy was born in Bochum, Germany, 1905. His mother moved to Zürich, Switzerland. Who knows this Willy? Any information on Willy or his descendents would be very much appreciated.

Eines meiner Ziele ist alle Mitglieder der Familie 'Swaters von Schaumburg' aufzuspüren. Aus diesem Grund suche ich weitere Informationen über Willy August Swaters von Schaumburg. Willy wurde 1905 in Bochum geboren. Seine Mutter zog nach Zürich in der Schweiz. Wer kennt diesen Willy? Jede Information über Willy oder seine Nachkommen wäre sehr willkommen.
William Swaters von Schaumburg

William Swaters von Schaumburg immigrated in 1921 probably from Germany to the USA. Who knows William Swaters von Schaumburg? Wer kennt William Swaters von Schaumburg?

 Mysterieuze foto's

Onbekende foto familie Bakker, Duiven of de Wit

Foto uit het archief van de steenwijker families Bakker, Duiven en de Wit en gemaakt in Meppel. Wie zijn deze twee personen?
Wilt u gegevens van personen in uw eigen stamboom overnemen? Dat mag, mits u gegevens niet commercieel gebruikt of laat gebruiken. Gegevens waarbij broninformatie is gegeven moet weer tot die bron terug te leiden zijn. Wilt u foto's of documenten overnemen? Voor het publiceren hiervan heb ik veelal zelf toestemming moeten vragen, deze toestemming gaat niet automatisch op u over. Neem dus altijd eerst even contact met mij op.


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe