StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Genealogische database van de dorpen Gerkesklooster en Stroobos.

Op deze homepage staan naast de eigen familiegegevens heel veel genealogische gegevens van het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos uit de gemeente Achtkarspelen.


Familienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

DIJKSTRA (443)
VEENSTRA (375)
DE VRIES (372)
DE JONG (319)
VAN DER VEEN (297)
DE BOER (246)
POSTMA (219)
VAN DER WAL (214)
DE HAAN (188)
BOERSMA (181)
 
HOEKSTRA (181)
VAN DER SCHUIT (173)
BRANDSMA (170)
KAMMINGA (170)
VISSER (155)
JANS (146)
PEL (137)
WESTRA (121)
BROUWER (120)
VAN DER HEIDE (120)
 
ZIJLSTRA (114)
BAKKER (110)
SYTSMA (107)
BOONSTRA (104)
FABER (97)
MULDER (97)
VAN DIJK (97)
KAMSTRA (95)
KOOTSTRA (93)
BROERSMA (92)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktPlaatsen overzicht


Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

Canada) (14)
Ont. Canada (3)
Eernewoude (3)
USA) (3)
Grootegast (2)
Alberta (Canada) (2)
Tjalleberd (2)
Faan (2)
Siegerswoude (2)
Munnikezijl (2)
 
Kooten (2)
Munnekezijl (2)
Nordrhein-Westfalen (2)
Terwispel (2)
Bakkeveen (2)
Rotsterhaule (2)
Eestrum (2)
Delfstrahuizen (2)
Poppingawier (2)
Ontorio (Canada) (2)
 
Folsgare (2)
Damwoude (2)
Olterterp (2)
Irnsum (2)
Diever (2)
De Waard (Grijpskerk)
Nijehaske/Haskerdijken
Andijk
Zuidhorn "Het Zonnehuis"
Kortezwaag
Toon top Op aantal treffers gerangschiktDatums & verjaardagen


Geboren

Treffers 2 t/m 33 van 33

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
2
BAKKER, Eelkjen Sybrens 
 17 jun 1771Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12061
3
(ZUIDERSMA), Roel Engberts 
 17 jun 1782Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I675
4
OOSTERGA, Joost Reinjes 
 17 jun 1789Fr. Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1032
5
KAMSTRA, Rinze Barteles 
 17 jun 1803Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18563
6
HOLWERDA, Abe Jippes 
 17 jun 1806Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I564
7
PATROON, Grietje Lieuwes 
 17 jun 1809Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16748
8
SIETSMA, Sjoerdtje Harms 
 17 jun 1814Gr. Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20568
9
VAN TUINEN, Alle Jans 
 17 jun 1817Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16536
10
FEENSTRA, Janke Johannes 
 17 jun 1820Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20258
11
REITSMA, Lemke Wobbes 
 17 jun 1823Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I532
12
ANDRINGA, Antje Heeres 
 17 jun 1827Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14346
13
FABER, Fokke Ruurds 
 17 jun 1831Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3985
14
VAN DER MOLEN, Jan Willems 
 17 jun 1831Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12149
15
DE JONG, Lijsbert Hendriks 
 17 jun 1832Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21432
16
ZUIDERSMA, Levenloze dochter 
 17 jun 1832Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7993
17
MINNEMA, Klaaske Haayes 
 17 jun 1836Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8805
18
KLOOSTERMAN, Sytze Binderts 
 17 jun 1842Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9868
19
ALTING, Trijntje Heeres 
 17 jun 1852Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9879
20
WAGENAAR, Freerk Oebeles 
 17 jun 1856Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12644
21
VAN DER ZAAG, Levenloos kind 
 17 jun 1863Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I645
22
VAN DER ZAAG, Lutske Jakobs 
 17 jun 1863Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I639
23
VAN DER VEEN, Trijntje Melles 
 17 jun 1864Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22049
24
NIJBOER, Tjitske Harms 
 17 jun 1865Marum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6451
25
LUINSTRA, Maartje 
 17 jun 1874 I4321
26
TJEERDSMA, Uitze Petrus 
 17 jun 1874Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9439
27
DE VRIES, Sytske 
 17 jun 1878Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13650
28
HOEKSTRA, Sjoukje Pieters 
 17 jun 1879Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21933
29
KOOP, Ieuwkje 
 17 jun 1880Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3476
30
VERBEEK, Hinke 
 17 jun 1884Fr. Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4967
31
DE WIT, Tjitske 
 17 jun 1897 I12088
32
VAN DER MERK, Jacob 
 17 jun 1907Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5978
33
KUIPERS, Jan 
 17 jun 1930Mieden o/d Fr. Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3124

Gedoopt

Treffers 2 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
2
VAN DER VEEN, Rudmer Sierks 
 17 jun 1742Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7380
3
FEENSTRA, Martsen Pieters 
 17 jun 1770Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15039
4
DIJKSTRA, Franke Oeges 
 17 jun 1792Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8634
5
PEL, Miente Eijts 
 17 jun 1798Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I994
6
ADEMA, Froukjen Durks 
 17 jun 1804Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15899

Overleden

Treffers 2 t/m 43 van 43

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
2
BAUKES, Ulbe 
 17 jun 1778Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12056
3
HOUWING, Fennechien Hindriks 
 17 jun 1824Ommelanderwijk (gem. Veendam) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16904
4
KOOI, Willem Jans 
 17 jun 1828Visvliet (Hilmahuis) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5521
5
ZUIDERSMA, Levenloze dochter 
 17 jun 1832Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7993
6
WIERSMA, Aukjen Sikkes 
 17 jun 1834Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9893
7
SIKKEMA, Wypkje Kornelis 
 17 jun 1839Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12570
8
VAN DER MEI, Jan Johannes 
 17 jun 1841Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1052
9
MEINESZ, Jelle Meines 
 17 jun 1848Gaasterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11496
10
ZWAANSTRA, Boele Wytzes 
 17 jun 1851Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1568
11
KAMMINGA, Antje Hylkes 
 17 jun 1856Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21838
12
BRUINING, Folkert Sjoerds 
 17 jun 1858Harkema-Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7344
13
PEL, Jan Eijts 
 17 jun 1858Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1039
14
VISSERMAN, Taede Wiegers 
 17 jun 1859Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13554
15
BOUMA, Symen Lieuwes 
 17 jun 1862Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14096
16
VAN DER ZAAG, Levenloos kind 
 17 jun 1863Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I645
17
TILSTRA, Antje Wytzes 
 17 jun 1864Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9346
18
PAMA, Jacob Jans 
 17 jun 1869Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15188
19
HEIDEMA, Jitske Klazes 
 17 jun 1870Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8146
20
CAZEMIER, Nandina Harmanna 
 17 jun 1872Nuis (gem. Marum) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21715
21
BOLHUIS, Antje Willems 
 17 jun 1875Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6611
22
VEENHUIZEN, Ate Melles 
 17 jun 1875Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18911
23
OOSTRA, Maaike Willems 
 17 jun 1877Surhuizumelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8167
24
WOBBES, Sieds Louwes 
 17 jun 1878Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I670
25
DE JONG, Harmen Folkerts 
 17 jun 1880Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12904
26
DE JONG, Jan Ykes 
 17 jun 1880Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9635
27
DE JONG, Jan Ykes 
 17 jun 1880Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20249
28
VAN DER SLUIS, Aaltje Idzes 
 17 jun 1881Oudega (Hem) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9234
29
FABER, Jan Tietes 
 17 jun 1882Den Ham (gem. Aduard) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22969
30
FOLKERTS, Abel Jakobs 
 17 jun 1883Aduard (gem. Zuidhorn) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22201
31
KAMMINGA, Ybeltje Joostes 
 17 jun 1888 I474
32
WEIDENAAR, Trijntje Rinzes 
 17 jun 1889Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9726
33
DE BOER, Lysbeth Jottjes 
 17 jun 1899Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17202
34
HAAN, Sikke 
 17 jun 1904Roodeschool (gem. Middelstum) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17794
35
ELLENS, Jacob Paulus 
 17 jun 1913Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21002
36
VAATSTRA, Aafke Lubberts 
 17 jun 1926Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9334
37
DONIA, Akke Dirks 
 17 jun 1930Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15965
38
SIKKEMA, Janke Wiegers 
 17 jun 1930Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9825
39
KLOOSTERMAN, Antje 
 17 jun 1932Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15081
40
VEENSTRA, Harm Sjoerds 
 17 jun 1976Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7340
41
VEENSTRA, Paulus 
 17 jun 1977Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2689
42
VEENSTRA, Berendina 
 17 jun 1996Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11039
43
TIJMSTRA, Cornelis Baukes 
 17 jun 2000 I13711

Begraven

Treffers 2 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
2
DAM, Eelkje Gosses 
 17 jun 1949Harkema-Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9465
3
DE HAAN, Aan 
 17 jun 1976Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14691
4
DE JONG, Klaas 
 17 jun 1994Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9714

Getrouwd

Treffers 2 t/m 18 van 18

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
2
DE HAAN, Klaas Jans 
VAATSTRA, Antje Teyes 
 17 jun 1798Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2305
I2304
3
VAN DER VEEN, Jarig Egberts 
VLINT, Hiltje Durks 
 17 jun 1820Achtkarspelen (Buitenpost) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17820
I17821
4
BOUWKAMP, Pieter Geerts 
VAN OOSTEN, Janna Jans 
 17 jun 1824Bedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19196
I19197
5
BUMA, Sipke Douwes 
ABMA, Tietje Murks 
 17 jun 1828Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12110
I12069
6
ZWART(S), Jilling Jans 
VAN HETTINGA, Anke Sietses 
 17 jun 1830Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1560
I14779
7
POSTMUS, Albert Jelles 
BENEDICTUS, Wytske Benedictus 
 17 jun 1837Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5417
I5418
8
HUISMAN, Eltje Hindriks 
UILDERSMA, Trijntje Derks 
 17 jun 1843Loppersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17695
I17696
9
HEINS, Wiebe 
Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond 
  I734
I731
10
DE VRIES, Rudmer Tjeerds 
BOSKLOPPER, Voske Jannes 
 17 jun 1852Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18188
I18187
11
DUISTERWINKEL, Menno Tjeerds 
HOEKSTRA, Ruurtje Mennes 
 17 jun 1854Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11890
I11891
12
KOOISTRA, Taeke Keimpes 
BOSMA, Sytske Klazes 
 17 jun 1854Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16866
I16867
13
MINNEMA, Hilbrand Haayes 
BOUMA, Renske Jans 
 17 jun 1854West-Dongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8797
I8798
14
VAN DER HEIDE, Wytse Koerts 
VISSER, Antje Harmens 
 17 jun 1854Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18765
I18776
15
KOMRIJ, Jelle Jetzes 
BOERSMA, Martzen Jacobs 
 17 jun 1865Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15734
I15957
16
DE HAAN, Willem 
VAN DELLEN, Detje 
 17 jun 1886Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12601
I12605
17
SPEERSTRA, Hantje Alles 
NOORDERWERF, Aag Jacobus 
 17 jun 1915Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9060
I9058
18
KAMMINGA, Warrentje Klazes 
VEENINGA, Trijntje 
 17 jun 1920Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I246
I10468


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe