StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 12 van 12

     

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1

ANDRIES GIJSBERTSZN. VAN WIJCK, geboren Aalburg ± 1625/1630, overleden vóór 1711, ondertrouwt Aalburg 09-07-1678, trouwt Hedikhuizen 06-08-1678 met

MARICKEN GERRITSDR., gedoopt Aalburg 10-02-1647, overleden vóór 22-09-1684, dochter van Gerrit N.N..

Kinderen uit dit huwelijk zijn;

GEERIT ANDRIESZN. VAN WIJCK, gedoopt Wijk 20-10-1675 (voorechtelijk geboren), overleden Aalburg vóór 04-04-1747.

GIJSBERT ANDRIESZN. VAN WIJCK, gedoopt Aalburg 30-05-1679, zie kwnr.392. 
VAN WIJCK, Andries Gijsbertszn (I500439)
 
2

Geboren ± 1590, dochter van Dirck Anthoniszn. Wijntrack & Catharina Bartholomeusdr. van der Vollegaert.

ANNEKEN trouwt [1] Heusden 04-02-1618 met Andries Versluijs, chirurgijn te Heusden, dit was dus een zeer kortstondig huwelijk.

Kind uit dit huwelijk van ANNEKEN & Andries Verschuijl is;

GEERTRUIJD ANDRIESDR. VERSCHUIJL, geboren ± 1610/1620, overleden 1673, trouwt ± 1640/1650 met Barend (Bernt) Rochuszn. van Wijck, geb. ca. 1600/1610, schout te Aalburg, overleden Aalburg 1679 (lidmatenboek Aalburg).

Barend, ondertrouwt [2]/trouwt [2] Aalburg/Heesbeen 07-09/23-09-1674 met Maria (Marieken) Willemsdr. Poorter, geboren Wijk ± 1650, overleden Aalburg 1687 (lidmatenboek Aalburg), dochter van Willem Janszn. Poorter & Jenneke Jasperszn. de Jongh.

Maria ondertrouwt [2]/trouwt [2] Aalburg 23-03/14-04-1680 als wede met Jan Janszn. Vos als weduwnaar, ged. 's-Grevelduin-Capelle 07-07-1641, molenaar te Aalburg, zoon van Jan Janszn. Vosch & Janneke Dircksdr. N.N..

Jan trouwt [1] met Jenneke Stevens. 
WIJNTRACK, Anneken Dircksdr. (I500436)
 
3

He later called himself Van de Pol.

He was an elder in Aalburg in 1693, 1696, and 1700 
VAN WIJCK, Rochus Claesz (I500103)
 
4

Heusden R488 fol 13v 17-2-1655

In de belendingen te Wijk: Claes Bastiaensz.

 

Heusden R488 fol 73, 28-7-1655

 

Heusden R489 fol 23v, 21-3-1656 en fol 33, 8-4-1656

Schuldbrieven van Claes Bastiaensz geseecht Bouman.

 

Heusden RA202 fol 27, 18-2-1669

Claes Bastiaens, oud omsteeks 60 jaar 
BOUMAN, Claes Bastiaensse (I500413)
 
5

RA Heusden 104, 31-10-1639

contra

Bastiaen Cornelise Bouman tot Wijck als borgemeester aldaer anno 1635tot betaelinge van f47.

 

RA Heusden 381 fol 37

 

RA Heusden 384 fol 50v, 1650

 

RA Heusden 118 fol 152, 8-6-1654

De kinderen ende erffgenamen van wijlen Geerburch Thomas.

contra Sebastiaen Cornelis Eijmberts woonende tot Wijk ende sijnekinderen verwect bij Maria Jans sijne leste overledene huijsvrouwe.

 

RA Heusden 125 fol 108, 26-6-1662

Hendrick Hendricksz van Osch, wooneden tot Wijk in qualite als gesteldecurateur van de boedel van wijlen Wijnant Adriaensse de Greeff endeMaeijken Godertsse de With.

contra Bastiaen Cornelisse Eijmberts, ende sijne kinderen erffgenamenvan wijlen huer moeder eerste gewesene huijsvrouwe van de voorschrevenBastiaen Cornelis Eijmberts met namen Claes Bastiaensse, SweerBastiaensse, Cornelis Bastiaensse, Joost Bastiaense ende EijmbertBastiaensse alle mede woonende tot Wijk, mitsgaders de selve als voogdenvan het weeskindt van wijlen Peter Bastiaensse. 
Bastiaen Cornelis Eijmbertsz (I500405)
 
6

RA Heusden 113, 12-10-1648

Sweer Bastiaens woonende tot Wijck, om te betaelen 161 gulden.

 

RA Heusden 137, 1-10-1674

Willem de Poorter.

contra Imbert Bastiaensse Bouman, woonende tot Wijk als borg voor wijlenSweer Bastiaensse. 
BOUMAN, Sweer Bastiaensse (I500403)
 
7

RA Heusden 113, 30-3-1648

De erffgenamen van wijlen Willem Poorter in sijn leven schout tot Wijckende Folpert Reijnen mede aldaer als getrout hebbende de (klein?)dochtervan wijlen Lijntgen Thonis eertijts weduwe van wijlen Adriaen DircxenPoorter in haer leven woonende tot Wijck.

contra de Erffgenamen van wijlen Dirck Wouters in sijn leven medewoonende

tot Wijck

 

RA Heusden 118, 2-2-1654

Maeij Lenaerts weduwe van Pholpert Reijnen gedaegde.

 

RA Heusden 119 fol 35, 14-2-1656

Cornelis Bastiaens getrout hebbende de weduwe van Folpert Reijnen totWijk.

 

RA Heusden 119 fol 149, 10-7-1656

Cornelis Bastiaen Eijmberts mede woonende tot Wijck, als getrouthebbende de weduwe van wijlen Folpert Reijnen. 
BOUMAN, Cornelis Bastiaensse (I500414)
 
8

RA Heusden 37, 1-5-1600

Jan de Wael, woonende tot Veen.

contra Jan Crollen tot Doveren.

 

RA Heusden 62, 25-12-1615

Jan Willemsz de Wael, in de naem ende van wegen Janneken Roeloffs

contra Huijbert Jansz van den Heuvel, schout tot Veen.

 

MGT 1989-22 Land in Veen

23-9-1647 Nikolaas Damen ter Meulen, gewezen waard in de Vergulde Helmte Den Haag, wordt toegewezen tegen Willem Jansz te Veen zoals belastmet erfhuur voor de grafelijkheid, tijnsm hofpenning, kapoengeld enandere eventuele lasten

24-3-1650 Antoon Groen, procureur te Heusden, voor Nikolaas Damen te DenHaag, bij onwillig decreet tegen Willem de Waal, die aankwam van Jan deWaal, diens vader, alsof zonder verzuim was, waarna overdracht aanGerard v Haren.

 

RA Heusden 73, 26-6-1620

Jan Willemsz de Wael woonende tot Veen als getrout hebbende NeeltgenJansdochter aenlegers

contra Michiel Janssen tot Veen gedaegde.

 

RA Heusden 113, 27-1-1648

Metgen Jans weduwe van wijlen Jan Willemsz de Wael, woonende tot Veen.

 

RA Heusden 122, 17-11-1659

Metgien Jans weduwe van wijlen Jan Willems de Wael, woonende tot Veen. 
DE WAEL, Jan Willemsz (I500423)
 
9 Echtgeno(o)t(e): Sijke Pauwels Gezin F500218
 
10 He was mayor (burgermeester) and a scout VAN WIJK, Gijsbert Barentszn (I500120)
 
11 schepen 1689 en 1691, borgemeester 1693. BACK, Aert (I500446)
 
12 Spouse: Catelijn Back (born Lenaertsdr) Gezin F500213
 


StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe