StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com


Zoek op naam

Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Zoek alle stambomen


Overige optiesGenealogische database van de dorpen Gerkesklooster en Stroobos.

Op deze homepage staan naast de eigen familiegegevens heel veel genealogische gegevens van het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos uit de gemeente Achtkarspelen.


Familienamenlijst


Achternaam Top 30 (totaal aantal personen):

DIJKSTRA (443)
VEENSTRA (375)
DE VRIES (372)
DE JONG (319)
VAN DER VEEN (297)
DE BOER (246)
POSTMA (219)
VAN DER WAL (214)
DE HAAN (188)
BOERSMA (181)
 
HOEKSTRA (181)
VAN DER SCHUIT (173)
BRANDSMA (170)
KAMMINGA (170)
VISSER (155)
JANS (146)
PEL (137)
WESTRA (121)
BROUWER (120)
VAN DER HEIDE (120)
 
ZIJLSTRA (114)
BAKKER (110)
SYTSMA (107)
BOONSTRA (104)
FABER (97)
MULDER (97)
VAN DIJK (97)
KAMSTRA (95)
KOOTSTRA (93)
BROERSMA (92)
Toon top Op aantal treffers gerangschiktPlaatsen overzicht


Top 30 grootste plaatsen (totaal aantal plaatsen):

Canada) (14)
Ont. Canada (3)
USA) (3)
Eernewoude (3)
Grootegast (2)
Bakkeveen (2)
Olterterp (2)
Nordrhein-Westfalen (2)
Munnekezijl (2)
Munnikezijl (2)
 
Alberta (Canada) (2)
Damwoude (2)
Poppingawier (2)
Delfstrahuizen (2)
Diever (2)
Eestrum (2)
Faan (2)
Folsgare (2)
Irnsum (2)
Kooten (2)
 
Ontorio (Canada) (2)
Rotsterhaule (2)
Terwispel (2)
Siegerswoude (2)
Tjalleberd (2)
's Gravenhage
's-Hertogenbosch
't Kattegat onder Oostermeer
't Veen (gem. Muntendam)
't Veen o/d Oudwoude
Toon top Op aantal treffers gerangschiktDatums & verjaardagen vandaag


Geboren

Treffers 2 t/m 39 van 39

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
2
VAN DER KOOI, Feitze Klaases 
 14 nov 1766Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17101
3
BOS, Trienje Emmes 
 14 nov 1769Feerwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22885
4
VISSER, Lolke Ykes 
 14 nov 1772 I20368
5
RIJNBERG, Jan Hindriks 
 14 nov 1775Veendam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16172
6
MULDER, Beernt Gerrits 
 14 nov 1788Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17234
7
ROLLINGSWIER, Jan Martens 
 14 nov 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11733
8
BLOEMSTRA, Jan Tjibbes 
 14 nov 1799Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21084
9
STIKSMA, Aaltje Jans 
 14 nov 1803Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7599
10
VAN DER BIJ, Pieter Jans 
 14 nov 1803Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I952
11
DE JONG, Akke Taedes 
 14 nov 1807Noorddrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17276
12
WAGENAAR, Romkje Popkes 
 14 nov 1812Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6033
13
OLIVIER, Louw Jans 
 14 nov 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16002
14
DE BOER, Femke Harms 
 14 nov 1824Gr. Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8405
15
HELMHOUT, Berend Jannes 
 14 nov 1825Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10218
16
KOOTSTRA, Klaaske Wybes 
 14 nov 1829Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8375
17
BAKKER, Neeltje Sikkes 
 14 nov 1831Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11981
18
OZINGA, Frederik Berends 
 14 nov 1831Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13237
19
ZWERVER, Melle Aukes 
 14 nov 1832Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19485
20
DE VRIES, Jaring Gerrits 
 14 nov 1838Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13651
21
KLOOSTERMAN, Klaas Binderts 
 14 nov 1839Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15080
22
POSTMUS, Jantje Alberts 
 14 nov 1846Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14963
23
OOSTERHOF, Mintje Oebeles 
 14 nov 1851Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5370
24
TOLSMA, Neeltje Renderts 
 14 nov 1853Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11994
25
PIJL, Baukje Wieberens 
 14 nov 1859Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20090
26
VAN DER WAL, Trijntje Karels 
 14 nov 1864Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12192
27
VAN HENGELAAR, Anna Maria Wilhelmina 
 14 nov 1866Middelburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5182
28
BROERSMA, Maria 
 14 nov 1875Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5039
29
KLOOSTERMAN, Bindert Sytzes 
 14 nov 1875Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15074
30
GROEN, Jacob Idzes 
 14 nov 1879 I8289
31
SCHUTTINGA, Aaltje Rienks 
 14 nov 1879Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3043
32
BRANDSMA, Johannes Johannes 
 14 nov 1896Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9596
33
WIERSINGA, Jan Jeltes 
 14 nov 1898Doezum (gem. Grootegast) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17994
34
TJOELKER, Hylke Teyes 
 14 nov 1900Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7511
35
DE WIT, Jan 
 14 nov 1901Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5868
36
MEINEMA, Douwe 
 14 nov 1901Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5973
37
HAMSTRA, Marten Tjerks 
 14 nov 1904Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20148
38
SYTSMA, Ate Pieters 
 14 nov 1916Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4333
39
KLOOSTERMAN, Harm 
 14 nov 1922 I20521

Gedoopt

Treffers 2 t/m 13 van 13

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
2
YTZENS, Grietje 
 14 nov 1717Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13181
3
OTTOS, Esge 
 14 nov 1728Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21115
4
DOUWES, Freerk 
 14 nov 1745Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16611
5
(BRANDSMA), Janke Alderts 
 14 nov 1756Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7478
6
DE BOER, Halbe Aukes 
 14 nov 1762Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15662
7
ELZINGA, Dirk Filippus 
 14 nov 1762Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I696
8
ELZINGA, Dirk Philippus 
 14 nov 1762Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18239
9
ELZINGA, Dirk Philippus 
 14 nov 1762Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19885
10
KOENES, Sytske 
 14 nov 1762Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21572
11
SIEDZES, Bindiks Gerbens 
 14 nov 1779Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9107
12
SIEDZES, Froukjen 
 14 nov 1779Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21945
13
SPEELMAN, Hindrikjen Hindriks 
 14 nov 1784Veendam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17162

Overleden

Treffers 2 t/m 31 van 31

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
2
TJEERDSMA, Wolter Pytters 
 14 nov 1809Oudega (Sma) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16626
3
BOSMA, Minke Aukes 
 14 nov 1820Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15035
4
SIMONS, Jan Geerts 
 14 nov 1823Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5446
5
VAN DIJK, Eelkjen Willems 
 14 nov 1824Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13491
6
MEETSMA, Tjidsger Sybes 
 14 nov 1827Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9648
7
KRAMER, Kornelis Pieters 
 14 nov 1828Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16358
8
ZWART, Durk Pytters 
 14 nov 1831Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14753
9
VAN DUINEN, Kornelis Lippes 
 14 nov 1832Lutjegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4859
10
VAN DER IEST, Jan Tjeerds 
 14 nov 1843Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20920
11
PULTRUM, Dieuwke Jacobs 
 14 nov 1862Visvliet Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17570
12
ROSEMA, Maijke Heines 
 14 nov 1864Leek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I123
13
LINTING, Hans Jelles 
 14 nov 1865Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18541
14
VAN DIJK, Hiltje Sjoerds 
 14 nov 1865Fr. Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2904
15
DE JONG, Jouke Rinkes 
 14 nov 1871Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13415
16
BOOMSMA, Siebe Jans 
 14 nov 1873Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10842
17
POSTEMA, Reinder Boeles 
 14 nov 1874Tobert (gem. Leek) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20776
18
DE BOER, Cornelis Folkerts 
 14 nov 1875Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23041
19
VAN LOO, Jantje Reinders 
 14 nov 1879Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11207
20
HOEKSMA, Wybren Fokkes 
 14 nov 1885Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10810
21
POSTMA, Bouwe Bouwes 
 14 nov 1887Sandfirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11305
22
BIJMA, Rijkele Uijlkes 
 14 nov 1895Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10262
23
VAN BRUGGEN, Pietje Ybeles 
 14 nov 1900Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12796
24
BRUINING, Kornelis Folkerts 
 14 nov 1901Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10642
25
VAN LOO, Jan Alberts 
 14 nov 1916Grootegast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8393
26
VAN DER LAAN, Zwaantje Ebels 
 14 nov 1920Renkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22247
27
VEENSTRA, Anna Jans 
 14 nov 1928Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7562
28
STORTEBOOM, Onne 
 14 nov 1938Kornhorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8833
29
ROLLINGSWIER, Lieuwe 
 14 nov 1965 I11705
30
JAGERSMA, Sytze Jitzes 
 14 nov 1968Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9700
31
ZIJLSTRA, Reintje 
 14 nov 1974Alphen a/d Rijn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13086

Begraven

Treffers 2 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
2
RINSMA, Jacob Wobbes 
 14 nov 1942Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2113
3
BOERSMA, Boukje 
 14 nov 1968Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3540
4
VEENBAAS, Auke 
 14 nov 1995Doezum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I408

Getrouwd

Treffers 2 t/m 9 van 9

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
2
VAN DAM, Berent Jans 
DE VRIES, Geeske Pieters 
 14 nov 1813Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21024
I21023
3
TJEERDSMA, Tjeerd Pytters 
KRAMER, Sjoukjen Geerts 
 14 nov 1833Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16630
I16633
4
VAN DE END, Tjitte Tjeerds 
GRONDSMA, Grietje Klazes 
 14 nov 1851Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14979
I14971
5
KNOT, Pieter 
CLEVERINGA, Anje 
 14 nov 1874Kantens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20349
I20350
6
VAN DER ZEE, Teunis 
DE GROOT, Tetje Atzes 
 14 nov 1879Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19528
I19269
7
ROUKEMA, Sybren 
VAN DER VEEN, Minke 
 14 nov 1880Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11811
I11812
8
BOERSMA, Fokke Jans 
KOOISTRA, Aaltje 
 14 nov 1883Grijpskerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11001
I11006
9
MOOK, Jacob Jans 
BRANDSMA, Trijntje Nannes 
 14 nov 1891Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9577
I9571
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe