StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige optiesGenealogie Johan Coenraad Schenk

Voorwoord

 Inleiding: 

 

Deze website gaat over het leven van de familie SCHENK en de plaatsing op het internet heeft, buiten het geven van informatie naar andere onderzoekers, als doel: " Het zo exact mogelijk vervaardigen van een betrouwbaar naslagwerk van de genealogie van onze familie ".

 

Uiteraard is er in de loop der jaren door verschillende familiegenealogen al veel onderzoek gedaan en werd er al heel veel informatie uit tal van registers "opgevist". Zaak was het om deze verschillende onderzoeksresultaten bijeen te brengen en deze zo mogelijk in boekvorm onder de familie te verspreiden.

 

Deze wens ging in vervulling toen binnen de Stichting Westfriese Families, Suus Messchaert-Heering, de opdracht aannam om voor zover mogelijk, de genealogie van deze "Westfriese" familie in kaart te brengen. Met heel veel speurwerk van haar kant en het samenbrengen van de reeds voorhanden zijnde genealogische gegevens binnen onze familie, lukte het haar de gegevens over onze familie te bundelen en konden deze medio oktober 2003 door de werkgroep van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, in boekvorm aan het publiek worden getoond. Het boek 'Familie Schenk", is verrijkt met prachtige foto's en is zeer geschikt om als basis voor ons verdere onderzoek te dienen.

 

Zoals vaak het geval bij genealogische onderzoeken, zijn in de beginfase de gegevens over de familie heel dichtbij en dus makkelijk te vinden maar naar mate we verder komen wordt het steeds moeilijker om nog aan nieuwe gegevens te komen en vallen de onderzoeken in het ergste geval, soms helemaal stil. Gelukkig staat de onderzoekers van deze tijd mede het internet ter beschikking waardoor het onderzoek wereldwijd onder de aandacht kan worden gebracht en er mogelijk personen op reageren die deze genealogie met nog onbekende gegevens kunnen aanvullen. Ook worden gelukkig steeds meer persoonsgegevens gedigitaliseerd waardoor ze ook op de sites van de betreffende gemeente via het internet kunnen worden teruggevonden.

 

Omdat de genealogie van een dergelijke omvang is, zal de genealogie in hoofdlijnen worden aangegeven en zullen alle in de genealogie voorkomende overige namen, middels een lijst worden bijgevoegd. Uiteraard kunnen op verzoek gegevens over deze namen bij ondergetekende worden opgevraagd.

 

Hoe het begon: 

Als één van de nazaten van Johan Coenraad Schenk en Johanna Gertruida (Geertruij) de BOK, zal ik mij even voostellen.

Mijn naam is net als mijn groot-, overgroot- en bed-overgrootvader, Cornelis Paul SCHENK  en ik ben geboren op 2 maart 1946 te Den Helder. Ik had het geluk dat mijn vader heel veel mensen kende en hij ook zeer geïnteresseerd was in zijn familie. In mijn jeugd hoorde ik daarover dan ook veel "sterke" verhalen en hield ik daarvan in een kladblok wel eens wat aantekeningen bij. Veel kwam ik te weet als ik met mijn vader meeging naar "zijn" oom Piet en tante Hiltje waar de verhalen over vroeger veelvuldig over tafel gingen. Tante Hiltje was een vrouwtje die haar afkomst van Urk niet verloochende en tot haar dood in de gemeente Den Helder de Urker klederdracht heeft gedragen.

Toen ik van een kennis een genealogisch proefprogramma voor de computer kreeg, begon ik met het invoeren van de aantekeningen en was mijn honger naar nieuwe gegevens niet meer te stillen. Zoals gezegd, liggen in het begin van het onderzoek de gegevens zo voor het oprapen maar naar mate het onderzoek vordert, gaat het vaak steeds minder snel. Uiteindelijk stokt het onderzoek en komt het vaak langdurig stil te liggen. Om dit toch te voorkomen, zoek je naar nieuwe wegen en hoop je door de publicatie op het internet, het onderzoek weer verder vorm te geven en het over de barrières heen te tillen. Nog steeds maakt eendracht macht en met dat gezegde in het achterhoofd en mij ervan bewust zijnd dat we nooit bij Adam en Eva zullen uitkomen, hoop ik doormiddel van deze webpagina en met Uw zeer gewaardeerde hulp, nog meer namen van familieleden uit het heden en het verleden, aan onze genealogie te kunnen toevoegen...    

 

De ("voorlopige") stamouders van onze familie:

 Het begint in onze genealogie allemaal met Johan Coenraad SCHENK en zijn vrouw Johanna Geertruida de BOK, zodat zij voorlopig als stamhouders van de familie moeten worden beschouwd. Waar en wanneer Johan Coenraad SCHENK werd geboren, is vooralsnog niet kunnen worden vastgesteld. Hun namen komen voor het eerst in beeld op het Waddeneiland Terschelling als Johan Coenraad, ook wel Jan Schenk genoemd, medio 1785 (met attestatie te Urk) samen met zijn vrouw Johanna Geertruida de BOK, te Oostterschelling aankomt en daar als dagloner in de scheepsbouw zijn brood tracht te verdienen..

 

Zijn vrouw, Johanna Geertruida de BOK, vindt werk als vroedvrouw en is daarin kennelijk zo kundig dat zij in juni 1794, wanneer zij met haar familie naar Urk is (terug??)gegaan, een brief namens de burgemeester en de raad van Terschelling ontvangt waarin haar gevraagd wordt haar oude functie als vroedvrouw op Terschelling weer op zich te willen nemen.

 

Op Terschelling wordt in juni 1785, te Midsland zoon Johannes geboren, die aldaar op 12 juni 1785 wordt gedoopt.

Op 4 april 1787, wordt te Midsland een tweede zoon Jacob geboren, die aldaar op 6 april wordt gedoopt. Op 13 december 1789 vertrekt de familie (met attestatie van de Kerkenraad van Oostterschelling) naar Urk alwaar nog 6 kinderen geboren worden..

 

Johanna heeft op Urk een benoeming tot vroedvrouw aangenomen en voor Johan Coenraad was er op het eiland Urk voldoende werk in de scheepsbouw of visserij voorhanden.

 

Het water van de toenmalige Zuiderzee en de Noordzee vormt een belangrijke bron van bestaan in het leven van de familie hetgeen ook zal blijken uit de woonkeuze van veel familieleden.

Omdat niet iedereen van water houdt, vinden vele anderen hun werk in de tuinbouw.

 

Met de wortels op Urk, verspreidt de rest van de familie zich hierna van Urk naar Enkhuizen en weer later naar Andijk en Den Helder en uiteraard nog verder over Nederland. Een ander deel van de familie, de tuin- en landbouwers kant, emigreert kort na de 2e wereldoorlog vanuit Andijk, naar met name Canada. Deze " Westfriese " tak komt uitgebreid in beeld in het eerder besproken boek uitgegeven door de Stichting Westfriese Families.

Voor evt. op- of aanmerkingen, aanvullingen of wijzigingen, houd ik mij gaarne aanbevolen,

Met vriendelijke groet (Cornelis) Paul Schenk.Familienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

Schenk (202)
de Man (108)
Minnesma (26)
Kramer (22)
Bakker (15)
Post (14)
Langedijk (12)
Windsma (Wynsma) (12)
Romkes (11)
Bruinsma (10)
 
de Vries (10)
Theunisz (10)
de Graaf (9)
Fransen (9)
Hakvoort (8)
Visser (8)
Wijnands (8)
Korf (7)
Ras (7)
de Boer (6)
 
Mantel (6)
Meijer (6)
le Grand (5)
Mars (5)
Prins (5)
van der Weerd (5)
Biesterbos (4)
Brouwer (4)
Groot (4)
Pasterkamp (4)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktPlaatsen overzicht


Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

Wormerveer (6)
Den Helder (2)
Oosterwolde
Oosterschelling
Koog aan de Zaan
Oosterhout
Offenwier
Numansdorp
Noordzee
Opmeer
 
Oterleek
Oude Haske
Oudehaske
Purmerend
Renesse
Rhoon
Rietveld
Rijen
Nijkerk
Nieuwpoort
 
Nieuwegein
Krommenie
Leeuwarden
Leiderdorp
Lelystad
Pruisen (1)
Lutjebroek
Maastricht
Makkum (Wonseradeel)
gem. Wonseradeel (1)
Toon top Op aantal treffers gerangschikt


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe