StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Rapport: Trouwdatum

         Beschrijving: Overzicht van personen (m) met de naam van hun partner gesorteerd op trouwdatum (indien niet bekend worden personen niet getoond).


Treffers 1 t/m 50 van 153   » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam, Voorna(a)m(en) Partner-ID Naam partner Trouwdatum Huwelijksplaats
1 I939  Ruardi, Feito  I940  Grietje Johannes  1550  Groningen  
2 I932  Hachtingius, Regnerus Jacobs  I936  Fhijcke Laurents  20 dec 1612  Leeuwarden  
3 I747  van Sipma, Gosse Oebeles  I751  Aukje Pieters  1614   
4 I933  Melijs Jochums  I928  Lucia Hermanni Colde  10 dec 1620  Leeuwarden  
5 I927  Hachtingius, Arnoldus  I928  Lucia Hermanni Colde  2 mrt 1623  Leeuwarden  
6 I838  Bruining, Gerben Taekes  I878  Lysbeth Jans  1 apr 1642  Leeuwarden  
7 I838  Bruining, Gerben Taekes  I839  Grietje Siebrens  2 jul 1665  Menaldum  
8 I885  Bruining, Taecke Gerbens  I886  Hiltie Taeckes  22 apr 1666  Leeuwarden  
9 I754  Ypes, Wobbe  I755  Antje Jansen  vóór 1667   
10 I792  Toutenburg, Jacob Everts  I793  Trijntje Alberts  1671  Rijperkerk  
11 I754  Ypes, Wobbe  I757  Bauck Dircx  26 feb 1673  Hallum  
12 I853  Rooswinkel, Wijnant  I854  Claaske Vermees  16 jun 1678  Dokkum  
13 I737  Tjitses (Tiesses), Gosse  I738  Aaltje Wobbes  28 mrt 1686  Hijum  
14 I836  Bruiningh, Regnerus Gerbens  I837  Anna Wesselius  29 nov 1696  St. Jacobiparochie  
15 I732  Gosses, Ype  I736  Antje Lykeles  22 jan 1727  Ferwerd  
16 I845  Bruiningh, Harmannus  I846  Rinske Bruining  1730   
17 I815  Johannes, Ybe  I816  Anna Bruining  9 mrt 1730  Dantumawoude  
18 I843  Bruiningh, Gerbrandus  I861  Sibilla Catharina Abrahamsd Lolkema  27 sep 1733  Leeuwarden  
19 I775  Toutenburg, Jacob Jans  I776  Zwaantje Lammerts  ca. 1748   
20 I547  Rutten, Petrus  I548  Hermina Jansen (Rosmulders)  7 nov 1750  Doesburg  
21 I543  Ziel, Dirk  I544  Jacoba Gerrits  14 nov 1751  Vaassen  
22 I808  Ybes, Johannes  I809  Antje Jans  15 jun 1753  Dantumawoude  
23 I417  Kloosterman, Ebbe Tjallings  I897  Janke Hendriks  7 nov 1756  Engwierum  
24 I631  Schouten, Jacob  I632  Everharda van Uven  30 mei 1758  utrecht  
25 I458  Johannes, Jelle  I460  Fokeltje Joukes  20 dec 1761  Dantmawoude  
26 I873  Giolts, Rein  I867  Grietie Ybes Johannes  27 jan 1765  Oenkerk  
27 I874  Harmens, Jacobus  I868  Lysbet Ybes Johannes  10 aug 1766  Oudkerk  
28 I817  Dantuma, Regnerus Ybes  I818  Dirkje Gerrits  19 okt 1766  Oudkerk  
29 I184  Ypes, Pieter  I78  Hyke(Hylkje) Johannes  2 mei 1767  Hallum  
30 I642  Hendriks, Jenne  I643  Antje Geerts  ca. 1771   
31 I458  Johannes, Jelle  I459  Fokje Lieuwes  21 jul 1771  Akkerwoude  
32 I61  Flantua (Flantewa), Franciscus  I178  Geertruda (geertruida) Vromans  26 okt 1776  utrecht  
33 I766  Toutenburg, Jan Jacobs  I767  Hittje Johannes  2 mei 1779  Driesum  
34 I875  Heinses, Sybe  I871  Klaaske Ybes  16 mei 1779  Twijzel  
35 I808  Ybes, Johannes  I834  Trijntje Jans  30 jul 1780  Westergeest  
36 I425  Hummel, Harm Klasens  I426  Aaltje Jennes(Jannes)  5 jun 1791  Midwolde  
37 I454  de Jong,, Lieuwe Jelles  I455  Fokje Aukes  16 jun 1793  Kuikhorne/Bergum  
38 I161  Sipma, Johannes Pieters  I182  Aaltje Hermanus Ynia  15 mei 1796  Stiens  
39 I539  Rutten, Andreas  I540  Janna Vinkenborg  8 feb 1797  Angerlo  
40 I821  Dantuma, Ybe Regnerus  I822  Houkje Jelles van der Klinse  7 mei 1797  Oudkerk  
41 I214  van Zutphen,, Paulus  I60  Cornelia Flantua (Flantewa)  25 sep 1798  utrecht  
42 I519  van Leeuwen,, Jan  I520  Aaltje (Alida) Van keulen (Ceulen)  1 jan 1799  utrecht  
43 I261  Sipma, Ype Pieters  I511  Mettje Sytses De Vries  3 nov 1799   
44 I153  Schouten, Pieter  I630  Johanna Verstoep  31 dec 1809  utrecht  
45 I350  Flantua (Flantewa), Franciscus  I352  Jacoba de Heger  14 aug 1811  utrecht  
46 I895  Aebes, Hendrik  I896  Jetske Johannes  5 sep 1811  Kollumerland  
47 I763  Toutenburg, Jakob Jans  I764  Akke Wessels Rozendal  14 mei 1814  Oudwoude  
48 I409  Kloosterman, Tjalling Abbes  I410  Janke Geeles/Gaeles van der Heide,  10 aug 1815  Oudwoude  
49 I623  Zijlstra, Bouwe Durks  I622  Trijntje Fokkes Fokkema  16 mei 1818  Kollumerland  
50 I436  de Jong,, Jelle Lieuwes  I437  Jantje Baukes de Vries(Postma)  2 apr 1822  Dantumadeel Rinsumageest  


1 2 3 4 Volgende»
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe