StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 3,011

      1 2 3 4 5 ... 61» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 'meyt' op 't Huis te Rhaan Derkjen Jans Blekkenhorst, Derkje Jansen (I6572)
 
2 Aleyt NN (Aeltje) Onbekend, Aleyt (I3673)
 
3 Jan Willemsen Willems, Jan (I6487)
 
4 Jennichje Zandman
Ook: Jennigje Santman 
Zandman, Jennigje (I6551)
 
5 Willemtien, (Arends ?)
geboren Roswinkel ? 
Onbekend, Willemtien (I7826)
 
6 # onvol
Mogelijke Overlijdens: Kampen, 1879, 504 
Figge, Willem Steven (I1606)
 
7 # tweeling Makkinga, Hermina (I6144)
 
8 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I6147)
 
9 (doopboek: Hermine Berents) Harm Berends op den Koes onder 't kerkdorp, Herm Berends Volkstelling 1811, Magele Volkstelling 1795, Magele: Herm Beerends, Boerwerk; Hendrica Lubberts; 3 Berends, Harm (I8610)
 
10 (Heeft hij ook zoons (of broers) Hendrik, Wijcher en een onnosele broer ???)
Jan Arentsen op t' Have
(Zijn (stief-) vader heet mogelijk Geert Lamberts ten Have (geb. ong 1636)) 
Have, Jan Arends ten (I6483)
 
11 (Jan Hendriks op het Relaer ????) Hendriks, Jan (I6924)
 
12 (Lammigje Hendriks Broekkotte ??) Hendriks, Lammigje (I3200)
 
13 (Niet 100% zeker of dit de goede ouders zijn !!) Sasbrink, Jan Hendriks (I6517)
 
14 (Niet 100% zeker of dit de juiste ouders zijn !!) Ribberink, Gerridina (I1973)
 
15 *Ten Brink, Benj.=Husband and Father, 1891-1935
*Ten Brink, Rieka=Wife of Bert, Oct.5,1865-May.30,1917 
Brink, Bert Ten (I3911)
 
16 01-08-1818: schoenmaker te Steede Hardenberg. Broeke, Jan Hendrik ten (I338)
 
17 02-02-1724: op kerkhof ontvangen als Henderick Santman sijn kind is begraven 0-15-6. Santman, Onbekend (I8088)
 
18 02-05-1723 opt kerkhof ontvangen als Gaerit Saentmaens kind is begraven, somma 0-11-4. Santman, Onbekend (I3874)
 
19 03-04-1737 begr. Harmen Rigterink. Rigtering, Harmen (I3853)
 
20 05-08-1753: Hermen, soon van Teunis Hermsen en Derkje Coerts op den Brink te Heemse. Poffers, Hermen (I5873)
 
21 06-10-1769: Is begraven het ontzielde lichaam van Bults Arend oom ? en daarvoor een lijkrede gedaan.
25-07-1775 Tuibmoi, huisvrouw van Arend Bults. 
Bults, Arent (I3299)
 
22 07-02-1757: Wolther Berend, in een leemkuil verplettert, ter aarde besteld. Wolters, Berend (I1836)
 
23 07-11-1811: Lubbigjen Willems huisvrouw van Harmen Hulzebos nalatende een man en kinderen. Reinders, Lubbigje Willems (I6718)
 
24 08-04-1740 begr. d.v. Jan Baartslag (Baarslag). Baarslag, Onbekend (I3713)
 
25 09-09-1858: wonend te Den Ham. Kappers, Derkje Gerrits (I848)
 
26 09-10-1718 Derk Geertsen wedr. op Wolters op 't Reserveen en Marie Egberts d. van Camer Egbert van Junne. Deze sijn Hier getrouwt. Kamerman, Marie (I5879)
 
27 10-07-1733 begr. burgemeester Gerrit Santman. Santman, Gerrit (I1909)
 
28 10-08-1871: brief van het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg aan een ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongeregt te Ommen: Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een proces-verbaal opgemaakt door de Rijksveldwachter Schut alhier. Tegen Jan ten Brinke, zoon van Wolter ten Brinke te Heemse, wegens het doen loopen en grazen op een met gras begroeide wal, gelegen langs een akker bezaaid met rogge en gerst te Heemse, toebehoorende aan D.J. Jansen, veldwachter aldaar.
Volgens het lidmatenboek van Heemse heeft Jan op 09-04-1886 belijdenis gedaan.
Jan woonde in Heemse 102 (Hessenweg, t.o. Nijenstede), later is dit veranderd in Ambt Hardenberg Heemse A152. Hij is vrijgesteld voor de Nationale Militie wegens broederdienst.
Op 01-11-1897 betaalt Jan 123 gulden aan Egbert Welink en consorten voor een stukje veengrond te Rheezerveen (5a) en een stukje veengrond te Rheezerveen (10a). Deze stukjes heeft hij gekocht op de publieke veiling van 21-04-1897 en 05-05-1897, de stukjes zijn het 18e en 21e perceel van deze veiling.
Jan koopt van Hendrik Jan Otten (koperslager wonende te Stad Hardenberg) en man van Jan's zus Hendrika Maria ten Brinke voor 75 gulden de boedel (roerend en onroerend) toebehoord hebbende aan Wolter ten Brinke en Hendrika Maria Wenink.
Op 01-11-1903 betaalt Jan aan de erfgenamen van Gerrit Jan Hermen Dorgelo en Hendrika Stoeten 190 gulden voor een stuk bouwland te Heemse, het Groote Aandel? genaamd (sectie B, no. 819, 13a en 50 ca). Dit heeft hij gekocht op de publieke veilingen van 02-04-1903 en 16-04-1903.
Op 06-01-1904 leent Jan 50 gulden aan zijn broer Jan Hendrik. Er hoeft geen rente betaald te worden en ze nemen aan dit bedrag te verrekenen bij de dood van hun vader Wolter ten Brinke.
Op 02-05-1910 koopt Jan van Jan Schutte (landbouwer te Heemse) een stukje hooiland te Heemse, zijnde het middengedeelte van sectie B, no. 4834 groot 38a en 70ca voor 675 gulden.
De naam Godeke was oorspronkelijk Gèottke, soms ook geschreven als Gotteke. Het huwelijksboekje van Aaltje's vader Hendrikus vermeldt dat bij vonnis van 11 Juli 1875 de overlijdensakte van Aaltje's opa Willem Gèottke is verbeterd in Willem Godeke. 
Brinke, Jan ten (I16)
 
29 11-05-1876: koopman te Stad Hardenberg. Pot, Derk (I407)
 
30 11-09-1891: landbouwer te Ambt Hardenberg. Hakkers, Hendrik Jan (I463)
 
31 13-02-1732 begr. Gerrit Baerslagh. Baerslag, Gerrit (I1913)
 
32 14-04-1882: zonder beroep te Ambt Hardenberg. Groters, Jennegien (I443)
 
33 14-10-1720: begraven vrouw van Jan Zweers 3-10-0, laken 0-6-0. Derks, Fennegien (I2191)
 
34 15-05-01914: 59 jaar oud. Hoek, Hendrikje (I833)
 
35 15-05-1744 begr. Jan Richterink. Rigtering, Jan (I3863)
 
36 15-05-1914: 64 jaar oud. Gijssel, Evert Jan van (I832)
 
37 16-04-1807: Overleden Hendrika Willemsen huisvrouw van Hendrik Borger oud ongeveer 40 jaar gewoond hebbende ter deze stede nalatende man en 4 kinderen. Reinders, Hendrikje Willems (I6727)
 
38 1660 jun 15 Berent Hermsen, genaemt Neverseels Berent
1674 okt 27 Berent Roever, mede ten behoeve van zijn vrouw Hermtien Berentssen Neverseel, na de dood van haar vader Berent Hermssen Neverseel
Berent Hermsz Neverseel, Berent Hermensz genaamd Neversells Berent 
Nevenzel, Berend Hermens (I8707)
 
39 1660 jun 16 Jan Egbertssen, snijder in den Ham Egberts, Jan (I6950)
 
40 1674 okt 17 Jan Hermssen Weemecamp en zijn vrouw Jannetien Cornelissen met "ses spint landes, affgedeelt van twee mudden landes, genaemt het Braecksterstucke, gesproten uyt het volschuldige erve Lamberdinck toe Magele onder de clocke van den Ham" onder hulderschap van de horige Lambert Geertssen
1681 sep 23 Wolter Janssen Weemecamp, mede voor zijn vrouw Jannechien Henricx, na de dood van zijn vader Jan Hermssen Weemecamp 
Wemekamp, Jan Hermens (I8716)
 
41 1674 okt 27 Berent Roever, mede ten behoeve van zijn vrouw Hermtien Berentssen Neverseel, na de dood van haar vader Berent Hermssen Neverseel
Hermtien Berents Neverseel
Ook: Hermken Berents 
Nevenzel, Hermpje Berends (I8695)
 
42 1706: Berent Jansen zoon van Jan Goosens op Lutteke Halle. Jansen, Berend (I6506)
 
43 1715 apr 13 Gerrit Henricksen, meier op het erve Paarhuis te Seysse, begeeft zich in de echte van de hof te Archum
1715 apr 13 Gerrit Henricksen als horige hulder ten behoeve van het Borgerweeshuis binnen Zwolle 
Paarhuis, Gerrit Hendriks (I2203)
 
44 1766: j.d. uit den Hardenberg.
Mogelijke overlijdens: Hardenberg-Gemeente, 1815, 13 
Baarslag, Hermanna Elisabeth (I1701)
 
45 18-01-1744 begr. Wolter op de Bekke. Bekke, Wolter op de (I3523)
 
46 19-06-1736: begr. Hendrik Matekate. Matekate, Hendrik (I1067)
 
47 19-12-1723: Klijngen Henderick heeft het Ravijcker oerties gelt betalt voor twe jaer de soma 3-10-0.
( 05-05-1708 den 5 maj attestatie Hendrik Arents j.m. van Klinge te Rawijk en Merregien Herms j.d. van Reese. ???) 
Klinge, Hendrik (I2240)
 
48 20-06-1723 uit handen van Evert Stobbeman ontvangen een gift die zijn vrouw zaliger Griete die zij uit een liberale harte aan de armen van staet en karspel Hardenbergh gedaan had, somma 6-0-0. Stobben, Grietien Jansen (I4536)
 
49 20-12-1786 ontvangen bij 't laken van Roelof Nijmeijer van Ane. ??
Volkstelling 1748, Ane: de huijsen: Nijemeijer; de man: Roelof en vader Harmen; de vrouw: Harmtien; kinders over de10 jaren out: Jan en Egbert; kinders onder de 10 jaren out: Hendrik en Harmen; dienstboden, knegten, meijden, schepers en koehoeders: Teunis en Trijne; in of bijwoners: -. 
Nijmeijer, Roelof Jansen (I3513)
 
50 21-03-1747: begr. weduwe van Hendrik Matekate. Harms, Geesjen (I1068)
 

      1 2 3 4 5 ... 61» Volgende»
StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe