StamboomOnderzoek maakt gebruik van cookies. Wat houdt dit in? Info
Terug naar Startpagina van StamboomOnderzoek.com

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,175

      1 2 3 4 5 ... 24» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 (dgt van Andries & Hilletje van Mazijk) OORSCHOT, Geertje (I6033)
 
2 (dgt van Gijsbert & Jannetje Vossel) WEIJDE, Jannetje (I9548)
 
3 (dgt van Hendrik & Hendrica van Duuren) VAN DEN BERG, Vroutje Berendina (I598)
 
4 (dgt van Timon Louisz & Harmina Blikkenhorst) TIEMANS, Jannetje Lucretia (I8514)
 
5 09-05-18511 Gezin F2142
 
6 1 kind gewettigd. Gezin F4022
 
7 13 Sep 1681 Kethel (Abtswoude)

Abraham trouwt voor de 2e keer in Vlaardingen op 7-6-1659, ondertrouw 31-5-1659 in Delft

Lidmaat De Lier, met attestatie naar Overschie 1647 
LUGTIGHEIJT, Abraham (I5274)
 
8 13-11-1931 Gezin F2919
 
9 17-09-1902 Gezin F140
 
10 18-07-1856 Gezin F1691
 
11 1e van een tweeling. Gezin F3720
 
12 24-09-1853 Gezin F2804
 
13 2e van een tweeling. SPRUIT, Jacoba (I7728)
 
14 2e van een tweeling. STOUT, Lena (I8423)
 
15 3 gulden Gezin F222
 
16 5 jaar na zijn geboorte werden Nederland en Belgie van elkaar gescheiden. Voortaan moest zijn naam als Vlamings geschreven worden. VLAMINGS, Abraham Adriaan /Vlaminckxs (I9168)
 
17 Aangegeven door Abram Corneliszn Tuijnebreijer. d.d. 08-05-1708 acte van Seclusie gebracht in dato den 1 april 1708. TUIJNEBREIJER, Jan (I8625)
 
18 Aangegeven door Cornelis Pieterszn van Rijn. ROOCKE, Neeltje (I6673)
 
19 Aangegeven door Jacob Pieters Huisman. TUIJNEBREIJER, Marijtje (I8630)
 
20 Aangegeven door Jacob Pieterse Huisman. TUIJNEBREIJER, Hendrick (I8620)
 
21 Aangegeven door Jan Corneliszn Broeckhoven. TUIJNEBREIJER, Cornelis (I8614)
 
22 Aangeven door Jan Corneliszn Tuijnebreijer. TUIJNEBREIJER, Trijntje (I8652)
 
23 Aangever van het overlijden, Pieter van Dam, 34 jaar, Kuiper wonenden te Kalslagen, vader.
Dirk Vuijk, 41 jaar, Broodbakkersknecht wonende te Kalslagen, buurman. 
VAN DAM, Maarten (I1769)
 
24 Aangever van het overlijden, Pieter van Dam, 36 jaar, Landbouwer wonende te Kalslagen, Vader.
Gerrit Oudshoorn, 31 jaar, Landbouwer wonende te Kalslagen, buurman. 
VAN DAM, Hilletje (I1762)
 
25 Aangever van het overlijden, Pieter van Dam, 38 jaar, Kuiper wonende te Kalslagen, vader.
Dirk Vuijk, 46 jaar, Werkman wonende te Klaslagen, buurman. 
VAN DAM, Lijsje (I1766)
 
26 Aangever van het overlijden, Pieter van Dam, 49 jaar, Kuiper wonende te Kalslagen, vader.
Hendrik Zweegman, 36 jaar, Werkman wonende te Leimuiden, buurman. 
VAN DAM, Lijsje (I1767)
 
27 Aankoop te Ruiven 25P 4 morgen en 81 roede land. VAN DER SPEK, Pouwel (I7665)
 
28 Adolphina Johanna Elisabeth is de niet erkende dochter van Jacobus van der Wal. DOENARDA, Gosina Helena (I2047)
 
29 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Vanwege privacyinstellingen worden gegevens niet getoond (I1902)
 
30 Adriaan Harmenszn van Overgauw bouwde in 1608 "de Hammenwoning" in het Hof van Delft. VAN OVERGAUW, Adriaan (I6137)
 
31 Adrienne VAN DORST, Adriana (I2170)
 
32 Adries Willemszn was aanwezig bij het passeren van de akte op 26 december 1515. VAN DER SPECK, Andries (I7218)
 
33 Aeltgen trouwt voor de tweede keer als haar jongste dochter een half jaar is. Zij is omstreeks 1570 hertrouwd. Haar nieuwe echtgenoot, Oelsier Aryenszn compareert dan voor de gezworenen van Rijswijk waarbij hij verklaart Aaltje Ariensdr gehouwd te hebben, de weduwe van Ouwe Pouwels Claeszn Verspeck. Hij neemt de verplichtingen van Ouwe Pouwels Claeszn, uit de akte van 12 januari 1564 over, in dier voege, dat hij op zich neemt aan de kinderen 800 Karolus Guldens te betalen in diverse termijnen.

Sier Aryenszn en Aeltje zijn huisvrouw treden in al hetgeen Ouwe Pouwels Claeszn bezeten heeft, huis, schuur, stallen, hooiberg, geboomte, voorts koeien, paarden, varkens, schapen, kalveren, wagens, ploegen, eydens, stoppen, mouwen, niets uitgezonderd.

Waarschijnlijk zijn beiden vroeg gestorven voor Allerheiligen 1576 compareert voor de Gezworenen van Rijswijk Gerrit Gerritszn en verklaart gekocht te hebben van de voogden van Aryaentje Pouwelsdr. het achtergelaten weeskind van Pouwels Claeszn Verspeck en Aeltje Aryensdr zaliger, het huis, schuur, berg en geboomte dat Ouwe Pouwels Claeszn in zijn leven placht te bewonen. Waarschijnlijk is dan dus Jonge Neeltje Pouwelsdr ook reeds overleden. 
??, Aeltgen (I39)
 
34 Afdeling Simonshaven GARDENIER, Joris (I2678)
 
35 Afkondiging van huwelijk vond zewel plaars in Schiedam woonplaats van de bruid als in Rotterdam woonplaats van de bruidegom.

Getuigen bij het huwelijk.
Johannes Meijer, oud 28 jaren meubelmaker en wonende te Rotterdam.
Johannes van Steenoven, oud 64 jaren zonder beroep, oom van de bruid, wonende alhier.
Anton Casper Frans Wirsel, oud 38 jaren broodbakker en wonende te Rotterdam.
Theodorus Verstegen, oud 30 jaren brandersknecht en wonende alhier. 
Gezin F1086
 
36 Akte alsnog ingeschreven door vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden 28 mei 1885. MOLENAAR, Eise (I5690)
 
37 Akte van erkenning bij geboorte VAN DUIJN, Johannes Christiaan (I2302)
 
38 Als Voorkind geboren maar werd bij het huwelijk van zijn ouders erkend. ZOONS, Hendrikus Antonius Franciscus Charles (I9886)
 
39 Attestatie om te trouwen van Berghsenhoeck. Gezin F1514
 
40 Babberspolder Gezin F2746
 
41 Begraven in de St. Pieterskerk ??, Alijt (I40)
 
42 Begraven in het tweede rond van het koor (GAH inv. nr 498 folio 204). VAN DER SPEK, Krijn (I7579)
 
43 Begraven op de Roomsch Katholieke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's Gravenhage. VAN STEENOVEN, Josephina Adrina (I8158)
 
44 Beide Rooms Katholiek Gezin F105
 
45 Beleend 25 nov. 1423 met het leen van haar vader, hulde deed Sonis Heynr
icxz., opnieuw beleend 14 febr. 1424; zij ontving het leen 21 mei 1456 ten vrij eigen omdat zij zoveel kinderen had 
VAN DER SPECKE, Margriete (I7333)
 
46 Beleend 6 april 1414 met 1 morgen land te Rijnsburg, afkomstig van zijn vader, opnieuw beleend 12 mei 1421 OV 1978-661 97 bis. 1 W morgen land te Rijnsburch enz.

6-4-1414: IJsbrant Claesz. van der Speck zoals zijn vader en zijn voorouders het leen hielden (A, f 15~).

12-5-1421: IJsbrant Claesz. van der Speck met ledige hand (A, f 15v). 
VAN DER SPECKE, IJsbrant (I7328)
 
47 Beleend met die Specken en 2 morgen daarbij 8 mei 1418. Leids poorter, was aan Kabeljauwse zijde in 1419 betrokken bij ongeregeldheden in die stad. Maakte als man van Jan van Beieren met andere edelen 11 sept. 1420 deel uit van de vierschaar van Kennemerland die te Haarlem vonniste. Vermeld in 1424 onder de welgeborenen te Lisse die hun krijgsdienst afkochten. Overl. vóór 16 juni 1430. Hij verkocht 16 maart 1413 Jonge Heynric Harmansz. een huis en erf aan de Breestraat te Leiden voor een jaarlijkse rente van 10 sch. met de houde'.

Bezitter van Ter Specke. Werd 4 juli 1378 Leids poorter, met Gheret Heer man als borg, voor 40 pondzl. Vermeld als schout van Lisse 12 jan.-29 nov. 1394, schepen van Leiden 1394-95, 1395-96, burgemeester 1398-99, kerkmeester van de St. Pieterskerk 1400-1401. Aangesteld tot boter- en kaaskoper in de Friese oorlog 1398. Rentmeester van Kennemerland en Westfriesland sedert 15 sept. 1403 in de plaats van Bertelmeeus van Raephorst en zolang het deze goeddunkte. Verloor 1410 zijn Leidse poorterschap, daar hij reeds langer dan vijf jaar buiten de stad verbleef, zal naar Ter Specke zijn teruggekeerd. Overl. vóór 8 mei 14k8. Vermeld als veehandelaar 24 aug. 1396, 2 febr. 1402 en 3-24 aug. 1404, pachtte 1398-99 de Leidse hopaccijns. Hij leende de stad Leiden geld voor de krijgstocht tegen de Friezen (terugontvangen 1398-99). Met Dirk van den Bossche leverde hij 1403-04 kalk aan de St. Pieterskerk.

Zijn huis te Leiden werd 15 juni 1410 voor 275 nobel verkocht, van de opbrengst werd een aantal hoge pandrentes ingelost. Beleend met 2 morgen te Lisse 24 okt. 1372, verhief dit leen en "die Specken" (9 morgen land) in 1390 met ledige hand; die Specken ontving hij 12 dec. 1400 als onversterfelijk erfleen, tevens werden hem genoemde 2 morgen ten vrij eigen gegeven en kocht hij van de graaf 2 hond land gelegen aan de Horenbrugge en 2 hond land gen. Butterscamptgen, beide gelegen te Lisse aan het (Haarlemmer)meer. Dirk kocht 27 febr. 1395 een gedeelte van het veenland tussen Zegwaard en Zevenhuizen dat Floris Gijsbrechtsz. verbeurde, van de graaf. Voor de aanleg van de nieuwe weg van Leiden naar Oegstgeest (de huidige Steenstraat) moest Dirk in 1395 land afstaan. Dirk stond 12 jan. 1386 borg voor Wendelmoet Gherid Wissenwed, 6 febr. 1395 met Ysbrant van der Laen voor Herman Willemsz en Willem Symonsz en in 1398 voor Vranc Poes.tussen 1429 en 16 juni 1430 
VAN DER SPECKE, Dirck de Jonge (I7319)
 
48 Beleend met leen 21 C Leenkamer Burcht van Leiden. Twee derde deel van 7 morgen land 1722 achter het huis Kenenburgh 09-07-1660. Dirck Janszn Leeuwenschilt na overdracht door Elisabeth van Schayck, gehuwd met Johannes Ketel te Utrecht, mede namens haar zuster Hendrickje van Schayck, volgens procuratie d.d. 08-06-1660. (Ons Voorgeslacht pgn 95) LEEUWENSCHILT, Drick (I5060)
 
49 Beroep Bouwman DIJKXHOORN, Redderus (I2027)
 
50 Beroep Bouwman VAN DER ENDE, Abraham (I2470)
 

      1 2 3 4 5 ... 24» Volgende»




StamboomOnderzoek.com / The Next Generation of Genealogy Sitebuilding © Darrin Lythgoe